Stethoscoop.jpeg

Prof. Herman Goossens ontvangt prestigieuze prijs

Vandaag werden de vijfjaarlijkse federale regeringsprijzen voor de geneeskundige wetenschappen uitgereikt aan een Franstalige en een Nederlandstalige laureaat tijdens een plechtige zitting. De laureaten werden voorgesteld door een gemeenschappelijke jury van de Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB) en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en de prijzen werden toegekend door de federale regering bij Koninklijk Besluit. De beide laureaten ontvangen ieder €18 000 van minister Maggie De Block.

De oorspronkelijk enkelvoudige prijs werd 158 jaar geleden ingesteld op 15 november 1859. In 1964 werd de prijs ontdubbeld in een prijs voor onderzoek op het gebied van de fundamentele geneeskundige wetenschappen, enerzijds, en een evenwaardige prijs voor onderzoek op het gebied van de klinische of toegepaste wetenschappen, anderzijds. In 1987 werd bepaald dat elk van de twee prijzen afwisselend aan een Franstalige en een Nederlandstalige onderzoeker zou worden toegekend.

Nederlandstalige laureaat: prof. Herman Goossens

Universiteit Antwerpen en Universitair Ziekenhuis Antwerpen, met een werk, getiteld: “Ontwikkeling van standaarden en instrumenten voor de beheersing van dreigende epi- en pandemische infectieziekten in Europa, met een bijzondere aandacht voor antibiotica resistentie”. Het werk van Herman Goossens omvat translationeel onderzoek naar de twee pandemieën die de wereld bedreigen: antibiotica resistentie en grieppandemie. Herman Goossens heeft meer dan 20 jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorschrijven van antibiotica wereldwijd, de impact van het antibioticagebruik op de selectie en het ontstaan van antibioticaresistentie. Het omvat epidemiologische gegevens, de toepassing van innoverende moleculair-biologische technieken en de ontwikkeling van snelle diagnostische testen, onder meer voor het identificeren van oorzakelijke ziekteverwekkers en van antibiotica resistentie

Ook met nieuwe technieken, zoals “Next generation sequencing”, worden kiemresistentiereservoirs in de luchtwegen en darm onderzocht en vergeleken tussen verschillende landen. Zijn onderzoek heeft geleid tot het aanzetten van beleidsmakers wereldwijd om het antibioticagebruik terug te dringen bij mens en dier. Hij is ook de grondlegger van de Europese Antibioticadag op 18 november, die inmiddels uitgegroeid is tot de Wereld Antibioticaweek. Meer recent heeft Herman Goossens onderzoeksfondsen verworven van de Europese Commissie voor de coördinatie van een Europees netwerk voor klinische studies in infectieziekten. De voornaamste doelstelling van het onderzoek is het beter voorbereiden van Europa voor epi- en pandemische infectieziekten. Het werk van Herman Goossens heeft dus een ontegensprekelijke maatschappelijke impact

Bron: UZA  – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.