Typ om te zoeken

Techniek Ziekenhuizen

Omgevingsvergunningsbesluit: basis voor rechtszekerheid voor de exploitant

Delen

De vervlechting van milieu- en bouwvergunning in de omgevingsvergunning in 2017 was een grote verandering én een stap vooruit, zegt milieucoördinator Erik Willems (IBEVE). 

 “Het doel was administratieve vereenvoudiging bij de aanvraag/procedures”, zegt Willems. “Voordien werden bouw- en milieuaanvraag apart ingediend (twee procedures), wat vaak tot vertragingen en rechtzettingen leidde. Nu gebeurt dit via één aanvraag, één procedure en één vergunningverlenende overheid. Zeker voor grote projecten een verbetering. Door de omgevingsvergunning worden architecten en milieucoördinatoren ook verplicht tot nauwere samenwerking, wat leidt tot eenduidig opgemaakte dossiers. Eén procedure en één traject bieden de exploitant ook meer rechtszekerheid.”  

‘Administratieve lus’ vermijdt complete nieuwe aanvraag 

“Milieucoördinatoren worden nu ook vroeger betrokken bij een dossier voor de opmaak van de milieuvergunning. Zo kunnen we op tijd wijzen op de verplichtingen (zoals afstandsregels voor bepaalde IIOA (Ingedeelde Inrichting Of Activiteiten, nvdr). In het Omgevingsvergunningsbesluit is ook de ‘administratieve lus’ voorzien. In bepaalde gevallen kan hiervan gebruik worden gemaakt om tijdens de aanvraagprocedure nog aanvullingen of wijzigingen toe te voegen aan het dossier zonder dat het hele aanvraagdossier terug naar af moet. Nadeel van de omgevingsvergunning? Zeker bij grote projecten zoals ziekenhuizen waar heel wat technieken komen kijken, zijn tijdens de voorbereidingen en de aanvraag nog niet alle technieken bekend (vermogens, hoeveelheden, volumes, …) zijn. Die worden vaak pas gedetailleerd als de omgevingsvergunningsaanvraag al lopende is. Hiervoor voorzien wij dan ook een mogelijke rechtzetting achteraf.”  

LEES OOK:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *