ouderen langer thuis wonen

Z-plus en Jane laten ouderen langer veilig thuis wonen door slimme technologie

Jane, een initiatief van Belfius Insurance, en de innovatieve zorgcentrale Z- Plus, opgericht door zorgorganisaties i-mens, Mederi en Familiehulp, slaan de handen in elkaar om een slimmere en preventieve thuiszorg in Vlaanderen aan te bieden. Ze laten artificiële intelligentie, discrete sensoren en thuiszorgverleners samenwerken om ouderen langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen. Meer inzetten op hybride zorg kan bovendien een antwoord bieden op de stijgende vraag naar ouderenzorg.


Tegen 2027 zal het aandeel 65-plussers in Vlaanderen oplopen tot 23% van de bevolking. Deze stijgende zorgvraag zet het huidige, klassieke zorgmodel onder druk. Een hybride samenwerking tussen handen aan het bed en zorg op afstand kan soelaas brengen. In Vlaanderen wonen er vandaag 150.000 zorgbehoevende ouderen zelfstandig thuis. Een thuiszorgmodel op maat betekent voor hen een enorme meerwaarde. Bovendien verlicht het
de druk op de zorginfrastructuur en het daaraan gekoppelde kostenplaatje.


Langer thuis wonen op een veilige manier

Dankzij artificiële intelligentie (AI) en discrete sensoren brengt Jane de dagelijkse routines en gewoonten van de ouderen in kaart. Gedragspatronen worden automatisch herkend. Elke afwijking stuurt een waarschuwing uit naar de zorgcentrale, waar getrainde zorgoperatoren
alles op afstand opvolgen. Zo kan er eenvoudig(er) en snel(ler) geschakeld worden bij iedere bijkomende, zichtbare of onzichtbare, zorgnood of alarm. Dit verbetert niet enkel de veiligheid en kwaliteit van de zorg, maar vermijdt ook onnodige hospitalisaties en kan mensenlevens redden. Wat Jane in kaart kan brengen is bijvoorbeeld een toenemend aantal
toiletbezoeken, wat kan wijzen op een blaasontsteking, of een onderliggende aandoening zoals diabetes. Ook de eerste tekenen van dwaalgedrag kunnen sneller aan het licht komen.

Vanaf vandaag zullen alle Z-plus partners, en in het bijzonder de partnermutualiteiten, een beroep kunnen doen op de slimme technologie van Jane voor de monitoring, analyse en opvolging van iedere individuele situatie van een zorgvrager.

Jullie Wyffels, algemeen manager Z-plus, legt uit: “Jane integreren in onze werking betekent dat we als eerste organisatie in België bouwen aan een geïntegreerd en afgestemd ecosysteem tussen informele en formele zorgverleners voor thuiszorg. We bieden meteen ook een structureel antwoord op de zorguitdagingen die voor de deur staan. Veilige en
performante zorg op afstand is daarbij eerder noodzaak dan keuze.”

De afstandsoplossing is géén vervanging van de normale contacten, maar een aanvulling. Er zullen zo meer contactmomenten mogelijk zijn, de zorgvrager blijft zelfstandig wonen en de zorg is 24/7 beschikbaar. De zorg op afstand wordt complementair aangeboden aan de face to face zorg. We creëren hiermee ontzorging van de mantelzorgers én het behoud van
voldoende handen aan het bed.

Christophe Moortgat, CEO Jane: “We zien heel wat potentieel en krijgen serieuze tractie om de technologie te laten bijdragen aan het welzijn van mensen. Het is hier dat Jane trots is om een steentje bij te dragen en een positieve maatschappelijke rol op te nemen. We zijn dan ook enorm enthousiast over deze samenwerking en de kans om de thuiszorgmarkt samen met Z-Plus naar een Zorg 2.0 te brengen.”


Een ambitieuze visie

Een tweetal jaar geleden zette Belfius Insurance, samen met Boston Consulting Group Digital Ventures, Jane in de markt. Met deze samenwerking onderstreept Belfius Insurance haar ambitie om een actieve rol in de Belgische zorgmarkt op te nemen door een duurzaam zorgmodel te ontwikkelen. Oplossingen zoals Jane helpen mee aan de verdere uitbouw van een ecosysteem waarbij zorgverleners gesterkt worden door technologische innovaties.


Els Blaton, lid van het directiecomité van Belfius Insurance, bevestigt deze ambitie: “De kracht van Jane, gecombineerd met de ervaring van de zorgcentrale Z-plus en haar link met de zorg in Vlaanderen, is voor ons een perfecte match om deze dienstverlening aan te bieden.”


Karin Van Mossevelde, voorzitter Z-plus: “Met deze digitale oplossing maken we zorg op afstand mogelijk. In combinatie met zorg aan
huis blijven er voldoende handen aan het bed en garanderen we te allen tijde de kwaliteit van de dienstverlening.”

Over Jane NV/SA

Jane werd in 2019 opgericht als corporate venture door Belfius Insurance en Boston Consulting Group – Digital Ventures. Beide bedrijven lanceerden een IoT-oplossing die ouderen toelaat langer zelfstandiger thuis, in een
assistentiewoning of zorginstelling te wonen, op basis van een hybride zorgmodel van formele en informele zorg. Buiten de gekende alarmknop verzekeren discrete bewegingssensoren in combinatie met AI een 24/7 opvolging. Via de mobiele applicatie worden familie, vrienden en professionele zorgverleners op de hoogte gehouden van het welzijn van de senior en verwittigd in geval zich een afwijking van patroon of incident zich voordoet. Sinds eind 2019 is deze oplossing te vinden op de Belgische markt.


Over Z-plus

Z-plus is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 2017 door vzw i-mens, Familiehulp en Mederi. De oprichters van Z-plus hebben een decennialange ervaring in thuiszorg, zowel in welzijn en begeleiding als in zorg en verpleging. De kernopdracht van de zorgcentrale Z-plus is een platform aan te bieden aan zowel zorgbehoevenden als zorgverleners, om alles in het werk te stellen om de zorgbehoevende zo efficiënt mogelijk
te helpen op de plaats waar ze het liefst zijn, namelijk thuis. De wereld van de zorg evolueert voortdurend. Z-plus biedt dienstverlening om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Lees ook dit artikel: https://zorgmagazine.be/buiten-de-lijnen-kleuren-warme-zorg-als-middel-tegen-grensoverschrijdend-gedrag/

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.