jongerenhandicap_zorganderstvLR.jpg

Nieuwe stappen richting zelfregie voor kinderen en jongeren

In eerste instantie wordt de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap realiteit voor meerderjarige personen. Het is de uitdrukkelijke betrachting van de Vlaamse Regering om deze legislatuur ook van start te gaan met de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. De Taskforce die dit voorbereidt ging van start. Intussen wordt al geanticipeerd waar mogelijk.

Persoonsvolgende convenant inzetten als persoonlijke assistentiebudget.

De persoonsvolgende convenant zal omgezet kunnen worden naar een persoonlijk assistentiebudget. Deze convenanten worden toegekend wanneer de ondersteuning als hoogdringend is beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat de betrokkene zijn ondersteuning bij een voorziening of thuis kan organiseren. Het besluit hieromtrent dat de Vlaamse regering goedkeurde ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Een persoonsvolgende convenant omvat middelen waarmee men naar een voorziening (voor personen jonger dan 21 jaar is dit een Multifunctioneel centrum waar men terecht kan voor verblijf, dagopvang of begeleiding) kon stappen om – buiten het gesubsidieerde aanbod – toch ondersteuning te krijgen. In de realiteit bleek echter dat zelfs dan soms geen aanbod beschikbaar is of ouders dit op een andere manier willen organiseren terwijl het budget beschikbaar is.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met de goedkeuring door de Vlaamse Regering zal zo’n persoonsvolgende convenant kunnen worden ingezet als een persoonlijk assistentiebudget. De middelen kunnen besteed worden aan bv. het aanwerven van een assistent, thuiszorg, een poetsdienst of er kan gebruik gemaakt worden van de ondersteuning vanuit een Multifunctioneel Centrum. Zo krijgen ouders van kinderen of jongeren met een hoogdringende vraag al meer regie over de organisatie van de zorg en ondersteuning van hun kinderen in aanloop naar een globaal persoonsvolgend systeem op maat van kinderen en jongeren en betrokkenen die hen ondersteunen.”

Daarnaast wordt het uitbreidingsbeleid 2017 voor minderjarigen volledig toegekend in de vorm van persoonlijke assistentiebudgetten. Dit in aanloop naar de persoonsvolgende financiering. Verder zullen jongeren ouder dan 23 jaar die voor hun ondersteuning nog gebruik maken van een Multifunctioneel Centrum in 2017 een persoonsvolgend budget krijgen. Daardoor komen geleidelijk aan ongeveer 500 bestaande plaatsen vrij voor kinderen en jongeren, hier kunnen dan opnieuw minderjarigen instromen waarbij we vooral focussen op uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen en zorg voor kinderen en jongeren met zware gedrags- en emotionele problemen.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.