Typ om te zoeken

In the spotlight Legal Overige

Pilootproject IntegraZorg: erkende vluchtingen opleiding zorg aanbieden

Delen

Om het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen het hoofd te bieden, is het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) steeds op zoek naar projecten om mensen in de zorgsector in te schakelen. 

Met het idee van tewerkstelling en vorming van risicogroepen in het achterhoofd, ontstond in november 2019 een nieuw project: erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg een voltijdse opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige aanbieden, via een vaste job in de sector. Het pilootproject IntegraZorg was geboren. 

IntegraZorg wie? 

Een heel aantal erkende vluchtelingen die in ons land verblijven, hebben in hun thuisland al een opleiding gevolgd om in de zorgsector te werken of hebben op een andere manier ervaring opgedaan in die sector. Eenmaal in België, wordt hun diploma vaak niet erkend, waardoor nieuwkomers met ervaring hier moeilijk toegang hebben tot deze jobs, zelfs al is er een nijpend tekort aan deze profielen in het werkveld. 

“Enerzijds willen we een antwoord bieden op het tekort aan personeel in de zorgsector, maar anderzijds gaat het voor ons ook om het geven van kansen aan een doelgroep die het moeilijker heeft op de arbeidsmarkt en voor wie die kansen vaak een stuk beperkter zijn. Vandaar de naam IntegraZorg: het gaat bij dit project om zorg, maar tegelijkertijd ook om integratie.legt Christine Van Dam uit. Sinds november 2019 zet ze als projectverantwoordelijke binnen FeBi vzw, de overkoepelde vzw van alle Federale Vormings- en Maribelfondsen uit de non-profit, haar schouders onder IntegraZorg. 
 

“We zijn gaan praten met erkende vluchtelingenorganisaties, maar ook met de VDAB, Forem en Actiris. We toetsten af met het Agentschap Integratie en Inburgering, zodat we een goed zicht kregen op deze – voor ons nieuwe – doelgroep. We hebben gepraat met de scholen waar de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde aangeboden worden en we zijn ons licht gaan opsteken bij de hele sectorStuk voor stuk hebben de organisaties met ons meegedacht en ze zijn ook heel tevreden met zo’n nieuw initiatief.” 

Sinds november is er veel gebeurd. Ondanks de COVID19-crisis, waardoor het project een tijdlang on hold gezet werd, is het nu opnieuw opgestart, onder de vorm van een pilootproject. 

Dat wil zeggen dat we het project gedurende enkele jaren testen en de resultaten zullen bekijken. Voor het eerste jaar hebben we 45 plaatsen ter beschikking voor erkende vluchtelingen15 in Vlaanderen, 15 in Brussel en 15 in Wallonië. Deze plekken zijn nu bijna allemaal ingenomen voor het volgende schooljaar. 

Wat biedt IntegraZorg aan? 

Het IFG biedt aan alle 45 geselecteerde kandidaten een voltijdse job in de zorgsectorDe kandidaten tekenen daarvoor een arbeidsovereenkomst met één van de deelnemende werkgevers, maar vanaf de eerste schooldag blijven ze van het werk afwezig, zodat ze voltijds de aangeboden opleidingen kunnen volgen. Hiervoor hebben ze de keuze uit de bacheloropleiding tot Verpleegkunde, de HBO5-opleiding tot Verpleegkundige en de opleiding tot Zorgkundige. 

Tijdens de hele opleiding ontvangen ze maandelijks een loon en werken ze alleen tijdens de zomermaanden en een aantal stageperiodes bij de werkgever, die met hen de arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. 

“We financieren met het IFG het maandelijkse loon van de deelnemende kandidaten en ook de opleidingskosten worden via een Sociaal Fonds gedragenVaak zien we dat deze doelgroep het financieel al moeilijk heeft en zich vrijmaken voor een opleiding van één of meerdere jaren zonder loon, is vaak niet mogelijk.” 

