Ongezien hoge vraag naar direct search in de zorgsector

De afgelopen maanden kreeg het selectie- en rekruteringsbureau opvallend meer aanvragen voor het ‘headhunten’ van artsen-specialisten en kaderleden binnen de zorgsector. Ondanks de groeiende werkloosheid blijven knelpuntberoepen zoals (hoofd)verpleegkundigen bestaan. De ziekenhuizen leveren nochtans de nodige inspanningen om de levenskwaliteit van hun verpleegkundig personeel te verbeteren, ook op het vlak van salaris. Het negatieve salarisimago van de zorgsector bij verpleegkundigen verdwijnt dan ook langzamerhand. Niet alleen voor verpleegkundigen, maar ook voor artsen wordt ook de work-life-balans meer en meer een prioriteit.  Ook het tekort aan artsen-specialisten, zoals onder meer geriaters en spoedartsen, stijgt dagelijks. Deze situatie is over de jaren gegroeid en vindt zijn oorzaak onder meer in de destijds ingevoerde numerus clausus, maar bijvoorbeeld ook in de vervrouwelijking van het artsenberoep. Voor schaarse profielen in de markt doet de sector meer en meer een beroep op Care Support. (BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.