Typ om te zoeken

Facility Ziekenhuizen

Patiëntveiligheid: wat zijn de uitdagingen?

Delen

[CONTENT REPORTAGE] Van waardegedreven zorg tot quadruple aim: het voorbije decennium schoof ook de overheid veilige, kwaliteitsvolle zorg steeds meer naar voor als een belangrijk focuspunt binnen onze zorgsector.  

Hoe veilig is de ziekenhuisomgeving in de Benelux? 

De focus op patiëntveiligheid is terecht. In de Benelux zitten we op de goede weg, maar er is meer mogelijk. Bij elk ziekenhuisbezoek loopt een patiënt nog steeds het risico dat er bij de zorgverlening vergissingen gebeuren of incidenten voorvallen die, los van de medische gesteldheid van de patiënt, lichamelijke of psychische schade veroorzaken. Ze leiden tot onnodig leed of voortijdige mortaliteit en zetten een zware druk op het gezondheidszorgsysteem.  

In België zou zich minstens één patiëntveiligheidsincident voordoen bij 6,32% van de heelkundige en 7,12% van de niet-heelkundige patiënten.1 In een doorsnee ontwikkeld land maken zorgincidenten die de patiënt schade berokkenen 15% van de acute zorgkosten uit.2 

Een patiëntveiligheidsgerichte organisatiecultuur 

Het goede nieuws is dat tot 70% van deze incidenten te voorkomen zijn.3 Een patiëntveiligheidsgerichte organisatiecultuur vormt hiervoor de basis. Zo’n cultuur zet sterk in op bewustmaking van de risico’s en de nodige vorming om ze te vermijden en legt de nadruk op zin voor verantwoordelijkheid. Als zorgverlener voel je je hierin veilig genoeg om incidenten getrouw te rapporteren of risico’s aan te kaarten. Uit fouten of bijna-missers leren, kan enkel door ze bespreekbaar te maken.  

Er zijn tal van technologische oplossingen die de zorgverlener kunnen ondersteunen in de preventie van incidenten, maar een doeltreffende implementatie ervan vraagt wel dat bij de gebruiker het juiste draagvlak voor adoptie gecreëerd wordt. Kortom, in een ziekenhuis vervult het menselijke kapitaal als geheel en elk individu daarbinnen een sleutelrol in het nastreven van goede patiëntveiligheidsresultaten en kwaliteit van zorg. 

Wat kan BD betekenen in veilige zorg? 

Becton Dickinson Benelux N.V. (kortweg BD) zet zich in om patiëntveiligheid vanzelfsprekend te maken voor elke zorgverlener. Omdat we ons niet willen neerleggen bij iets wat te voorkomen valt en geloven dat compromissen onverenigbaar zijn met gezondheid. 

Via ziekenhuisoverkoepelende totaalsystemen die audits, training, opleiding en de implementatie van innovatieve technologieën omvatten, bieden we patiëntveiligheidsbevorderende oplossingen aan.  Deze richten zich vooral op het voorkomen van incidenten die samen voor een groot deel van de ziektelast en het daaraan verbonden kostenplaatje verantwoordelijk zijn: zorginfecties, sepsis, antimicrobiële resistentie en medicatiefouten.  Vanuit het besef dat elke zorgverlener een uniek persoon is, met eigen uitdagingen en prioriteiten, werken we zo doeltreffende klinische besluitvorming in de hand en verlagen we het aantal patiëntveiligheidsincidenten, met betere patiëntenuitkomsten tot gevolg. 

Meer weten: https://www.bd.com/nl-be/solutions/patient-safety 

  1. Van den Heede K, Sermeus W, Diya L et al. Adverse outcomes in Belgian acute hospitals: retrospective analysis of the national hospital discharge dataset. Int J Qual Health Care, 2006 Jun;18(3):211-9. 
  1. Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level. OECD. March 2017. https://www.oecd.org/els/health-systems/The-economics-of-patient-safety-March-2017.pdf. Accessed March 12, 2020. 
  1. Astier A., et al. (2020). What is the role of technology in improving patient safety? A French, German and UK healthcare professional perspective. Journal of Patient Safety and Risk Management, Vol. 25(6) 219-224. 

Becton Dickinson Benelux N.V., Erembodegem-Dorp 86, 9320 Erembodegem 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *