13630343_l.jpg

reMYND ontvangt steun voor behandelingen tegen epilepsie en Alzheimer

reMYND NV maakte vandaag bekend dat het subsidies heeft ontvangen van Vlaanderen en Europa om de ontwikkeling van behandelingen tegen epilepsie en de ziekte van Alzheimer te versnellen. VLAIO, het Vlaamse agentschap voor Innoveren en Ondernemen heeft een subsidie toegekend om therapeutica voor epilepsie te onderzoeken. H2020, het Onderzoek en Innovatie programma van de EU, heeft een subsidie toegekend aan het PANA consortium om theragnostische nanostructuren voor vroege Alzheimer te ontwikkelen.

reMYND’s onderzoeks- & ontwikkelingsactiviteiten richten zich op de ontwikkeling van ziekte-vertragende medicijnen voor patiënten die lijden aan eiwit-misvouwingsaandoeningen zoals de ziekten van Alzheimer, Parkinson, Diabetes en Huntington. Zeer recent heeft reMYND zijn pijplijn uitgebreid met een nieuw drug ontwikkelingsprogramma tegen epilepsie. Met de financiële steun van VLAIO kan reMYND nu zijn onderzoek in epilepsie versnellen, het nieuwe mechanisme karakteriseren om neuronale hyperactivatie te bedwingen en de mogelijkheden evalueren voor epilepsie resistente patiënten.

Gerard Griffioen, CSO van reMYND, meldde: “Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe Vlaanderen innovatief onderzoek steunt, zonder de welke ons dit niet zou gelukt zijn.”

reMYND is ook betrokken bij het PANA project (Promote active Ageing: functional Nanostructures for Alzheimer’s disease at ultra-early stages), gesubsidieerd door het H2020 programma van de EU. Het PANA consortium, bestaande uit 11 partners, brengt expertise samen van neurowetenschappers, nanotechnologen, moleculaire beelvorming experten, artsen en bedrijven. De belangrijkste doelstellingen  van dit programma omvatten de ontwikkeling van nieuwe vroege diagnostische en therapeutische strategieën. Door middel van nanotechnologie zouden ze helpen bij het vertragen van de meest nadelige symptomen van de ziekte van Alzheimer.

Over de ziekte van Alzheimer

Alzheimer is een progressieve leeftijdsgebonden neurodegeneratieve ziekte die voorkomt bij één op 9 mensen met een leeftijd van 65 of ouder, en is de 6de meest voorkomende doodsoorzaak. Bij de symptomen behoren onder meer geheugenverlies en andere cognitieve taken die het dagelijkse leven van de patiënt en zijn familieleden sterk verstoren. Hoewel er al enige informatie gekend is rond het mechanisme van de ziekte, blijven de oorzaken ervan onduidelijk. Momenteel zijn er nog steeds geen behandelingen beschikbaar die de ziekte stoppen of zelfs vertragen.

Over Epilepsie

Epilepsie is een neurologische aandoening met een prevalentie van ongeveer 1%. De onderliggende oorzaken van de ziekte zijn zeer heterogeen, met zowel genetische als niet-genetische risicofactoren. Hoewel het mechanisme nog niet goed gekend is, weten we wel dat deze factoren zorgen voor een verandering in activiteit van neuronen waardoor er meer epileptische aanvallen plaatsvinden bij de patiënt. Hoewel er al symptomatische behandelingen beschikbaar zijn, is er nog steeds een hoge nood aan extra behandelingen, omdat de huidige slechts effectief zijn voor bepaalde subpopulaties van patiënten en ook aanzienlijke bijwerkingen hebben.

Over reMYND

reMYND is een private onderneming opgericht in 2002 als een spin-off van de Universiteit van Leuven. reMYND NV speelt een actieve rol in de ontwikkeling van behandelingen die de ziekten van Alzheimer (AD) en Parkinson (PD), Diabetes (T2D en T1D) en andere eiwit-misvouwingsaandoeningen afremmen of zelfs stoppen, enerzijds via de eigen pijplijn van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen, anderzijds via het uitvoeren van contract-onderzoek voor derden:

  • reMYND’s eigen geneesmiddelenonderzoek spitst zich volledig toe op de ontwikkeling van disease-modifying behandelingen, specifiek voor eiwit-misvouwingsaandoeningen, waarbij beoogd wordt cellulaire degeneratie af te remmen, of zelfs volledig te stoppen. Hiermee speelt reMYND in op een hoge medische nood daar de huidige behandelingen louter symptomatisch zijn en dus de onderliggende degeneratie niet tegengaan. reMYND’s pijplijn omvat 2 disease-modifying programma’s die toxische tau-misvouwing inhiberen voor Alzheimer’s, 1 tegen synucleine-misvouwing voor Parkinson’s, 2 programma’s tegen diabetes, 1 tegen epilepsie en recent ook tegen weesziekten.
  • reMYND’s Contract Onderzoek Organisatie (CRO) biedt een uitgebreide portfolio aan van pre-klinische in-vivo testen voor experimentele Alzheimer therapieën, gebruik makend van een reeks unieke transgene muismodellen. De CRO wil een strategische partner zijn voor zijn klanten en hen helpen om de meest veelbelovende therapien in vivo te valideren. De CRO verleent zijn diensten aan 6 van de Top 10 farmabedrijven en de clienten zitten verspreid over de US, Europa en Japan. De CRO heeft in vivo proof-of-concept data verleend aan klanten, voor bepaalde geneesmiddelen die momenteel in klinische ontwikkeling zijn.

reMYND heeft over de jaren heen uitgebreid een beroep kunnen doen op steun van VLAIO/IWT en van de Michael J Fox Foundation.

Voor meer informatie: www.reMYND.com

Bron: FlandersBio – eigen berichtgveving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.