Typ om te zoeken

Algemene voorwaarden

Na uw inschrijving ontvangt u een automatische bevestigingsmail en een factuur van onze boekhouding. We vragen u vriendelijk het bedrag zo snel mogelijk over te schrijven. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, is de inschrijving definitief.
Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen van ZORG Magazine verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en worden naar keuze van ZORG Magazine en in zulk geval met akkoord van de klant, elektronisch (per e-mail) verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres, bij gebreke daaraan, naar het algemeen e-mailadres van de organisatie. Het opgegeven e-mailadres kan worden gewijzigd op verzoek van de klant, gericht aan [email protected] ZORG Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de klant de wijziging van zijn e-mailadres niet of niet tijdig heeft meegedeeld.

Annulatie

De deelnameprijs blijft volledig verschuldigd tenzij de annulatie ons schriftelijk (per mail naar [email protected]) bereikt uiterlijk een week voor aanvang van het event. De precieze datum kan u terugvinden in de bevestigingsmail. Een vervanger mag ook steeds uw plaats innemen.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van ZORG Magazine bvba (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Onze gegevens:

ZORG Magazine bvba
Planet BC
Amelia Earhartlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem
09 243 54 50
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse communicatiedoeleinden, doch enkel in een persoonlijke relatie met u. Uw gegevens worden niet aan derden bezorgd. Onder onze communicatie met u wordt onder andere begrepen: het voeren van correspondentie (zowel on- als offline), het sluiten van contracten, het versturen van offertes en/of het afhandelen van sollicitaties.

Wij kunnen de informatie die wij van u verzameld hebben, combineren met informatie die we uit andere bronnen verkregen. Hierdoor kunnen wij de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen wij ons contact met u beter en relevanter op u afstemmen, zowel on- als offline.

Wij kunnen ook informatie van u verzamelen die betrekking heeft tot het gebruik van onze online kanalen zoals onze website, onze Facebookpagina en andere online platformen, door middel van diverse technieken waaronder cookies die op uw computer worden geplaatst.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het beantwoorden van uw aanvragen, door onszelf of door externe partijen die bij de afhandeling van uw aanvraag betrokken zijn.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te contacteren voor een klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet, mogelijk te maken (vb. u te contacteren om bijkomende vragen te stellen)

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door ZORG Magazine bvba voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt en geanalyseerd met betrekking tot uw interactie op onze website. Dit met het doel de navigatie en het gebruikersgemak te optimaliseren.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.