Radiologen verheugd met bijkomende MRI-toestellen

De Belgische radiologen zijn verheugd dat de beslissing van Minister Onkelinx toelaat het aantal MR-toestellen vanaf 2015 te verhogen. Deze verhoging is onontbeerlijk geworden gezien de toenemende vraag naar MRI-onderzoek.

Belangrijkste opsporingsmethode

Omdat MRI-toestellen hoogkwalitatieve diagnostiek aanbieden zonder gebruik te maken van röntgenstralen worden de toestellen meer en meer aangeduid als belangrijkste opsporingsmethode in de “Richtlijnen voor Goed Gebruik van Medische Beeldvorming”. “In de richtlijnen wordt beschreven welke apparatuur het best wordt ingeschakeld voor welk onderzoek. Door de richtlijnen na te leven krijgt de patiënt het meest aangewezen onderzoek”, verduidelijkt Geert Villeirs, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Radiologie.

Geografische spreiding

Momenteel zijn er 109 toestellen actief, waarvan 58 in Vlaanderen, 32 in Wallonië en 19 in Brussel. Een aantal dat onvoldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor veel artsen verplicht op zoek gaan naar een alternatief. Dat alternatief is vaak een CT-scan, die in tegenstelling tot MRI-scans, wél gebruik maakt van röntgenstralen én waarvan de plaatsing niet geprogrammeerd is. “Door de beslissing om de programmatie van MRI-toestellen te verhogen, zetten we samen in op een diagnostiek die beter aangepast is in functie van de bescherming van de patiënt voor straling. Ook in de toekomst zullen wij vanuit de BVR hierop blijven inzetten. Dit kadert in ons actieplan om het aantal inadequate vragen naar CT-scans naar omlaag te halen”, voegt Geert Villeirs hier aan toe. Door deze nieuwe beslissing, verzekert de overheid tevens een gelijke geografische spreiding van MRI-toestellen over het land, gezien nieuwe toestellen prioritair toegewezen zullen worden aan ziekenhuizen die nog niet over een MRI-toestel beschikken.

Optimale vervanging van CT- door MRI-onderzoeken

Deze maatregel zal toelaten de uitbreiding van het MRI-park op budgetneutrale manier te kunnen organiseren: de budgettaire ruimte die de radiologen via hun honoraria creëren door het niet uitvoeren van CT-onderzoeken zal immers aangewend worden om de meer gewenste MRI-onderzoeken te kunnen financieren. Het dient dus benadrukt te worden dat de radiologen door zich te engageren tot een grotere patiëntvriendelijkheid op vlak van straling, zelf de bijkomende MRI-toestellen zullen financieren, ten voordele van een snellere toegankelijkheid tot deze techniek.
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.