Typ om te zoeken

Met tal van vakbladen, magazines en jaarboeken voor verschillende doelgroepen, bevinden we ons in het hart van de zorgsector.

Graag een abonnement op ZORG Magazine? Abonneer hier.

ZORG Magazine

ZORG Magazine verschijnt 8x per jaar en wordt via betalend abonnement bezorgd bij 3.000 directieleden en leidinggevenden in de Belgische zorgsector (ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, zorgorganisaties voor mensen met een beperking,…). Daarnaast wordt het vakblad bedeeld bij leveranciers én producenten die actief zijn in de sector.

Infuus

In 2021 lanceerde ZORG Magazine Infuus, de gazet voor de zorgprofessional.
De krant verschijnt 6x per jaar in Vlaanderen en Brussel. Per editie verschijnen er zo’n 20.000 exemplaren voor alle mensen op de werkvloer in de zorgsector.Infuus inspireert, enthousiasmeert, relativeert, emotioneert, verrast en neemt het leven zeker en vast niet altijd te serieus! Straffe (zorg)verhalen met straffe mensen dus.

Zorg&Techniek

Sinds 2012 verschijnt het vakblad Zorg & Techniek. Dit magazine verschijnt 4x per jaar in Vlaanderen en Brussel en is het officiële ledenblad van de vereniging ZORG.tech. Per editie verschijnen er zo’n 4.225 exemplaren met content over, voor en door de Belgische zorgsector met een focus op techniek, bouwen, infrastructuur, installaties,…

Hospindex

Hospindex is het jaarboek van de ziekenhuizen in België. Dit is een initiatief in samenwerking met de ziekenhuisdirecties en de toeleveranciers in de gezondheidszorg. Dit jaarboek biedt, sinds zijn verschijning in 2002, een volledig overzicht van de Belgische ziekenhuiswereld. Elk jaar worden de gegevens geactualiseerd.

CarehomesIndex

CarehomesIndex is het jaarboek van de ouderenvoorzieningen in België. De gegevens worden verzameld op basis van officiële gegevensbanken en tevens met medewerking van de voorzieningen. Elk jaar worden de gegevens geactualiseerd. De gids is praktisch voor zowel de professionele gebruiker als het brede publiek.

Urobel 57 - Cover

Urobel Magazine

Urobel Magazine verschijnt 4x per jaar in twee versies: een editie voor het urologische artsenkorps en een versie voor urologische verpleegkundigen.
De oplage van dit tweetalige magazine bedraagt in totaal zo’n 2680 exemplaren. Het wordt uitgegeven in samenwerking met de vzw Urobel asbl.