Opstart van de vaccinatiestrategie in de Brusselse regio

28 december is het eerste vaccin tegen Covid-19 toegediend in de Brusselse regio in het rusthuis “Notre-Dame de Stockel”, in Sint-Pieters-Woluwe. Dit nadat het vaccin werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vorige week. De vaccinatiecampagne op zich zal starten op 5 januari met de levering van de eerste dosissen vaccins in België.
Op 28 december werd het eerste vaccin toegediend in de Brusselse regio aan een bewoonster van het rusthuis “Notre-Damede Stockel” in Sint-Pieters-Woluwe, dat het eerste woonzorgcentrum wordt in het vaccinatieproces, en dit in aanwezigheid van Brussels Minister van Volksgezondheid, Alain Maron. « Het was belangrijk voor de ministers van alle regio’s om de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 te beginnen met de bewoners van de woonzorgcentra. Zij zijn per definitie mensen op een oudere leeftijd, die onderhevig zijn aan verschillende pathologieën en die in collectiviteiten leven. Zij zijn dus ongetwijfeld een hoge risicogroep. Vaccinatie is een bijkomende doorslaggevende stap in de reeks acties die sinds maart ondernomen zijn om ze te beschermen ».
Het tempo van het vervolg van de vaccinatiecampagne zal voornamelijk afhangen van de effectieve levering van de vaccins door de fabrikanten enerzijds, en de bereidwilligheid van de bevolking zich te laten vaccineren. De Brusselse regio is in alle geval klaar voor de eerste fases en bereidt zich actief voor op de volgende stappen.
Vaccinatieproces voor de rust- en verzorgingstehuizen
De opzet is alle residenten van de 137 bicommunautaire Brusselse rust – en verzorgingstehuizen een eerste keer te vaccineren tegen 24 januari. Er wordt op 5 januari gestart met een 50-tal rusthuizen (golf 1), de week van 11 januari een 60-tal (golf 2), en de week van 18 januari de resterende rusthuizen (golf 3). Rusthuizen met een COVID-uitbraak in de 14 dagen voor de voorziene vaccinatiedatum, worden naar achter geschoven.
In elk woonzorgcentrum zal de vaccinatie kosteloos zijn en op vrijwillige basis, net zoals voor de rest van de bevolking. Iriscare stelt al het nodige materiaal ter beschikking voor het vaccinatieproces.
Op dit moment worden voor de rusthuizen die deel uitmaken van de eerste golf vaccinaties in de planning bevragingen georganiseerd bij de bewoners en hun familie, om te kijken wie zich al dan niet wil laten vaccineren. Op 30 december worden dan de bestellingen bevestigd aan het ziekenhuis dat voor elk woonzorgcentrum als hub fungeert.
Brussel heeft 6 ziekenhuis-hubs (UCL St-Luc, Erasmus ZH, Militair Hospitaal, Europaziekenhuizen/site St-Elisabeth, St-Pieter/Bordet, Chirec/Delta), die rechtstreeks gelinkt zijn de rusthuizen voor de levering van de vaccins.
Het vaccin wordt toegediend door de coördinerende arts van het rusthuis, samen met de verpleegkundige equipe. Hij/zij zal achteraf zorgen voor de registratie van de vaccinatie, evenals mogelijke bijwerkingen, in Vaccinnet+. Deze tool wordt specifiek voor de COVID-vaccinatie in gans België gebruikt.
Op het moment dat het 1e vaccin wordt ontdooid, wordt tevens de 2e dosis van het vaccin voor het betreffende WZC gereserveerd in de ULT (ultra low temperature) frigo van de ziekenhuis-HUB. Op die manier wordt verzekerd dat 21 dagen later hetzelfde proces nogmaals wordt herhaald, en iedereen die een eerste dosis kreeg toegediend, binnen de voorziene tijdsspanne ook de 2e dosis krijgt.
Goed voorbereide actoren 
Alle actoren van de vaccinatiefase 1a (rusthuizen: bewoners en personeel) zijn voorbereid en goed geïnformeerd over het nakend vaccinatieproces. In de aanloop van dit gebeuren vond eerder een dry run (vaccinatietest) plaats in een rusthuis in december. Verschillende webinars hebben plaatsgevonden waarbij alle nodige informatie werd gedeeld met de directies van de rusthuizen, maar ook met de coördinerende en raadgevende artsen, referentieartsen, vaccinatoren en het personeel binnen de rust- en verzorgingstehuizen die betrokken zijn bij deze eerste vaccinatiefase.
Voor bewoners en hun familieleden werden ook communicatietools voorzien zodat zij op basis van de juiste informatie een beslissing kunnen nemen voor hun vaccinatie.
De volgende vaccinatiefases in regio Brussel
Op een later moment, van zodra het vaccinatieproces voor rusthuisbewoners rond zal zijn, zal een gelijkaardig proces herhaald worden voor de personeelsleden binnen de Brusselse rust – en verzorgingstehuizen.
Daarnaast werken vele werkgroepen binnen de gezondheidsadministratie intensief verder aan de voorbereiding van de vaccinatieplannen voor de rest van de bevolking.
In dit stadium, en onder voorbehoud van een verandering beslist in de federale taskforce en in de IMC, zijn de volgende prioritaire groepen en de planning als volgt:
Het vervolg van fase 1a (die in februari zal starten):

  • het zorgpersoneel van de ziekenhuizen; zij zullen door de arbeidsgeneesheer gevaccineerd worden;
  • het zorgpersoneel van de andere zorgcollectiviteiten; voor deze doelgroep zal een gelijkaardig proces uitgewerkt worden als voor de rusthuizen;
  • het zorgpersoneel eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen…), voor wie de eerste vaccinatiecentra zullen worden geopend.

Gevolgd door fase 1b (die in april zal starten):

  • mensen ouder dan 65;
  • mensen met onderliggende ziekten tussen 45 en 65 jaar
  • mensen met essentiële beroepen

En tenslotte de rest van de bevolking (fase 2).
Voor deze twee laatste groepen (fase 1b en 2) wordt een combinatie van oplossingen voorzien: verschillende grote vaccinatiecentra die verdeeld zijn over de Brusselse regio en een aantal meer lokale oplossingen in medische centra. Mobiele equipes zullen eveneens operationeel zijn.
De voorbereidingen van al deze fases zijn volop aan de gang. De administratie van de GGC neemt de coördinerende rol, in samenwerking met de verschillende sectoren, de lokale besturen en lokale partners. Het doel van deze samenwerking is om zo dicht mogelijk bij de burger te brengen, en op die manier de drempel voor vaccineren zo laag mogelijk te maken. De nodige informatie- en sensibiliseringscampagnes zijn eveneens voorzien in functie van de verschillende fases.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.