Nieuwe infrastructuur voor Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Nieuwe infrastructuur voor Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Om tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag bij complexe geestelijke gezondheidsproblemen zal Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg in Bierbeek een nieuwbouwproject van 16.600.000 euro realiseren tegen eind 2024. De nieuwbouw zal gebeuren met maximale eerbied voor het aanwezige erfgoed.

De Vlaamse Regering heeft in het voorjaar 2021 beslist om via het VIPA een substantieel bedrag te investeren voor infrastructuurwerken in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Hiermee zal Zorggroep Sint-Kamillus, onderdeel van Broeders van Liefde, op campus Krijkelberg deze nieuwbouw van 16,6 miljoen euro kunnen realiseren.

Minister Wouter Beke: “Mentaal welzijn is voor ons een prioriteit. We zetten in op laagdrempelige hulp, maar investeren ook voor wie met ernstige of acute psychische problemen kampt. Het is belangrijk dat de infrastructuur en omgeving van onze psychiatrisch ziekenhuizen gezondheidsbevorderend is. ”

Nieuwe infrastructuur voor Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Het zorgprogramma van de DAP wordt gerealiseerd op twee afdelingen, namelijk de zorgeenheid opname en de zorgeenheid behandeling. De werking van de afdelingen is gericht op crisisopnames, diagnosestelling, behandeling en resocialisatie. Binnen een hedendaagse benadering van geestelijke gezondheidszorg wordt een residentieel verblijf immers zo kort mogelijk gehouden. De beide afdelingen zullen in de nieuwe infrastructuur samen het zorgprogramma algemene psychiatrie realiseren met het oog op kwalitatieve patiëntenzorg.

Duurzaam gebouw

Het gebouw integreert zich in de bestaande context met respect en behoud van het groene karakter en met oog voor duurzaamheid. Het bestaat uit één bouwlaag en presenteert zich niet alleen naar het landschap, maar het landschap wordt als het ware ook in het gebouw opgenomen.

Het bestaat uit een configuratie van vier eenheden rond een centrale binnentuin waarbij zorgeenheden en gemeenschappelijke functies ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit de circulatieruimte is er een sterke wisselwerking met het omliggende landschap en de omliggende patio´s. Aan de oostzijde van het gebouw komt de zorgeenheid voor opname. Een bewuste keuze met het oog op het creëren van een prikkelarme omgeving. De andere eenheden sluiten dichter aan bij de globale campus.

Duurzaam bouwen is ook gericht op de bouw van een energiebewust gebouw met een gezond binnenklimaat. Denk aan water, energie en onderhoud. Al deze aspecten moeten leiden tot een optimaal onderhoudsmanagementsysteem.

Nieuwe infrastructuur voor Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.