Pilootprojecten thuistechnologie bij Zorgbedrijf Antwerpen

 “Zorgbedrijf Antwerpen telt 15.000 klanten, 1 op 9 senioren krijgt elke dag hulp van het Zorgbedrijf. Ze doen dit met 4000 medewerkers en zijn actief op 101 locaties: RVT’s, dienstencentra, thuiszorg, serviceflats, enz… De organisatie heeft een omzet van meer dan 250 miljoen euro.’

Situatieschets

Het aantal 60-plussers in Antwerpen is lichtjes aan het dalen. Het aantal 80-plussers stijgt daarentegen drastisch. 40% van alle 60-plussers is alleen, dit is 50% bij de 80-plussers. “Ouderen wensen langer thuis te wonen wat te maken heeft met onafhankelijkheid en de levenskwaliteit. 30% van de ouderen is 75+, 40% van de ouderen hebben psychogeriatrische problemen. De vraag naar ‘zorg’ verandert: de klant weet wat hij wil en is mondiger. Daartegenover is er een lacune op de aanbodzijde. Er zijn immers onvoldoende intramurale plaatsen om te verblijven en deze beantwoorden niet zoals de thuisomgeving aan de hoge levenskwaliteit. Er is bovendien een permanente druk om meer mensen te bedienen met minder zorgverleners vanwege het tekort eraan.”

Doelstellingen

“Met dit pilootproject beoogden wij diverse doelstellingen. In de eerste plaats wensen wij mensen langer thuis te laten wonen en dus een hogere levenskwaliteit te garanderen. Een andere doelstelling is om mensen in staat te stellen om uit hun sociaal isolement te geraken door het aanbieden van communicatiemiddelen en opvolging en dit tussen de senioren onderling, tussen de senioren en hun vrienden, familie en tussen de senioren en de zorgverstrekkers. Een andere doelstelling is om het tekort aan handen in de zorg en de stijgende vraag ernaar te ondersteunen door het efficiënter te laten inzetten van de zorg door middel van onder meer het vermijden van onnodige consultaties en een betere voorbereiding.”

Thuisinstallaties

Het eerste pilootproject in Antwerpen omvat 200 flats – twee service flatcomplexen –  en een vijftal thuisinstallaties. “Concreet gaat het in de eerste plaats om een personen alarmsysteem uitgerust met onder meer val detectie, GPS lokalisatie en in-activiteits detectie. Daarnaast betreft het een personen alarmsysteem met rook-, waterlek- en activiteitsdetectie alsook kamertemperatuur en luchtvochtigheid. Voorts gaat het om een draadloze gezondheidsmonitoring die in staat is om de bloeddruk te meten, en beschikt over een glucometer, een gewichtmonitor,… Ook deurtoegang en beheer van op afstand maakt deel uit van het systeem. De bewoners krijgen badges in plaats van sleutels. De senioren kunnen via hun TV zien wie er aan de deur is en deze ook openen via hun afstandsbediening. In noodgevallen kan het Health Care Center ook zien van op afstand wie er aan de deur staat en deze ook open maken. De implementatie van de badgesystemen zorgt er tevens voor dat er een volledig managementsysteem is om data te analyseren in geval van diefstal. Om het beeld compleet te maken: ook communicatie maakt een belangrijk deel uit van het systeem. Wij spreken hierbij over communicatie via de televisie, via de klassieke afstandsbediening, met het Health Care Center, met de buren, met anderen via het internet, met de voordeur…”

Project in vier landen

“Verder gaand op het vorige project werd er een Europese proposal ingediend op 2 juni 2009 onder de naam ‘Home Sweet Home’. De opstart van het project vond plaats op 1 maart 2010, met een projectduur van 36 maanden. Het totale budget hiervoor bedraagt meer dan 4,8 miljoen euro waarvan de helft wordt gesubsidieerd door Europa. Concreet zullen er per land 60 senioren worden gekozen om deel te nemen aan dit project waarvan de helft zal uitgerust worden met verregaande technologische items en de andere helft zonder, teneinde hiervan een businesscase te kunnen maken. Naast België vinden er ook gelijkaardige installaties plaats in Ierland, Italië en Spanje.”
Home Sweet Home gaat verder dan het eerste project. “Zo zal er uit de bewegingsdetectie een bewegingspatroon worden gedistilleerd om de huisarts proactief te laten informeren indien dit patroon doorbroken wordt en er dus iets aan de hand is, bijvoorbeeld een depressie. Daarnaast zal het alarmtoestel worden uitgerust met spraak om de senior terug naar huis te begeleiden indien hij verdwaalt. Last but not least zullen de senioren een touchscreen krijgen waar ze onder meer spelletjes op kunnen spelen om hun geheugen te trainen, een blik krijgen op hun agenda – wanneer komt de huisarts, wat eten we vandaag,… – alsook de mogelijkheid om de huisdomotica te bedienen,” besluit Dimitri De  Rooze.

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.