recip-e

Recip-e: waar vinden voorschrijver en uitvoerder elkaar (nog niet)? 

Papieren voorschrift ‘out’ op 1 januari 2017

 
De uitrol van Recip-e bevindt zich na drie jaar op een scharniermoment. De tijd dringt, want vanaf 1/1/2017 is een papieren voorschrift niet langer geldig wanneer er een elektronisch voorschrift wordt afgeleverd (enkel papier kan uitzonderlijk nog wel). Met andere woorden: een apotheker zal verplicht zijn om het elektronisch voorschrift af te halen, anders is er geen bewijs voor terugbetaling. Marc Nyssen, voorzitter van de vakgroep Public Health, hoogleraar Medische Informatica (VUB) en projectleider Recip-e gaf tijdens MIC2016 nog een actuele tussenstand. 
 
Recip-e is een transportsysteem van medicatievoorschriften in geëncrypteerde vorm van huisarts naar apotheker, waarmee het elektronisch medisch voorschrift in de ambulante sector moet worden ingevoerd. Het Recip-e project wordt gefinancierd door het RIZIV, ontwikkeld als infrastructuur door diverse softwarebedrijven en uitgerold in samenwerking met het eHealth-platform en MyCareNet. Het project kadert binnen alle andere elementen van het toekomstige, bredere eHealth-landschap. De focus ligt nu op het afwerken en de nationale roll-out van het elektronisch farmaceutisch (medisch) voorschrift. Kinesitherapie- en verpleegkunde voorschriften volgen later. Theoretisch zijn alle pakketten momenteel in staat om Recip-e te behandelen. Technisch staat Recip-e op punt, het implementeren kan op alle vlakken beginnen. Toch blijven er enkele belangrijke aandachtspunten over.
 

Alle functies bekend?

Hoewel de overgang naar elektronisch ‘zacht’ moet gebeuren (alles wat in de papierwereld kon, is nog steeds mogelijk) zijn volgens gegevens die prof. Marc Nyssen tijdens MIC2016 voorstelde zorgverstrekkers noch apothekers voldoende vertrouwd met de beschikbare functies van Recip-e. Er ligt na klachten van eindgebruikers nog werk op de plank voor de vendors (rewriten en finetunen software, incorporeren in workflow apotheken, feedback geven). Het beste bekend is het openen van een sessie, wat gelijk staat aan het plaatsen van een elektronische handtekening. Elk individuele handeling die daarbinnen gesteld wordt, behoeft geen verdere handtekening/authenticatie. Het ingeven van extra pincode of e-ID voor afzonderlijke voorschriftonderdelen (gebruikelijk in andere Europese landen) is dus niet nodig. Wel moet elke sessie bewaard worden. Voorlopig minder goed gekende functies voor de voorschrijver zijn niet opgehaalde voorschriften oplijsten en controleren, verwittigen bij een ingewikkelde preparatie of elektronische voorschriften terugtrekken.
 
Er ligt na klachten van eindgebruikers nog werk op de plank voor de vendors: rewriten en finetunen software, incorporeren in workflow apotheken, feedback geven.
 

Gebruik aanmoedigen

Enkele incentives om het gebruik van Recip-e aan te moedigen, hebben impact. Zo kregen de huisartsen recht op een informaticapremie via het RIZIV. Het gebruik van gehomologeerde pakketten biedt hen in principe toegang tot de Recip-e functies. De premie voor de huisartsen wordt voortaan rechtstreeks afhankelijk gemaakt van het gebruik van de netwerkdiensten, waaronder Recip-e. Ook de apothekers kregen recht op een beperkte premie voor het gebruik van Recip-e. Prof. Marc Nyssen benadrukte dat de belangrijkste incentive een betere en betaalbaarder geneeskunde en het comfort van de zorgverstrekker is, door een juiste combinatie van alle functies. Een apotheker ziet via Recip-e in één oogopslag of een patiënt recht heeft op terugbetaling. Het komt er nu op aan om de zorgverstrekkers te sensibiliseren rond dit bredere kader.
 

Verrassende cijfers

Tijd voor enkele cijfers: er werden al 25.000.000 voorschriften afgegeven via Recip-e, op één dag gemiddeld 154.000. Daarvan er 40.000 werden opgenomen door apotheken, een aanzienlijk verschil. Het aantal zorgverstrekkers dat Recip-e gebruikt, steeg tot 7500 huisartsen. Enkele tandartsen en ziekenhuizen zijn ook gestart met Recip-e. Anderzijds gebruiken 4750 apothekers op de 4900 elektronische voorschriften. De meeste voorschriften worden binnen dezelfde dag afgehaald. Marc Nyssen pleitte voor een duidelijk tijdslimiet voor de geldigheid. Een voorschrift is immers nu maar drie maanden terugbetaalbaar, terwijl het medisch onbeperkt geldig blijft.
 

Bewijskracht en archivering

In 2016 werd Recip-e gefinetuned op het vlak van bewijskracht via het Security Assertion Markup Language of SAML-token. Oorspronkelijk lag de bewijskracht in het feit dat het voorschrift getimestampt, geëncrypteerd en versleuteld was. Na een test rond een refuting door een arts, bleek het moeilijk om die te weerleggen. Nu gaat het SAML-token met de elektronische handtekening van de voorschrijver mee met elk voorschrift. De apotheker is de enige die nu effectief kan controleren of de identiteit van de voorschrijver, opgegeven in het voorschrift zelf, overeenkomt met degene die de sessie geopend heeft. Voor de archivering van de elektronische medische voorschriften werd een professionele en controleerbare oplossing gevonden in de vorm van het gemeenschappelijk elektronisch archief via de tarificatiediensten.
 
Een SAML-token gaat per voorschrift mee met de elektronische handtekening van de voorschrijver. De apotheker krijgt een sluitende controle op diens identiteit. 
 

Verdere aandachtspunten

Het besef bij de zorgverstrekkers dat ze volledig elektronisch zullen moeten werken, groeit onvermijdelijk. Gebruiksvriendelijkheid en kennis van de functies naar de eindgebruikers moet zo optimaal (en snel) mogelijk doorgevoerd worden. Ergonomisch vallen er nog een aantal problemen op te lossen. Via gebruikersgroepen, de expertise van éénlijn.be en de ondersteuning door user experience-partners als iMinds moeten die zo snel mogelijk van de baan. Vooral het overschakelen van één pakket op een ander lijkt niet zo eenvoudig. Verouderde medicatielijsten zijn ook een aandachtspunt, het RIZIV werkt aan een referentiedatabank. Dat apothekers in tegenstelling tot artsen graag voorschrijven op stofnaam, en artsen niet altijd een posologie invullen op een voorschrift, zijn praktijkverschillen die met de komst van een sluitend, geharmoniseerd elektronisch voorschrift in ieder geval tot het verleden zullen behoren. De weg erheen blijft vooralsnog wat kronkelig.
 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.