Unieke samenwerking om Oekraïense kinderen met kanker naar België te repatriëren

Dringende hulp voor kinderen met kanker uit Oekraïne  

Vijf Belgische organisaties slaan de handen in elkaar om kinderen met kanker uit Oekraïne te helpen: A.E.C. (Aide aux enfants Cancéreux, Luik)KickCancer (België)Sun Child (Brussel)Kinderkankerfonds (Vlaanderen) en Tuki (Vlaanderen). België verwacht, afhankelijk van de beschikbare plaatsen in de Belgische kinderoncologieafdelingen, ongeveer 30 kinderen die dringende zorg nodig hebben samen met hun familie. Hun aankomst in België zal op Europees niveau worden gecoördineerd en zal naar verwachting vrij snel verlopen. De situatie in Polen is niet houdbaar vanwege het grote aantal zieke kinderen die daarheen gevlucht zijn. Om de evacuatie en de dringende medische hulp op gang te brengen, hebben de vijf partnerorganisaties ongeveer 400.000 euro aan financiële steun nodig. 

A.E.C., Kinderkankerfonds, Sun Child en Tuki zullen voornamelijk zorgen voor de concrete opvang van de zieke kinderen en hun families: onderdak zoeken, financiële hulp, aankoop van materiaal, logistieke hulp voor transport, dekking van bepaalde medische kosten die niet worden terugbetaald door de Belgische sociale zekerheid… 

Deze vier organisaties hebben veel ervaring in het ondersteunen en begeleiden van zieke kinderen en hun families en werken regionaal samen met de Belgische ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in pediatrische oncologie en hematogolie. A.E.C. is actief in de regio Luik (CHR Citadelle en CHC Montlegia), Sunchild in Brussel (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UZ Brussel en Cliniques Universitaires de Saint-Luc) en Kinderkankerfonds en Tuki in Vlaanderen (UZ Gent, UZ Leuven, UZ Brussel en UZ Antwerpen). Zij zullen ook ondersteund worden door andere organisaties van het netwerk childrencancer.be. 

KickCancer zal op haar beurt een coördinerende rol spelen op Belgisch niveau alsook tussen België en de Europese landen. 

“De beelden van de oorlog zijn beangstigend. Als organisaties die hulp verlenen en opkomen voor kinderen met kanker, waren wij bijzonder geschokt bij de gedachte dat deze onschuldige jonge mensen en hun gezinnen met twee zware tegenslagen tegelijk geconfronteerd worden,  een gewapend conflict en een levensbedreigende ziekte. Daarom willen we helpen. Samen fondsen werven en samenwerken is een evidente keuze voor de vijf organisaties, zo willen we ervoor zorgen dat Oekraïnse kinderen met kanker en hun families de best mogelijke ondersteuning krijgen, ongeacht in welk ziekenhuis ze worden opgenomen”, zegt Delphine Heenen, oprichtster van KickCancer.  

Om deze opvang te organiseren is 400.000 euro nodig. De fondsen die zullen worden ingezameld dankzij de vrijgevigheid van de Belgen worden in de eerste plaats gebruikt om de behandeling van de zieke kinderen zo snel mogelijk verder te zetten – zonder vertragingen – in een menswaardige en veilige omgeving. 

Het is heel belangrijk dat kinderen met kanker uit Oekraïne hun behandeling zo snel mogelijk kunnen voortzetten of beginnen. De meeste pediatrische kankers zijn uiterst agressief en er mag geen tijd verloren gaan, want anders verslechtert de prognose van deze jonge patiënten. Daarom hebben de Belgische ziekenhuizen 30 plaatsen vrijgemaakt om deze kinderen op te vangen en hun de zorg te bieden die ze dringend nodig hebben“, zegt An Van Damme, diensthoofd Pediatrische hematologie en oncologie van het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc. 

Indien de vrijgevigheid van de Belgen groter is dan de behoeften van de gezinnen die in België behandeld worden, zullen de extra middelen worden overgemaakt aan andere Europese organisaties die jonge patiënten uit Oekraïne opvangen. Het zou daarbij vooral kunnen gaan om de landen in de frontlinie voor opvang, zoals het eerder genoemde Polen of Roemenië. De donatie van deze fondsen en het bepalen van de behoeften ter plaatse zullen worden gecoördineerd door de Europese internationale organisatie Childhood International Europe, die het voortouw neemt voor deze Europese actie ter ondersteuning van Oekraïense kinderen met kanker. 

De vereniging van vijf organisaties is alleen op zoek naar financiële steun en donaties (geen donaties in natura). Zij is echter ook geïnteresseerd in het gratis uitlenen of voordelig huren van woonruimte in de nabijheid van de afdelingen kinderoncologie. Voor dit soort steun kunnen donateurs contact opnemen met: Sun Child* voor huisvesting in Brussel, A.E.C. ** voor accommodatie in Luik en Tuki*** voor accommodatie in Gent, Leuven of Antwerpen. 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Praktische info donaties

Donaties kunnen online worden gedaan via deze link https://team.kickcancer.org/nl/partner-checkout/oekraine-actie

of via een bankoverschrijving naar de volgende bankrekening:

Begunstigde: Koning Boudewijnstichting – Noodfonds voor Oekraïense kinderen met kanker
Rekening: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling: ‘623/3701/40086’

LEES OOK OP ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.