Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle: kwaliteit en performantie staan borg voor solide toekomst

“De afgelopen twaalf jaar is ons ziekenhuis enorm gegroeid en dat op alle vlakken. Het aantal bedden steeg van ruim 200 naar ruim 400, het aantal dokters van 30-40 naar 90,” opent Jozef Jonckheere. “In de regio hebben wij een soort monopoliepositie, ons zorgaanbod is daar dan ook op afgestemd. Wij proberen een zo polyvalent mogelijk aantal zorgdiensten aan te bieden. Meer gespecialiseerde diensten betekent ook dat we meer ‘klanten’ kunnen bedienen en dat we tegelijkertijd meer artsen kunnen aantrekken, het ene versterkt het andere. De spoedafdeling is hiervan een voorbeeld: de medische bestaffing nam toe met bekwame en voldoende spoedartsen. Ondertussen zijn we weer een stap verder en hebben wij een MUG-dienst uitgebouwd. Hetzelfde verhaal geldt voor medische beeldvorming waar sinds enkele jaren een nieuwe dienst Nucleaire Resonantie Tomograaf ( NMR) operationeel is. Het betreft een basis medische diagnostische service die onontbeerlijk is in een hedendaags polyvalent algemeen ziekenhuis. Ook de oprichting van diverse dagklinieken – voor interne geneeskunde, heelkunde alsook voor geriatrie – past in het beeld van de voortdurende uitbreiding van ons zorgaanbod. Trouwens quasi alle diensten en dienstverleningen van het ziekenhuis kenden vernieuwingen en uitbreidingen.”

Samenwerking

“Om de performantie van ons ziekenhuis te intensifiëren is samenwerking met andere instellingen een must. Wij hebben meerdere samenwerkingen, zowel met universitaire (KUL, UZ Brussel) als met collega-algemene ziekenhuizen, zoals met Sint-Jan – Brussel, de Europaziekenhuizen met zetel te Ukkel, OLV te Aalst alsook met instellingen van de geestelijke gezondheidszorg. Recent in 2009 sloten wij nog een specifieke overeenkomst af met Kliniek Sint-Jan in Brussel voor de aankoop van 24 C-D financieel verantwoorde bedden die konden geconverteerd worden naar bijkomende G-bedden. Met het Universitair Ziekenhuis van Brussel ondertekenden wij verleden jaar een raamakkoord voor een aantal medische branches: hematologie en hematologische oncologie; de invasieve en acute cardiologie; de ritmologie en de hartheelkunde; de reproductieve geneeskunde; de pediatrie en de neonatologie. Nieuwe akkoorden met dezelfde en andere partners staan nog op stapel”.

Het belang van netwerking

Met zijn jarenlange ervaring en zijn uitgebreid netwerk stuurt gedelegeerd bestuurder Jozef Jonckheere het vernieuwingsproces en de expansie van het ziekenhuis aan. “Het belang van een netwerk kan niet genoeg worden benadrukt. Ik ben voortdurend bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de uitbouw en het algemeen aanbod van het ziekenhuis te blijven verstevigen. Via ons netwerk alsook via ons nieuw ziekenhuis op een nieuwe jonge campus blijven we in staat om jonge bekwame academici en deskundige medewerkers naar Halle te halen om alzo nieuwe dienstverleningen te verwezenlijken.”

Benchmarking

“Sint-Maria Halle mag dan de afgelopen jaren fors gegroeid zijn, in de nabije toekomst blijven er nog talrijke uitdagingen. Wij worden geconfronteerd met een aantal ‘obstakels’. Wij zijn in de ziekenhuiswereld terecht gekomen in een soort wederzijdse concurrentie onder de instellingen. Elke instelling wil de mooiste, de beste en de meest polyvalente zijn. Dit wordt ook gestimuleerd door de stijgende vraag vanwege de patiënt zelf. Concurrentie doet zich voor op de domeinen van personeel, infrastructuur en  uitrusting. Die concurrentie zorgt onrechtstreeks voor het opdrijven van  investeringen. Meer en meer zijn we ons bewust van het belang van benchmarking om diverse tendensen in de sector tijdig te onderkennen. De hoge bezettingsgraad in ons ziekenhuis duidt op een dankbare attractiviteit maar ook op een chronisch capaciteitstekort. Anderzijds zijn capaciteitsverhogingen niet steeds evident wegens de strenge overheidsprogrammering en -planning enerzijds en de daarbij horende aanzienlijke financiële inspanning van de instelling anderzijds.”
Jozef Jonckheere signaleert dat daarnaast ook het zoeken/vinden van medewerkers een permanente uitdaging blijft evenals het aantrekken van artsen met specifieke profielen. “Een ander ‘fenomeen’ is de toegenomen mondigheid van de patiënt. Dit heeft tot gevolg dat elk ziekenhuis dient streng in orde te zijn met alle voorschriften, procedures en de ganse waaier van veiligheid ten opzichte van patiënten en families. Dit is op zich een goede zaak. Kwaliteit dragen wij hoog in ons vaandel en staat sinds lang bovenaan vermeld in onze algemene opdrachtverklaring. Last but not least: eveneens blijven de ziekenhuizen geconfronteerd met bedrijfsfinanciële onzekerheden wegens diverse externe factoren. Gezien de zware overheidsbesparingen die ons te wachten staan, is het maar de vraag of de jaarlijkse indexering van 4,5% van de gezondheidssector in ons land zomaar gehandhaafd blijft. Kortom, talrijke onzekerheden dwingen ons om alom alert te blijven. De medewerkers en stakeholders van Sint-Maria Halle – zo hopen we toch – mogen toch wel gerust zijn: samen met de Raad van Bestuur en het management spannen wij ons dagelijks in voor de consolidatie van een zeer hoge kwaliteit met een verdere stevige uitbouw van al onze voorzieningen,” besluit Jozef Jonckheere.

Sint-Maria Halle in ronde cijfers:

400 bedden
800 medewerkers
90 artsen
10500 opnames/jaar
20000 patiënten in het dagziekenhuis
21000 spoedverwijzingen
Gemiddelde bezettingsgraad: 90%

QUOTES:

“Meer gespecialiseerde diensten betekent ook dat we meer ‘klanten’ kunnen bedienen en dat we tegelijkertijd meer artsen kunnen aantrekken, het ene versterkt het andere.”
“Wij zijn in de ziekenhuiswereld terecht gekomen in een soort wederzijdse concurrentie onder de instellingen. Elke instelling wil de mooiste, de beste en de meest polyvalente zijn.”
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.