De kandidaten die in het project stappen, tekenen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als logistiek medewerker en dit in één van de volgende sectoren: 

– privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, 

– privéwoonzorgcentra 

– thuisverpleging,  

– revalidatiecentra,  

– beschut wonen,  

– wijkgezondheidscentra,  

– diensten voor het bloed van het Rode Kruis, 

– residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten (met uitsluiting van de sector van de tandprothese).  

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

Om ervoor te zorgen dat de juiste mensen kunnen deelnemen aan het project, is het belangrijk dat de kandidaten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze erkend vluchteling zijn of partner van een erkend vluchteling, een achtergrond in de zorgsector hebben in het thuisland, in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de opleidingen en ook voldoen aan de taalvereisten van het onderwijs en de school. 

Indien de kandidaat voldoet aan alle voorwaarden en zich heeft ingeschreven in het project, neemt het IFG via enkele selectiebureaus zelf ook nog twee testen af. 

“Het is heel belangrijk dat de kandidaat goed voorbereid is en echt aan de opleiding wil beginnen. De selectieproeven die we met hen doen, zijn tweeledig. Eerst willen we peilen naar de algemene kennis van de kandidaat: via de computer wordt een test afgenomen met taal, wiskunde en logicavraagstukken, dat is het psychotechnische luik van de selectietesten. Als de kandidaat voor die test slaagt, volgt een persoonlijkheids- en motivatietest met een psycholoogMet die test willen we peilen naar de motivatie van de kandidaat, maar ook naar de reeds genomen stappen naar deze opleiding toeZo zijn we zeker dat die persoon een correct beeld heeft van het starten van een opleiding, die meestal meerdere jaren zal duren.” 

En de werkgever? 

Werkgevers die geïnteresseerd zijn om mee te stappen in dit project, worden opgenomen in een lijst die de kandidaten zullen ontvangenDe kandidaat kiest een werkgever uit, waarna een gesprek tussen beide partijen georganiseerd wordt.
Het gesprek dient ten eerste als sollicitatiegesprek waarin werkgever en werknemer elkaar kunnen leren kennen en alle nodige vragen kunnen stellen, maar tegelijkertijd kan de werkgever op dat moment ook meer uitleg geven over de job als zorg of verpleegkundige binnen zijn of haar organisatie. Zo krijgt de kandidaat een goed zicht op wat er van hem of haar verwacht wordt tijdens de stageperiodes en de zomermaanden.

Is er een klik tussen de kandidaat en de potentiële werkgever? Dan kunnen ze overgaan tot het tekenen van een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als logistiek medewerker. Want zonder arbeidsovereenkomst kan het project niet van start gaan en kan de kandidaat niet aan de studie beginnen. 

“Voor de kandidaten zijn de voordelen van het pilootproject IntegraZorg heel duidelijk. Het is mooi om de kans te krijgen om ook in België als verpleeg- of zorgkundige aan de slag te gaan. Maar ook voor de werkgever zijn er voordelen bij een deelname aan dit project: de financiering gebeurt door ons, de werkgever heeft dus zelf geen kosten. Daarnaast is de zorgorganisatie zeker van een extra werknemer tijdens de zomermaanden en stageperiodes van de scholen.

Gedurende één of meerdere jaren  afhankelijk van de opleiding – kunnen kandidaat en werkgever elkaar beter leren kennen op de werkvloer. Mocht het om één of andere reden niet klikken, dan zijn er geen verplichtingen na de opleidingMaar een fijne samenwerking kan uiteraard ook na de opleiding verdergezet worden.
 

Werkgevers die geïnteresseerd zijn in een samenwerking, kunnen nog steeds contact opnemen via de engagementverklaring, die ze terugvinden op de website: 

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/30028/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-pilootproject-integrazorg-engagementsverklaring-werkgevers  

Kandidaten die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, kunnen alle informatie vinden op: https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/30028/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-pilootproject-integrazorg  

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *