Integratie_Revalidatie&MSCentrum_Mariaziekenhuis.jpg

Revalidatie & MS Centrum en het Mariaziekenhuis gaan samenwerken

 De algemene vergaderingen van het Revalidatie & MS Centrum en van het Mariaziekenhuis hebben op 31 januari beslist om op basis van een nog te ontwikkelen stappenplan het Revalidatie & MS Centrum te integreren met het Mariaziekenhuis. Het gaat hierbij om een zo optimaal mogelijke integratie van beide Overpeltse instellingen te realiseren binnen het huidige wettelijk kader. Dat betekent dat onder de vzw Mariaziekenhuis twee campi zullen vallen die elk hun eigenheid op gebied van respectievelijk chronische en acute zorg blijven behouden. De integratie past ook in het herdenken van de gezondheidszorg in ons land. 

Het Revalidatie & MS Centrum en het Mariaziekenhuis werken al jaren constructief samen op verschillende domeinen (apotheek, ziekenhuishygiëne, labo, IT-applicaties, de interne bewakingsdienst, ethisch comité). Beide ziekenhuizen gaan nu effectief hun krachten bundelen. Van een fusie kunnen we niet spreken. De werking van het Mariaziekenhuis situeert zich op federaal niveau, terwijl dit voor het Revalidatie & MS Centrum sinds de 6de staatshervorming op Vlaams niveau is ondergebracht. De integratie beoogt een zo optimaal mogelijke werking van alle medische en niet-medische diensten van beide instellingen in de zorggemeente Overpelt en de ruime Noord-Limburgse regio. 

1 jaar om de integratie vorm te geven 

Voorlopig blijft alles bij het oude in beide ziekenhuizen en nemen beide organisaties een jaar de tijd om de integratie geleidelijk aan te ontwikkelen en gestalte te geven. Tijdens het komende jaar worden werkgroepen gevormd waarin medewerkers, artsen, beleidsvoerders en beleidsorganen uit beide instellingen voorstellen zullen formuleren rond domeinen als zorg, medische diensten, beleidsondersteunende diensten, kwaliteit, HR, financieel-administratieve werking, informatica, facilitaire diensten en externe aangelegenheden. Een stuurgroep bestaande uit de directies en een vertegenwoordiging van artsen uit beide instellingen zal dit alles tot een finale visie vertalen en na goedkeuring door de raad van bestuur ook uitdragen en in een integratieplan omzetten. 

Bedoeling is om de sterktes en troeven van elke campus te bewaren. Dit houdt in dat de campus Revalidatie & MS Centrum zijn huidige vijf zorglijnen – chronische en acute MS zorg, neurologische en locomotorische revalidatiezorg, (chronische) comazorg en sportmedisch advies – zal behouden en dat de campus Mariaziekenhuis een acute campus blijft. Ook kunnen er gezamenlijke nieuwe diensten ontstaan die, naargelang de behoefte, gelokaliseerd worden op één van de twee campi, maar hun werking volledig ten dienste stellen van beide campi. 

Patiënt centraal 

In dit alles blijft de patiënt centraal staan. Hij zal weinig merken van de integratie en zal de dienstverlening ervaren zoals ze nu is. De samenwerking zal het naadloos zorgaanbod versterken gezien artsen en medewerkers uit het Revalidatie & MS Centrum en het Mariaziekenhuis veel nauwer kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan informatie en communicatie over patiënten die doorstromen van het acute naar het chronische zorgaanbod. 

Netwerking in de gezondheidszorg 

De federale en de regionale overheid trekken duidelijk de kaart van ‘netwerking’ in het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering, met het oog op meer efficiëntie en meer kwaliteit. Passend daarin werd recent ook al de intense medisch-strategische samenwerking tussen het ZOL en het Mariaziekenhuis aangekondigd. Deze integratie kan men beschouwen als een onderdeel van het toekomstige ziekenhuisnetwerk Noord-Oost-Limburg waarin de partners ZOL, ZMK en Mariaziekenhuis optimaal samenwerken. Deze samenwerking heeft ook tot doel om een sterke interactie te creëren met de gezondheidswerkers uit de eerste lijn en de patiëntenverenigingen, waarbij gestreefd wordt naar een sterke transmurale werking over alle lijnen heen.

Bron: Revalidatie & MS Centrum – Mariaziekenhuis – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.