zuurstofgehalte.jpg

Onderzoekers zetten nieuwe stap in vroegere prognose overlevingskansen na hartstilstand

Onderzoekers van UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) hebben een nieuw licht kunnen werpen op de staat van de hersenen – tijdens reanimatie vóór opname in het ziekenhuis – van patiënten getroffen door een hartstilstand. “De resultaten zijn belangrijk als we in een vroeger stadium een prognose willen maken over de overlevingskansen”, aldus Cornelia Genbrugge. Zij doctoreerde onlangs op het onderwerp.

Elke dag worden in België 30 mensen, buiten het ziekenhuis, getroffen door een plotse hartstilstand. “Bij ongeveer de helft kunnen we het hart via reanimatie – hartmassage en beademing – weer opstarten. Die patiënten worden dan naar het ziekenhuis gebracht voor post-reanimatiezorg”, zegt Cornelia Genbrugge. Uiteindelijk zullen slechts drie van die 15 patiënten de hartstilstand daadwerkelijk overleven – een deel overlijdt immers alsnog op de spoedafdeling of de dienst intensieve zorgen. “Tijdens de hartstilstand en reanimatie gaat er geen zuurstofrijk bloed naar de hersenen, met grote hersenschade tot gevolg. Gereanimeerde patiënten ontwaken vaak niet meer uit coma.”

Met haar doctoraatsonderzoek wilde Cornelia Genbrugge nagaan of het mogelijk was om de hoeveelheid zuurstof in de hersenen al tijdens de reanimatie te meten. “Daarnaast wilden we weten of die zuurstofmetingen zouden kunnen voorspellen of het hart al dan niet opnieuw gaat kloppen.”

Sensor op voorhoofd
In het kader van het onderzoek deed de UHasselt/ZOL-doctoranda een beroep op een (bestaande) techniek op basis van infraroodstralen. Die wordt momenteel vooral tijdens operaties gebruikt. Dr. Genbrugge: “We kleefden een sensor op het voorhoofd van de patiënt, die het zuurstofgehalte in de hersenen meet. 329 patiënten verspreid over zes ziekenhuizen (ZOL Genk, UZ Leuven, ZNA Stuivenberg, ZNA Middelheim, GZA Sint-Vincentius en AZ Turnhout) kregen de sensor door de MUG-arts opgeplakt.”

Uit die test bleek dat het zuurstofgehalte in de hersenen van patiënten bij wie de reanimatie vóór ziekenhuisopname succesvol was, sterker steeg dan het zuurstofgehalte in de hersenen van patiënten die stierven. Daarnaast merkten de onderzoekers een grotere stijging in de zuurstofwaarden tijdens de reanimatie van patiënten die de hartstilstand hadden overleefd zonder blijvende hersenschade.

Prognose
“Dit resultaat toont dat de zuurstofhoeveelheid in de hersenen de overlevingskansen wel degelijk mee zou kunnen helpen voorspellen tijdens een prehospitale reanimatie”, aldus Cornelia Genbrugge. In een volgende fase gaan de onderzoekers na of ze de hoeveelheid zuurstof in de hersenen ook kunnen aanpassen, om zo de overlevingskansen te verbeteren.

 

Bron: UHasselt – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.