Rusthuis wordt informatie-rijke omgeving

Volgens Professor Vander Stichele is het niet duidelijk of informatisering zal leiden tot schaalvergroting in de instellingen of tot het behoud van de leefbaarheid van de kleinere, familiale rusthuizen. ICT kan beide evoluties ondersteunen en het is aan het beleid om hierin keuzes te maken. De IT-systemen kunnen in ieder geval de periodieke evaluatie van de zorg in al zijn aspecten verzekeren en vergemakkelijken. Door verstandig gebruik van informatietechnologie kan de kwaliteit van het geneesmiddelenverbruik  intensief opgevolgd worden. Dat is geen overbodige luxe in deze setting. De technologische ontwikkeling moet er op gericht zijn het samenspel te versterken tussen voorschrijvende arts, afleverende apotheker, en verpleegkundigen die rond delen en observeren.

Doorbraken

Echte doorbraken in de ontwikkeling van het dossiersysteem zijn de inbouw van een kennisdatabank voor de ondersteuning van dagelijkse beslissingen. Dit veronderstelt dat het rusthuis een informatie-rijke omgeving wordt, met vlotte doorstroming van onafhankelijke, op evidentie gebaseerde informatie, met vertaling van richtlijnen naar de werkvloer en naar zorgkeuze modellen en prescriptiemodules. Moderne communicatie technologie kan de inbreng van geriatrische expertise uit het ziekenhuis en palliatieve expertise vanuit de thuiszorg en de palliatieve diensten versterken. ICT maakt het mogelijk om de huidige en vroegere wensen van de bejaarden inzake het omgaan met palliatieve zorg, het vermijden van therapeutische hardnekkigheid, en beslissingen rond het levenseinde te kennen en te integreren in doelstellingen van de zorgplanning. Zonder de nodige aandacht en investering in de begeleiding van de implementatie zullen zelfs de beste IT systemen moeilijk ingang vinden in deze setting.

Aandachtspunten voor het beleid

Goede registratie van zorg is een voorwaarde om de vruchten van de informatisering te plukken. Er moet geregistreerd worden voor de interne communicatie tussen zorgverleners en om beleid en management mogelijk te maken. Zo komt men tot interne audit en lokale feedback, om bij te dragen tot wetenschappelijk onderzoek. Alleen de doorgedreven integratie van deze functionaliteiten in één registratiesysteemkan zorgen voor werkzame oplossingen.
Het beleid kan een grote rol spelen door de registratie-eisen van de verschillende bestuursniveaus en inspectiediensten op elkaar af te stemmen. Ook voor de afstemming voor wetenschappelijk onderzoeken en de dossiersystemen die momenteel door enkele gespecialiseerde informaticabedrijven worden ontwikkeld,kan de overheid het voortouw nemen.
Het is dan ook aan de overheid om te zorgen dat de onderzoeksgegevens die uit de registratie komen door te spelen naar een breed, mekaar stimulerend onderzoeksconsortium van universitaire instellingen uit de verschillende disciplines. De eis daarbij is te zorgen voor bruikbare valorisatie van de gegevens in de lokale setting.

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.