Parking uitsluitend voor bezoekers?

Moet de politie optreden?

In de eerste plaats doet u er goed aan om de mensen duidelijk te maken dat het hier om een privéparking gaat welke alleen voorbestemd is voor uw bezoekers en personeel. Hiertoe kan u dus best een bord plaatsen met de vermelding “voorbehouden aan onze bezoekers”.
In vele gevallen zal dit niet helpen zodat u dan naar de politie kan stappen en kan vragen om de wagen van deze derde weg te takelen. Er kan hiervoor verwezen worden naar artikel 87, 8° van ons Veldwetboek. Dit artikel stelt dat diegenen die, zonder noodzaak en ondanks het verbod van de eigenaar, gebruik maken van een weg die aan een bijzondere persoon toebehoort, gestraft worden. Dit artikel is echter nog weinig gekend en het wordt dan ook meestal niet toegepast!
Het is inderdaad zo dat in de praktijk de politie meestal niet optreedt daar het hier gaat om een privédomein. Normaal gezien mag de politie steeds een voertuig wegtakelen, maar hieromtrent worden regels opgelegd door de parketten. Dit brengt met zich mee dat de politie slechts zelden een voertuig zal wegtakelen dat zich op een privédomein bevindt. Dit ook omdat wellicht in de meeste gevallen dit voertuig geen hinder bezorgt aan de andere weggebruikers.

Wat kan u doen?

U kan zelf het voertuig van deze derde laten wegtakelen nadat u een gerechtsdeurwaarder de overtreding hebt laten vaststellen. Maar u draagt dan wel zelf de kosten hiervan. Indien deze derde weigert te betalen, kan u de zaak voor de bevoegde rechtbank brengen.
Het spreekt voor zich dat dit niet zo evident zal zijn. Daarom brengen sommigen een groot bord op hun privé parking aan met de mededeling dat zij zich het recht voorbehouden om (bijvoorbeeld) 10 € parkeergeld te vragen en zich ook het recht voorbehouden om het voertuig in kwestie te blokkeren (door middel van een wielklem).
Een dergelijk bord is toegestaan daar er door deze manier van handelen een contract tot stand is gekomen. De derde die er toch zijn voertuig parkeert weet op deze manier dat er hem staangeld kan en zal gevraagd worden en dat hij het risico loopt dat zijn voertuig zal geblokkeerd worden. Hij heeft dus weet van deze bepalingen!
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.