Opleidingen dragen bij tot betere hygiëne

In de opleiding handhygiëne worden de elementaire begrippen en werkmethoden voor een optimale hand- en persoonlijke hygiëne nog eens in de verf gezet. Zo wordt de juiste methode van het handen wassen nog eens aangeleerd.

Bloedoverdraagbare aandoeningen

De opleiding bloedoverdraagbare aandoeningen bespreekt onder meer hepatitis B, hepatitis C, cytomegalievirus (cmv) en het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Vooral de rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer komt aan bod, maar er wordt ook veel tijd besteed aan zwangere werkneemsters en vaccinaties.

Paramedici, verzorgenden, verpleegkundigen, onderhoudspersoneel van rust- en verzorgingstehuizen en dokters kunnen deelnemen aan een opleiding over parasitaire aandoeningen. Het programma verduidelijkt een aantal begrippen en licht voorzorgsmaatregelen toe voor onder meer schurft en luizen. Voor dezelfde doelgroep is er ook een opleiding van één uur over MRSA. Onder meer de werkmethoden voor het omgaan met MRSA-patiënten worden aangeleerd of opgefrist. Ook de criteria voor screening, isolatie en dekolonisatie van MRSA komen aan bod.

Tuberculose

Voor verpleegkundigen, onderhoudspersoneel en logistieke medewerkers is er ook een informatiesessie over tuberculose, waarin onder meer wordt verduidelijkt hoe tuberculosebesmetting preventief kan worden opgespoord. Ook de hygiënische maatregelen worden uitgebreid toegelicht.

Last but not least kunnen personeelsleden uit ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zich ook inschrijven voor een opleiding over medisch afval. Hierin wordt aangeleerd hoe de risico’s van medisch afval kunnen worden ingeschat, met een onderscheid tussen risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval. Naast een aantal administratieve verplichtingen krijgen de deelnemers ook informatie over hoe medisch afval best wordt ingezameld, gesorteerd, opgeslagen en verwerkt.
De opleidingen duren telkens één uur, staan open voor een groep van circa 25 deelnemers en worden aangeboden in combinatie met een andere module over hygiëne in de zorgsector.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.