Ook in Gent zijn er plannen voor verregaande samenwerking

Ook in Gent plannen voor verregaande samenwerking

Ook in Gent zijn er plannen voor verregaande samenwerking: de directies van het AZ Jan Palfijn Gent, het AZ Oudenaarde, het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent onderzoeken de komende jaren op welke manier ze nog nauwer kunnen samenwerken dan ze nu al doen. Dat leidt mogelijk tot een ziekenhuisgroepering of zelfs een fusie.

AZ Jan Palfijn Gent, AZ Oudenaarde, AZ Sint-Lucas en UZ Gent werken vandaag al samen in het
Ziekenhuisnetwerk Gent, maar willen onderzoeken of ze hun samenwerking nog verder kunnen verdiepen. Gelijkaardige berichten over een steeds nauwere samenwerking hadden we ook al over OLV Ziekenhuis en A.S.Z. ziekenhuis in Aalst, en over UZ Gent en AZ Sint-Jan.

De Gentse gesprekken kunnen leiden tot een ziekenhuisgroepering of zelfs een heuse fusie, zo laten de directies van de vier ziekenhuizen weten. “Alleen zo kunnen de vier ziekenhuizen het medisch aanbod verder op elkaar afstemmen en de zorg zo kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar mogelijk houden met respect voor de meer dan 10.000 betrokken medewerkers en met de ambitie om de aantrekkelijkste zorgwerkgever van de regio te zijn”, klinkt het in een mededeling die is ondertekend door de vier voorzitters van de vier raden van bestuur.

Onderzoek gestart

Vorige week gaven de raden van bestuur van de vier ziekenhuizen het mandaat aan de directies om een verregaande samenwerking te bekijken. Ze zullen onderzoeken in welke domeinen ze nog verder
kunnen samenwerken en waar efficiëntiewinst te boeken is door in te zetten op kwaliteit en
schaalvergroting.

Daarbij overwegen ze of een eenheid van vermogen tussen de verschillende ziekenhuizen wenselijk
is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of tot een ziekenhuisgroepering als tussenstap.

Samen met stakeholders

Een verregaande samenwerking tussen deze vier publieke en private, tweedelijns- en
derdelijnsziekenhuizen is een uitzonderlijke oefening. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden
en meer dan 10.000 artsen en medewerkers, verspreid over vier campussen in Gent en Oudenaarde.
De directies gaan nu op zoek naar experten die hen zullen begeleiden in dit onderzoeksproces. Ook
interne en externe stakeholders zoals de vakorganisaties, artsen, medewerkers,
patiëntenorganisaties en verwijzers zullen een belangrijke rol spelen. De ziekenhuizen nemen
daarvoor hun tijd.

Ziekenhuisnetwerk Gent

Het Ziekenhuisnetwerk Gent is sinds 2020 een locoregionaal ziekenhuisnetwerk tussen het UZ Gent,
het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken
voor specifieke zorgtrajecten nu al onderling samen. In het netwerk wordt die samenwerking
structureel verder uitgebouwd.

Niet alleen de medische en verpleegkundig-paramedische disciplines, maar ook de ondersteunende diensten zoals IT, HR, communicatie, financiën en kwaliteitszorg bundelen hun expertise zodat de
patiënt kan rekenen op de best mogelijke zorg en een gelijke, hoogwaardige behandeling binnen het
netwerk, ongeacht het ziekenhuis waar ze zich aanmelden.

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.