@UZLeuven.jpg

Nieuwe financiering ontneemt kinderen helft van therapeuten

De federale overheid heeft beslist de helft van de omkadering te schrappen in kinderpsychiatrische dagafdelingen.

Het gaat om de groeiende groep van kinderen en jongeren met allerlei ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen die soms ook tot problematisch gedrag leiden. Al jaren wordt aangeklaagd dat die kinderen en jongeren geen behandeling krijgen of veel te laat: pas nadat ze maandenlang op wachtlijsten gestaan hebben.

Die kinderen en jongeren krijgen intense therapie in het daghospitaal, tot wel 7 uur per dag. ’s Avonds en ’s nachts verblijven ze in hun gezin, wat therapeutisch veel beter is dan een nachtverblijf in het ziekenhuis dat therapeutisch weinig toegevoegde waarde heeft.

Dat staat echter allemaal op de helling. De federale minister schrapt de helft van de financiering voor de therapeutische omkadering in de dagkliniek. Ziekenhuizen zullen de therapie dan zeker tot de helft moeten herleiden. In het beste geval vertraagt dat de kansen op herstel en re-integratie. Het herstelproces duurt dan dubbel zo lang; dat heeft ook tot gevolg dat maar de helft van het aantal kinderen kan behandeld worden; de wachtlijsten zullen opnieuw groeien.

De ingreep in het bestaande aanbod gebeurt op hetzelfde ogenblik als de Vlaamse overheid zijn goedkeuring gaf aan een aantal Vlaamse ziekenhuizen om bestaande acute ziekenhuisbedden om te zetten naar 141 nieuwe kinderpsychiatrische dagplaatsen waaraan al jaren zo’n grote nood is, en de federale overheid deze beweging mogelijk maakte door het moratorium op bedconversies naar kinderpsychiatrie op te heffen. De opstart van deze dagplaatsen is door de herziening van de financiering nu niet meer mogelijk.

De federale overheid bespaart op deze manier 8 miljoen euro in een sector die nu al te weinig geld en omkadering heeft. Ter vergelijking: het budget sociale zekerheid bedraagt in 2017 95.6 miljard euro, waarvan 28,5 miljard voor geneeskundige verzorging (http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2409/54K2409001.pdf).

De ouders en de jongeren zijn ontzet. Zij zien hun laatste hulp onderuitgaan door deze beslissing. Ze hopen dat de minister hun kinderen hun genezing alsnog gunt.

De sector begrijpt deze maatregel niet, omdat minister De Block samen met haar Vlaamse collega Vandeurzen actief werkt aan een actualisering en versterking van de geestelijke gezondheidssector, waar de noden volgens alle indicatoren de komende jaren enorm zullen toenemen. Er wordt gehoopt dat het om een ambtelijke vergissing gaat; een politieke bocht zou werkelijk onbegrijpelijk zijn. Er wordt dan ook aangedrongen op snel overleg, en opschorting van deze maatregel.

Bron: UZ Leuven – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.