pharma.be pleit voor lange termijnvisie binnen gezondheidssector

Diverse maatregelen betreffen de geneesmiddelen buiten octrooi. Die hebben een prijsniveau in België dat eerder hoog is, in een Europese vergelijking. pharma.be heeft altijd het standpunt verdedigd dat er in de Belgische post-octrooimarkt ruimte is voor besparingen, gelet op de hoge prijs van generieken. De maatregel die thans van apothekers zal vergen dat bij een voorschrift op stofnaam één van de goedkoopste geneesmiddelen zal moeten worden afgeleverd past in die logica. Met een marktaandeel van 45 procent in de post-octrooimarkt particperen de bedrijven die lid zijn van pharma.be overigens volwaardig in besparingen in die markt.

Verplichte substitutie

Voor acute behandelingen met antibiotica en antimycotica zal de apotheker in de toekomst ook één van de goedkopere geneesmiddelen moeten afleveren, zelfs wanneer de arts een merkgeneesmiddel heeft voorgeschreven. Dat is dus een verplichte substitutie door de apotheker. Deze maatregel is niet overlegd met pharma.be en pharma.be verzet zich daartegen. Gedurende lange jaren hebben al de Belgische Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid zich verzet tegen substitutie, die in andere Europese landen wel voorkomt. De reden was dat men mogelijke nadelen en risico’s voor de patiënten kon vermijden door een slim beleid van het goedkoop voorschrift, dat in 2004 werd ingevoerd, en waarin de innovatieve farmabedrijven zich positief inschakelden, en ook de artsen. Dat liet toe de gewenste besparingen te realiseren zonder de nadelen van substitutie. Nadelen betreffen dalende therapietrouw, desoriëntatie van de patiënt met betrekking tot zijn vertrouwde geneesmiddelen en risico’s van switch in sommige therapeutische domeinen. pharma.be weet wel dat de nieuwe maatregel enkel geldt voor acute behandeling en dat de voorschrijvende arts een uitzondering kan maken op het voorschrift, doch dat zijn dan weer bijkomende administratieve lasten voor de arts, die de controle op de behandeling van zijn patiënt verliest, terwijl hij er wel de aansprakelijkheid voor houdt. Ook apothekers kunnen hun pharmaceutical care niet verstrekken, vermits de reglementering hen de afgifte verplicht van een van de goedkoopste geneesmiddelen zonder meer.

Prijsdaling
De regering kondigt ook een prijsdaling aan van geneesmiddelen tijdens de octrooiperiode. In België zijn octrooigeneesmiddelen vrijwel de goedkoopste in Europa, in een vergelijking met andere landen die ook een belangrijke geneesmiddelenindustrie in hun land hebben. De prijs tijdens de looptijd van het octrooi is, buiten punctuele prijsdalingen, stabiel. Meer zelfs, de geneesmiddelenprijs is niet geïndexeerd – hetgeen tot een waarde-erosie lijdt. Tegenover die relatieve prijsstabiliteit tijdens de octrooiperiode, staat een drastische verlaging, met 41%, bij verstrijken van het octrooi wanneer de referentieterugbetaling opent.  De regering wil nu vanaf het zesde jaar van terugbetaling, de prijs in België ook doen dalen, indien de prijs in andere Europese landen ook daalt. Die andere landen hebben vaak een hoger prijsniveau, maar de prijs daalt er tijdens de octrooiperiode, in de regel omdat de drastische prijsdaling die we in België kennen met de referentieterugbetaling, er niet bestaat of geleidelijker is. De regering voert aan dat de investeringen voor R&D na vijf jaar terugbetaling zijn terugverdiend.
Info: www.pharma.be
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.