Persoonlijke verzekering tegen mogelijke beroepsfouten een must

Zorgverleners weten beter dan wie ook wat er allemaal kan mislopen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep: het verwisselen van dossiers, het toedienen van een te hoge dosis, het geven van een verkeerde richtlijn, het aanreiken van een verkeerd instrument, het voorbehandelen van de verkeerde patiënt…

 

Drie systemen

Een kleine fout, een onoplettendheid of een vergetelheid hebben vaak zware gevolgen voor de patiënt, die een schadevergoeding kan eisen die al vlug tot in de miljoenen euro kan lopen.

De wet geeft aan patiënten het recht om tot 20 jaar na een (para)medische fout alsnog klacht in te dienen, ook al is de zorgverlener op dat moment niet meer actief in die functie.

 

Op de verzekeringsmarkt zijn er drie verschillende verzekeringssystemen: het schadeverwekkend feit, het schadevoorval en de schadevordering. Meer informatie hierover vindt u op www.amma.be/beroepsaansprakelijkheid.

 

Goede bescherming cruciaal

Bij zelfstandige zorgverleners is elke beroepsfout die zij maken en waarvoor klacht wordt ingediend door een patiënt, voor eigen rekening. Bij wie in loondienst werkt, kan de werkgever hen steeds een ‘zware fout’ of een ‘repetitieve lichte fout’ verwijten en de kosten op hen verhalen.

 

In bepaalde situaties kunnen zorgverleners een advocaat dus goed gebruiken: bij vervolging voor schending van het beroepsgeheim, bij ontslag als gevolg van een (para)medische fout, enzovoort. Het is dus cruciaal ervoor te zorgen dat u altijd goed beschermd bent, want uw carrière kan er van afhangen.

 

Met dank aan Karl Scheldeman (Amma Verzekeringen)

 

www.amma.be

 

(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.