boerderijzorg_zorganderstvLR.jpg

Personen met een handicap kunnen groene zorg inkopen

30.000 volwassenen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen hoe en waar ze hun zorg en ondersteuning organiseren. Ze krijgen daarvoor een persoonsvolgend budget. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de voorwaarden goedgekeurd waaraan groene zorginitiatieven moeten voldoen zodat personen met een handicap er hun budget  kunnen besteden voor dagopvang.

In enkele honderden initiatieven die groene zorg bieden, voornamelijk zorgboerderijen, kunnen duizenden mensen terecht uit een brede waaier van kwetsbare groepen. De hulpverlening bestaat erin dat zij – onder begeleiding van een zorgboer(in) – mee ingezet worden in dagelijkse plattelandsactiviteiten, zoals land- en tuinbouw, het verzorgen van dieren, het meewerken in de moestuin en dergelijke.

“Sinds begin dit jaar bevindt de sector voor personen met een handicap zich in een gigantische transitie. De persoon krijgt een budget toegewezen (cash of voucher) en heeft zelf de regie in handen over de zorg en ondersteuning die hij wenst. Met alle stakeholders is intensief naar de invoering van deze persoonsvolgende financiering toe gewerkt. Het is nu mogelijk om het persoonsvolgend budget ook aan te wenden voor dagbesteding bij initiatieven voor groene zorg. Daarom hebben we de voorwaarden vastgelegd waaraan een groene zorgvoorziening moet voldoen”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Hiermee worden twee doelen gerealiseerd.

  1. Groene zorginitiatieven kunnen de nodige begeleiding en ondersteuning garanderen voor personen met een persoonsvolgend budget (PVB) die op hen beroep doen. Groene zorginitiatieven (zorgboerderijen) hebben in het verleden al aangetoond dat ze een meerwaarde hebben op het gebied van dagbesteding voor personen met een beperking. Ze konden evenwel niet beschikken over de nodige middelen om een aangepaste begeleiding en ondersteuning aan te bieden. Door een kader te bieden waarbinnen ze met de persoonsvolgende budgetten de nodige ondersteuning en begeleiding kunnen inzetten, kunnen ze dan ook verder groeien naar een kwaliteitsvol en volwaardig aanbod. Er werd hierbij over gewaakt dat de gestelde voorwaarden voor hen ook haalbaar zijn.
  2. Voor de persoon met een handicap die voor zijn dagondersteuning beroep doet op een groene zorginitiatief biedt het besluit ook de zekerheid dat het aanbod beantwoordt aan voorwaarden op vlak van veiligheid, hygiëne, verzekering tegen risico’s, duidelijkheid en transparantie over het aanbod en de kostprijs. Het volstaat voor hem dat hij kan nagaan of het groene zorginitiatief geregistreerd is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dan weet hij ook dat deze voorwaarden vervuld zijn.   

“Het kunnen inschakelen van groene zorg”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “biedt een versterking en welkome verruiming van de ondersteuning van personen met een handicap. Het is belangrijk dat het groene zorginitiatief dit kan verwezenlijken op maat van de persoon met een handicap en dat kwaliteitsvolle en aangepaste accommodatie voor hem ook in een natuurlijke omgeving mogelijk is.”

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.