Typ om te zoeken

In the spotlight Legal Sector Ziekenhuizen

Reactie op artikel “Teveel aan materniteiten? Opportuniteit voor onze gezondheidszorg”

Delen

Betreft: reactie artikel “Teveel aan materniteiten? Opportuniteit voor onze gezondheidszorg”

Geachte

Graag wil ik toch even reageren op en enkele zaken duiden rond bovenstaand artikel betreffende de materniteiten:

  • De maatschappelijke kost van 1000 overtollige materniteitsbedden dient verduidelijkt te worden, gelet dat we het hier hebben over erkende bedden en niet over verantwoorde bedden. De overheid betaalt de verantwoorde bedden, niet de erkende zodat de besparingen hoogst betwistbaar zijn. Dat geldt trouwens niet enkel voor de materniteit, maar ook voor andere diensten waar er meer erkende dan verantwoorde bedden zijn.
  •  

  • Het is wel zo dat de overheid een besparing kan realiseren indien men geen subsidiëring meer geeft voor de verbouwing of renovatie van kleinere materniteiten.
  •  

  • Gelet op de wijziging in het ziekenhuislandschap waarbij men in netwerken gaat werken, is het dan ook logisch dat de beslissing tot centralisatie of decentralisatie aan het netwerk wordt voorbehouden. Temeer dat het rapport niet spreekt van kwaliteitsverschillen en men in Nederland bijv. volop de thuisbevalling promoot. In België wordt de bevalling dus als een specialistische behandeling voorbehouden voor een beperkt aantal ziekenhuizen wat toch ver afwijkt van de basis medische akte die men in Nederland hanteert.
  •  

  • De niet-gefinancierde kost van de continuïteit en het personeel wordt gedragen door de individuele ziekenhuizen. Ook hier lijkt het, gelet op de ziekenhuishervormingen, logisch dat dit een beslissing is die genomen wordt binnen het netwerk.
  •  

  • Vroedvrouwen die afgestudeerd zijn na 1 oktober 2018 (wet van 10 april 2014 art. 21quater van het KBnr. 78) mogen trouwens wettelijk niet meer tewerkgesteld worden op andere verpleegafdelingen. Bijgevolg kunnen zij het tekort op andere afdelingen niet helpen invullen.
  •  

Besluit: gelet dat er noch kwaliteitsredenen noch financiële redenen zijn, zou het getuigen van politieke moed om de bevalling verder als basiszorg te aanzien en geen additionele normeringen op te leggen voor de materniteiten. Wel lijkt het me logisch dat subsidiëring via een zorgstrategisch plan slechts kan indien men het minimum aantal bevallingen haalt. Indien dit niet het geval is, is het de verantwoordelijkheid van het netwerk om al of niet te investeren in deze materniteit.

Hoogachtend

Peter Lauwyck

Algemeen directeur Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *