PRoF: Patient Recovery Room of the Future speelt in op tendens naar daghospitalisatie

De Patient Recovery Room of the Future speelt optimaal in op de huidige tendens naar meer daghospitalisatie. Volgens Prof. Dr. Peleman, hoofdarts UZ Gent en Lead voor ProF 4.0., veroudert de bevolking wat meer chronisch zieke patiënten met zich meebrengt. Maar chronisch ziek staat niet gelijk een permanent verblijf in het ziekenhuis, integendeel. Meer en meer komt men voor één dag naar het ziekenhuis voor periodieke verzorging zoals nierdialyse, diabetesbehandeling, zelfs chemotherapie en het plaatsen van een pacemaker. Door de evolutie van robotchirurgie – het uitvoeren van operaties door specialisten op afstand met behulp van een robot- zullen ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren in een specifiek vakgebied en ook de deskundigen op dit vakgebied verzamelen. Daarnaast zullen er ziekenhuizen bestaan die instaan voor meer routinematige behandelingen waarvoor slechts opname voor één dag vereist is. Bovendien bestaan alle technieken om de patiënt thuis op te volgen. Dit betekent dat het ziekenhuis van de toekomst niet langer zal bestaan uit oneindig veel kamers met bedden en elk een eigen badkamer. Dit concept houdt een enorme besparing aan oppervlakte in.
Aangenaam verblijf voor dagpatiënt
De uitdaging voor de Patient Recovery Room of the Future bestond erin om veel mensen samen te kunnen plaatsen op een manier dat het aangenaam verblijven is voor de dagpatiënt en tegelijk efficiënt werken voor het ziekenhuispersoneel. Een combinatie van een open plan en recovery rooms die doen denken aan business seats in een vliegtuig, komt tegemoet aan de sleutelwoorden waar PRoF mee werkt: privacy, veiligheid, comfort, niet-stigmatiserende en intergenerationele oplossingen. Voor PRoF 4.0. werd daar ‘flexibiliteit’ aan toegevoegd. Het concept is een half-open cocon van 2 x 2,5m waarbij het personeel het overzicht behoudt over de verschillende units, maar dat tegelijk de patiënt de nodige privacy en comfort garandeert. De patiënt ligt niet langer in een bed, maar neemt plaats in een luxezetel waarbij entertainment binnen handbereik is en de medische apparatuur (haast onzichtbaar) geïntegreerd is in een wand. Weg met gordijnen die moeten gewassen en ontsmet worden, weg geluidsoverlast, weg het gevoel van een ziekenboeg door de eigen veilige cocon.
 
Een specifieke uitdaging: meer vrijwilligers in de zorg
De PRoF-methodiek van brainwaves, het zoeken naar sleutelwoorden en een creatief team die een vertaling geeft aan een bepaald probleem in de zorg, is ook ruimer toepasbaar dan enkel bij projecten die effectief worden gebouwd. Vanuit de talrijke ideeën die naar boven kwamen, heeft het PRoF-consortium één thema verder uitgewerkt waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt in de zorgsector: steeds minder slaagt men erin om mensen te mobiliseren voor vrijwilligerswerk. PRoF heeft een methode ontwikkeld waarbij nagenoeg iedereen kan overtuigd worden om zich in te zetten op vrijwillige basis. Iemands interesseveld en een niet-verplicht karakter zijn twee van deze sleutels om iemand aan te zetten tot een vrijwillige inzet. Een 300-tal testen bij scholen, zorginstellingen,…. zijn ondertussen uitgevoerd met verbazingwekkende goede resultaten. De methode krijgt met de inzet van onder andere het OCMW Kortrijk en Home Sint-Franciscus een verdere doorvertaling en toetsing naar de bestaande kring van vrijwilligers. Daaruit blijkt dat vrijwilligers vooral vragen om (h)erkenning: een eenvoudig naamplaatje of T-shirt met de vermelding ‘vrijwilliger’ komt al aan deze wens tegemoet.


 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.