Typ om te zoeken

Techniek Ziekenhuizen

Rendabel koelmiddelenbeheer vereist product- maar ook marktkennis

Delen

Onder invloed van EU-wetgeving (F-gassen verordening) is er een beleid om koelmiddelen met een hoog Global Warming Potentieel (GWP) stelstelmatig af te bouwen. Sinds 1 januari 2020 zijn een aantal koelmiddelen met een hoog GWP verboden. Omdat een nieuwe koelinstallatie een zware investering kan zijn, is tijdig werk maken van energiezuinige installaties (installaties zijn ook onderhevig aan een energetische keuring) met milieuvriendelijke/natuurlijke koelgassen de boodschap.  

Milieucoördinator Erik Willems (IBEVE): “Oude koelinstallaties, die veelal schadelijke (synthetische) koelgassen bevatten en een hoog energieverbruik hebben, zullen stelselmatig uitgefaseerd worden. Afgetapt koelgas uit oude installaties wordt geregenereerd. Wanneer een installatie met een koudemiddel zoals R404A een defect had waarbij koelgas ontsnapte en bijgevolg aangevuld moest worden, dan moet dit gas aangekocht worden op de geregenereerde koelgassenmarkt. Die draait op vraag en aanbod. Uiteraard wordt dit koelgas steeds schaarser en dus duurder. Gevolg: de exploitant zal sowieso kiezen voor een nieuwe energiezuinige installatie met een milieuvriendelijk koelgas. Tot 2030 zijn geregenereerde koelmiddelen nog toegestaan.” 

Hoe kunnen ziekenhuizen inspelen op de verschuiving naar milieuvriendelijke koelgassen? 

“Ziekenhuizen hebben een groot vermogen aan koeling nodig, het is dus belangrijk dat ze anticiperen op deze veranderende markt. Voor sommige toepassingen zijn er nog geen ideale alternatieven. Warmtepompen en BEO-velden met nachtkoeling zijn een goed alternatief: daardoor is er sowieso minder behoefte aan koelinstallaties.”  

“Nieuwere natuurlijke koelgassen (propaan, ammoniak, CO2), worden vaak gebruikt in splitinstallaties in combinatie met een brandbaar of gevaarlijk gas. Er is minder milieu-impact van de installaties maar het veiligheidsaspect wordt extra belangrijk. Er is volop onderzoek naar veilige en milieuvriendelijke alternatieven en combinaties.” 

Gebeurt koelmiddelenbeheer doorgaans intern in de ziekenhuizen?  

Erik Willems: “De koelinstallaties zijn gebonden aan onderhoud en keuringen door een erkend koeltechnisch bedrijf: lektesten, energetische keuring, comfortkoeling, logboek …. Elke installatie moet een eigen logboek bijhouden met een overzicht van uitgevoerde herstellingen, lek- en druktesten, geregistreerde lekverliezen, afgetapt en bijgevuld koelgas. Bij 100% lekverlies moet de milieutoezichthouder op de hoogte gebracht worden en de installatie buiten gebruik gesteld. We raden ziekenhuizen aan om het logboek elektronisch te laten beheren via een dataplatform (in overleg met het koeltechnisch bedrijf). Verder maken wij een milieukalender op waarin alle verplichtingen en data rond keuringen zijn opgenomen. Het dagelijkse beheer daarvan gebeurt dan meer geautomatiseerd binnen het ziekenhuis.”


Let op GWP-waarde en energieverbruik 

Gefluoreerde broeikasgassen of F-gassen hebben een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde). De GWP-waarde is de relatieve bijdrage tot het broeikaseffect van een eenheid van het betreffende gas vergeleken met een eenheid CO2 geïntegreerd over een periode van honderd jaar. F-gassen die in de atmosfeer verdwijnen, dragen dus in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) die als koelmiddel worden gebruikt in koel- en luchtbehandelingstoepassingen hebben het grootste aandeel in de huidige uitstoot van F-gassen. Om de uitstoot van F-gassen terug te dringen, is het dan ook belangrijk om na te denken over alternatieve koelmiddelen of hoe je het lekken van F-gassen kan voorkomen. 

In overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen… zijn heel wat koelapparaten, airco’s en warmtepompen aanwezig die deze F-gassen als koelmiddel gebruiken. Het is belangrijk om door middel van goed onderhoud lekken zo veel mogelijk te vermijden en bij nieuwe aankopen te letten op onder andere de GWP-waarde van de koelmiddelen en het energieverbruik. Om je hierbij te helpen, ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die je helpen met betrekking tot de koelmiddelen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen. De fiches gaan zowel in op de aankoop- als op onderhoud(scontracten). 

Bron: Omgevingsloket Vlaamse Overheid 

LEES OOK:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *