Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Woonzorgcentra

Persoonsvolgend budget in ouderenzorg wordt een hele klus

Delen

De overheid wil in de ouderenzorg werken met het systeem van persoonsvolgend budget waarbij ouderen zelf beslissen aan welke zorg ze hun budget bestedenLudo Splingaer, algemeen directeur van de MKL-holding die naast RevArte ook rusthuizen en een gehandicaptenvoorziening uitbaat, stipt enkele randvoorwaarden aan. Wachtlijsten in combinatie met lege bedden moeten absoluut worden vermeden. 

“Het nieuwe systeem gaat uit van vraaggestuurde zorg. Dit moet correct kunnen verlopen. De ervaring bij personen met een beperking maakt duidelijk dat er lange wachttijden zijn en dat die zelfs nog toenemen. Een belangrijke reden is de grote vraag naar een persoonsvolgend budget en het ontbreken van voldoende financiering. Het levert schrijnende situaties op. Soms moet je maandenlang wachten op een beslissing die in het slechtste geval ook negatief kan zijn. Dat is ook nefast voor de zorginstellingen die deze mensen niet kunnen opvangen en daardoor met lege plaatsen kampen”, zegt Ludo Splingaer 

Flexibel 

De zorgvraag van ouderen evolueert, dus ook het persoonsvolgend budget zal moeten evolueren. Ook hier leert de ervaring bij personen met een handicap dat de procedure langzaam is. “Bij ouderen kan de zorgvraag heel snel groter worden, bijvoorbeeld door een valpartij of een beroerte. Daar moet ad hoc op kunnen worden gereageerd. Administratieve overlast moet vermeden worden, temeer omdat het om mensen gaat voor wie het papierwerk niet meer zo eenvoudig is.” Het basisidee van persoonsgebonden financiering is dat ouderen zelf kunnen beslissen aan welke zorg ze hun budget uitgeven. Dat houdt ook in dat ze het systeem moeten kunnen begrijpen, of dat mantelzorgers de situatie mee opvolgen. De regelgeving moet dus transparant zijn. “Wie nog thuis woont, heeft meer keuze in zijn budgetbesteding dan iemand die zwaar zorgbehoevend in een zorginstelling is opgenomen. In dat laatste geval zal het volledige budget gaan naar het verblijf in de wzc, net zoals in het huidige systeem waar er wel budgetgarantie is.” 

Ludo Splingaer

Efficiëntie

“Het huidige financieringsmodel heeft als voordeel dat het gekend is en dat er geen wachtlijsten meer zijn. Als je naar de effectiviteit kijkt, dan is de conclusie dat het wel werkt. Het zorgaanbod is doorgaans kwalitatief goed. Het systeem nu biedt zorginstellingen een vorm van inkomstenstabiliteit. Als de ‘rugzakjes’ in het nieuwe systeem traag worden toegekend, kan er leegstand optreden met een directe impact op de inkomsten van het wzc en dus ook op de personeelseffectieven. Omdat de ‘rugzakjes’ ook verschillend en variabel kunnen zijn, zal ook het budget van de zorginstelling fluctueren. Daardoor zal je een flexibel personeelsbeleid moeten kunnen voeren. Het invoeren van een nieuw systeem is niet vanzelfsprekend. “De ervaring leert dat zoiets met horten en stoten gaat. De overheid moet kunnen volgen, het is praktisch gezien een hele uitdaging om op korte tijd aan iedereen een individueel budget toe te kennen. We hebben dus een adequate administratie nodig om dat in goede banen te leiden. Vraag is ook of het persoonsvolgend budget voldoende groot zal zijn. We kunnen ons wel enigszins voorbereiden, maar we zullen moeten inspelen op wat er zich aandient.”   

 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *