Palliatieve zorg moet vroeger beginnen

Het KCE pleit ervoor om de levensverwachting niet als bepalende factor te beschouwen om te beslissen of iemand palliatieve patiënt is. Volgens het kenniscentrum moet dit vooral afhangen van de lichamelijke, psychologische, geestelijke, sociale en gezondheidszorgbehoeften. Zeker van een aantal niet-kankerpatiënten (zoals mensen met een ernstige chronische aandoening) wordt onvoldoende rekening gehouden met hun behoeften. Ook aangepaste informatie over het verloop van de ziekte is belangrijk.

Support teams meer inzetten

Het onderzoek kwam tot de conclusie dat de bestaande palliatieve support teams nog te weinig worden ingezet, hoewel zij door hun expertise zorgen kunnen verstrekken die de behoeften van palliatieve patiënten beter invullen. Nochtans zijn de kosten voor specifieke palliatieve zorg veel lager dan die voor klassieke behandelingen. Dat geldt zeker op de afdelingen cardiologie, geriatrie en oncologie.

Volgens de studie zou in de opleiding van alle zorgverleners bij voorkeur ook een basiscursus palliatieve zorg worden voorzien, die vooral focust op communicatievaardigheden. Op die manier moet een betere communicatie met de palliatieve patiënt en diens familie mogelijk zijn, zodat ook de wensen van de patiënt beter gekend zijn. De zorg op maat wordt bij voorkeur verstrekt door een multidisciplinair team. Veel huisartsen willen zich inzetten om hierbij een coördinerende rol te spelen.

Ons land telt tussen de 10.000 en 20.000 palliatieve patiënten, die vooral verzorgd worden in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en thuis.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.