Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Patiënten lopen onnodig risico’s tot kruisbesmetting bij inwendig onderzoek

Delen

Nieuwe (r)evolutie in pre-cleaning flexibele endoscopen

De complexiteit van flexibele endoscopen vraagt extra aandacht en nauwkeurigheid als het op reinigen aankomt. Drie jaar geleden is Nancy Steenbakkers begonnen met het observeren van “behandelingen van endoscopen” binnen het endoscopisch platform. Zowel in binnen- als buitenland trok ze op verkenning om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken.
Na gesproken te hebben met verschillende hoofdverpleegkundigen van de betreffende diensten werd vastgesteld dat iedereen hun endoscoop reinigt en desinfecteert naar goeddunken, want er moet geroeid worden met de riemen die ze hebben. In verschillende ziekenhuis wordt verwezen naar het gebrek aan budget. Dat heeft Steenbakkers aan het denken gezet waarna een aantal facetten onder de loep werd genomen, “want we begrepen snel dat er budgettair een aantal verbeteringen kon aangebracht worden”.

Vaststelling 1 : Lektest

Hoewel de endoscopenfabrikant voorschrijft een eerste lektest te doen alvorens de endoscoop geborsteld mag worden, wordt dit in de meeste faciliteiten niet uitgevoerd.
Geconfronteerd met deze vaststelling, luidt het antwoord van de verpleegkundigen weleens dat hun wasmachine de lektest wel zal doen, dat het te omslachtig wordt als die manueel gedaan moet worden of dat er geen tijd is. Nochtans kunnen ziekenhuizen duizenden euro’s besparen door de lektest degelijk uit te voeren. Elk lek, hoe klein ook, dient gedetecteerd te worden dadelijk na het onderzoek. De herstelkost van een klein lek is beperkt, maar die kosten zijn tien keer hoger wanneer dit niet tijdig aangepakt wordt. Op die manier kreunen de endoscopie-afdelingen onder de zware facturen die ze voorgeschoteld krijgen na herstel van een endoscoop.

Vaststelling 2 : Voorreinigingsmiddel

Men leest in de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad dat tijdens de voorreiniging een enzymatisch middel wordt aanbevolen zonder de nadruk te leggen op de contacttijd.
Bij navraag luidde het besluit dat de meeste verpleegkundigen niet weten wat de contacttijd is of de noodzakelijkheid hiervan. Enzymatische producten vragen meestal een contacttijd van 10 tot 15 minuten. Opnieuw blijken faciliteiten prijzige producten te gebruiken zonder de voorgeschreven contacttijd te respecteren. Biofilm en bioburden worden bijgevolg niet verwijderd. Er is behoefte aan een goedkoper product die tegelijk een contacttijd van slechts 1 of 2 minuten vereist.

Vaststelling 3 : Borstelen

Het is spijtig te moeten vaststellen dat er nog steeds endoscopische afdelingen zijn die de kanalen niet borstelen of droog en gebrekkig.
Extra aandacht hieromtrent is absolute noodzaak. De gebruikte borstels zijn bovendien vaak versleten en creëren mogelijk extra schade in de endoscoop met het risico op groei van micro-organismen binnen de kanalen.
Eind oktober 2015 stelde Nancy Steenbakkers op het European United Gastroenterology Congres in Barcelona meer dan ooit vast dat deze problemen niet alleen in Vlaanderen en Wallonië spelen. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Het voorbije jaar zijn er opnieuw slachtoffers gevallen na een ERCP-onderzoek doordat residuen aanwezig bleven. De vertoonde statistieken leidden tot heel wat reacties tijdens de lezingen. Wereldwijd wordt dit probleem aan de kaak gesteld met een vraag naar oplossingen om de patiënt zo 100% veiligheid te kunnen garanderen.
“In België wordt er mijns inziens te weinig geadviseerd over mogelijke gevolgen en infecties bij gastro-enterologische onderzoeken. In het buitenland wordt hier veel meer over gecommuniceerd naar de patiënten toe, die geïnformeerd worden dat er tot zes weken na een ingreep bijwerkingen kunnen optreden. Hier in België zal geen enkele patiënt die zich enkele weken na een endoscopisch onderzoek onwel voelt dat nog linken aan dat onderzoek. Al komen zijn klachten wellicht van toen voort. Dat is tegelijkertijd de reden dat binnen België soortgelijke statistieken onbestaande zijn.”

Verbetering mogelijk op korte termijn dankzij UltraZonic

Tijdens het congres werd één zaak duidelijk gesteld: 98% procent van de reiniging wordt gerealiseerd bij een nauwkeurige voorreiniging. Het belang van goed gereinigd materiaal is dan ook ontzettend belangrijk, benadrukt Steenbakkers: “Neem nu de actuele instroom aan vluchtelingen. Die mensen belanden ook weleens in een ziekenhuis of op een spoedafdeling en worden daar onderzocht met bijvoorbeeld een bronchoscoop. Wat als die bronchoscoop geen goede voorreiniging krijgt? Zo zet je de deur open voor onder andere TBC. Vandaag zien we al een stijgende lijn.”
Maar wat betekent een nauwkeurige voorreiniging als het resultaat afhankelijk is van een menselijke factor? Richtlijnorganisaties opperen of voorreiniging mee getraceerd dient te worden om de absolute meerwaarde van die voorreiniging te benadrukken, met het oog op volledige patiëntveiligheid. “Daarom hebben we zelf binnen Z-Projects de UltraZonic ENDO ontwikkeld, een Belgisch fabricaat om trots op te zijn. We hebben qua design geopteerd voor een reinigingsmeubel dat herkenbaar is voor het ziekenhuispersoneel, met respect uiteraard voor de specificaties. Ook enkele functionele hulpmiddelen werden geïntegreerd, zoals ledverlichting die groen kleurt als een proces goed uitgevoerd wordt en anders rood. De volledige procedure en innovatie werden gepatenteerd. In het korte verleden waren we al gekend met onze gepatenteerde ultrasoontechnologie UltraZonic MED. Deze technologie wordt vooral ingezet bij voorreiniging van chirurgische instrumenten in de Centrale Sterilisatie Afdelingen.”

In elke stap van het proces nauwgezette controle

Z-projects is dus vanuit de kern van het probleem te werk gegaan en dat is een echte sterkte gebleken. Geen onnodige herstellingskosten en snellere reactietijden zijn twee voordelen van dit reinigingsmeubel, maar ook de controlemogelijkheden zijn uitgebreid: “We gaan elke stap traceren, zelfs het borstelen, want daar hebben we een ingebouwde camera aangebracht. Is er achteraf een outbreak of een geïnfecteerde patiënt, dan kan het ziekenhuis netjes aantonen dat het alles aangepakt heeft zoals het hoort. De zorg in ziekenhuizen kan beter naar patiëntveiligheid toe op vlak van instrumenten. Enerzijds kan je zeggen dat dat een goede zaak is voor ons, dat er nog veel markt te bestrijken is, maar ik heb toch wel zaken gezien die me vooral deden schrikken. Een ziekenhuis waar ze een reinigingsmeubel hanteerden zonder lektester, zonder kanaalspoeler,… Dergelijke omstandigheden moeten zo snel mogelijk de wereld uit en daar werken wij graag aan mee.”
Nancy Steenbakkers
Managing Director Z-Projects
www.z-projects.be
www.ultraZonic.com
 
 
 

Tags:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *