Zorgbedrijf Roeselare: “Onze medewerkers hebben een hart voor de zorgsector”

Zorgbedrijf Roeselare hecht veel belang aan het welbevinden van de medewerkers. Dat leidt tot een positieve uitstraling en goede zorgen voor de klanten. Momenteel wordt een formule van peter- en meterschap opgestart om nieuwkomers extra goed te begeleiden. Uit bevragingen blijkt alvast dat medewerkers en klanten tevreden zijn over de goede sfeer.  
Trui Vandecasteele is HR directeur van Zorgbedrijf Roeselare. Deze organisatie biedt onder meer thuiszorg, kinderopvang, woonzorgcentra enzovoort. Voor de hele groep zijn er 800 medewerkers, voor de vier woonzorgcentra en de 30 serviceflats gaat het om zowat 500 medewerkers. “We rekruteren op de klassieke manier via vacatures, onder meer bij VDAB. Maar we streven er ook naar om intern bekendheid te geven aan vacatures. We moedigen personeelsleden aan om na te gaan of er bij familie of vrienden interesse is om voor ons te werken. Als dat lukt, geven we een beloning. Ook via onze Facebookpagina zoeken we nieuwe medewerkers”, zegt Trui Vandecasteele.  
Zorg 
Het is niet vanzelfsprekend om zorgkundigen en verpleegkundigen te vinden. “Daar is op de arbeidsmarkt een grote vraag naar. We slagen er wel altijd in om mensen te vinden, maar soms duurt het wat langer vooraleer een vacature wordt ingevuld. Er is geen grote toestroom. Soms vragen we aan medewerkers die vast in dienst zijn om tijdelijk wat meer uren te werken, zo proberen we eventuele tekorten op te vangen. In ons zorgbedrijf staan klanten centraal, we bieden hen alle zorgen die ze nodig hebben. Maar we zorgen ook voor onze medewerkers en profileren ons als een aantrekkelijke werkgever. Heel concreet betekent het dat we een aangename werkcultuur creëren. We organiseren ook activiteiten. Dit jaar is er een familiedag: alle medewerkers kunnen met het hele gezin naar het pret- en dierenpark Bellewaerde. Iedereen krijgt ook een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Wie dat wenst, kan gratis een griepvaccin krijgen. Het zijn extra’s die toch wel een meerwaarde betekenen.” 
Regio 
Zorgbedrijf Roeselare bereikt voor de zorgprofielen vooral medewerkers uit de omgeving en dat leidt tot een grotere betrokkenheid. “We merken dat onze medewerkers achter het woonzorgcentrum staan waar ze aan de slag zijn. Onze woonzorgcentra hebben elk een eigen identiteit en uitstraling. Medewerkers zeggen eerder dat ze voor bijvoorbeeld De Zilverberg werken dan dat ze voor het Zorgbedrijf werken. Ze voelen dus wel een band met hun werkomgeving en dat is fijn. Het is belangrijk dat medewerkers zich goed voelen en er willen voor gaan. Het is voor hen zelf mooi meegenomen, maar ook voor onze klanten”, zegt Trui Vandecasteele 
Peter- en meterschap 
Nieuwkomers doorlopen een onthaaltraject, een parcours waarbij verschillende aspecten van de job aan bod komen. Ook is er een terugkomnamiddag, dan wordt uitleg gegeven over het Zorgbedrijf in zijn geheel zodat iedereen de organisatie leert kennen. “Momenteel starten we een formule op van peter- en meterschap. Op die manier willen we nieuwkomers structureel begeleiden. Nu is er ook wel begeleiding, maar dat gebeurt vaak spontaan. Het peter- en meterschap willen we standaard voorzien voor iedereen die hier aan de slag gaat.” Een traditie die al langer bestaat, zijn de integratiegesprekken. Wie zes maanden in dienst is, wordt uitgenodigd bij de personeelsdienst om na te gaan wat er goed of minder goed loopt. “We gaan ook na of de medewerkers tevreden zijn over hun job en de werkwijze. Daar komen soms zaken uit die interessant zijn om er vanuit HR iets mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er op bepaalde vlakken iets meer ondersteuning nodig is, of we kunnen zaken aan leidinggevenden doorspelen. Soms heeft het met de organisatie van het werk te maken. Nieuwe medewerkers bekijken alles met een frisse blik en dat kan leerrijk zijn. Ze verwijzen soms naar vroegere werkervaringen en vertellen hoe bepaalde zaken daar werden aangepakt. Daaruit kunnen we tips uithalen, het zijn vaak verbetersuggesties. Wat we ook vaak horen, is dat nieuwkomers zich goed opgenomen voelen in het team. Ze appreciëren de fijne werksfeer en de collegialiteit. Als ze bepaalde vragen hebben, is er altijd wel een aanspreekpunt. We hebben een tijdje geleden een tevredenheidsmeting op touw gezet. De manier waarop er samengewerkt wordt, kreeg een hoge score en daar zijn we uiteraard blij mee. Het werd als heel positief ervaren over alle diensten heen.” 
Bewoners 
Er vinden ook regelmatig bevragingen plaats bij de bewoners. “Hun mening over onze medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. De scores zijn heel positief. Bewoners verwijzen onder meer naar de hartelijkheid en de warmte waarmee ze omringd worden. We krijgen ook spontane reacties van bijvoorbeeld familie naar aanleiding van het overlijden van iemand. Ze laten ons dan weten dat hun mama of papa hier graag was en goed werd verzorgd. Het gaat om de laatste levensjaren. Het doet goed om te horen dat bewoners het bij ons naar hun zin hebben. Je kan het zien als een wisselwerking. Onze medewerkers zijn heel gemotiveerd en dat heeft een positieve impact op de bewoners. Wanneer zij dan aangeven dat ze tevreden zijn, is dat een stimulans voor onze medewerkers. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het verlenen van zorg en het welzijn van de bewoners. Ze hebben een hart voor de zorg en dat willen we als organisatie koesteren. Als medewerkers merken dat dit door de bewoners gewaardeerd wordt, zijn ze daar uiteraard heel blij mee”, zegt Trui Vandecasteele.  

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.