Typ om te zoeken

In the spotlight Ziekenhuizen

Patiënt adviseert rond zorgkwaliteit Sint-Andriesziekenhuis

Delen

Vanaf juni organiseert het Sint-Andriesziekenhuis op regelmatige basis patiëntenpanels. Het doel is leren van de ervaringen van de patiënten. Logisch in feite, want wie beter dan de patiënten zelf kunnen tips & tricks geven om nog betere zorg te bieden? 

Sinds begin 2019 zijn de medewerkers van de dienst Kwaliteit van het ziekenhuis van start gegaan met patiënten te bezoeken aan hun bed met de vraag: “Hoe gaat het met u?”. Sandra Martens, dienst Kwaliteit: “Op een ontspannen manier en in een aangenaam gesprek vragen naar wat mensen stoort of wat ze missen. Dat geeft een ander beeld dan wat een enquête bijv. naar boven brengt. We stellen ook vast dat er een grote waardering is voor zorgverleners. Om die input structureler aan te wenden, zijn we klaar om nog een stap verder te gaan door patiënten samen te brengen om constructief en kritisch na te denken over bepaalde kwaliteitsthema’s.”

Ziekenhuiswerking door bril patiënt

Het opzet van de patiëntenpanels is de werking van het ziekenhuis door de ogen van de patiënt te bekijken. Niet zelf invullen wat voor patiënten belangrijk is, maar input uit de eerste hand. Het is de bedoeling om zowel de ervaringen en de behoeften van de patiënten in kaart te brengen alsook nieuwe initiatieven of verbetervoorstellen bij hen te toetsen. Zo kan het groeipotentieel op het vlak van patiëntgerichte zorg in kaart worden gebracht en de werking geoptimaliseerd.

Open debat, informele sfeer

Het patiëntenpanel vormt een open debat over diverse thema’s in een informele sfeer tijdens een ontbijt, waar ruimte is voor kennismaking en ervaringsuitwisseling. De focus van het patiëntenpanel ligt op hoe patiënten vanuit hun individuele ervaringen kunnen nadenken over hoe het voor de grote groep patiënten beter kan worden gemaakt. De mening en ervaring van de patiënt staan dan ook steeds centraal, er is ruimte voor het individuele verhaal, want dit kan zeker betekenisvol zijn. Tegelijk wordt de eigen ervaring ook overstegen en wordt constructief nagedacht over een optimalisering van de algemene ziekenhuiswerking. Het uiteindelijke doel is stap voor stap de kwaliteit van zorg beïnvloeden.

Meer info of zich kandidaat stellen?

Het patiëntenpanel staat open voor iedereen die als patiënt of naaste gebruik heeft het gemaakt van het Sint-Andriesziekenhuis. Diversiteit is hierbij essentieel. Mensen die zich geroepen voelen om hieraan deel te nemen ontvangen maximaal twee keer per jaar een uitnodiging op thema en deelname is steeds vrijblijvend. Kandidaten kunnen hun gegevens doorgeven via de website: www.sintandriestielt.be/patiëntenpanel. Het eerste patiëntenpanel vindt plaats op zaterdag 12 juni. Het spreekt voor zich dat hierbij de covid-richtlijnen in acht worden genomen.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *