Typ om te zoeken

In the spotlight

Sensibiliseringscampagne « waaromdaarom » met als focus het trouw opvolgen van de therapie

Delen

Hypertensie: Servier lanceert, met de steun van de International Society of Hypertension, een nieuwe sensibiliseringscampagne « waaromdaarom » met als focus het trouw opvolgen van de therapie.

  • Hypertensie is de belangrijkste risicofactor voor overlijdens  verantwoordelijk voor ongeveer jaarlijks 15.000 overlijdens[1] in België.
  • Na nauwelijks 6 maanden heeft meer dan een derde van de personen die lijden aan hypertensie de initiële[2]behandeling stopgezet en na 1 jaar ongeveer de helft
  • Dit gebrek aan therapietrouw heeft nefaste gevolgen voor de personen die lijden een hypertensie omdat hun risico op cardiovasculaire problemen zoals een hartaanval of een beroerte vermenigvuldigt met 3,3[3]
  • Tijdens de Covid-19 pandemie werd er vastgesteld dat het stopzetten van de behandeling door mensen met chronische ziekten zoals onder meer hypertensie, aanzienlijk is toegenomen. In Europa hebben bijna 10%van deze mensen hun behandeling stopgezet tijdens de maanden waarin de pandemie op haar hoogtepunt was[4].

Servier lanceert, in samenwerking met de International Society of Hypertension (ISH) een nieuwe sensibiliseringscampagne gericht op het grote publiek  «waaromdaarom » om te wijzen op het belang van het dagelijks innemen van de medicatie tegen hypertensie en het opvolgen van de adviezen van de arts.

Het aantal gevallen van hypertensie vermindert niet in België met 2,5 miljoen volwassenen[1] met hypertensie waarvan de helft niet gediagnosticeerd. Volgens prognoses zullen 3 miljoen Belgen aan te hoge bloeddruk lijden in 20256

Hypertensie is de belangrijkste risicofactor voor overlijdens

Meer dan 1/3 van de personen die behandeld worden voor hypertensie stoppen hun behandeling na nauwelijks 6 maanden2

50% van de personen die aan hypertensie lijden stoppen hun behandeling volledig na 1 jaar3.

Bovendien is hypertensie de belangrijkste risicofactor voor een hartaanval of een beroerte. Andere complicaties zijn onder meer hartfalen, perifere vaatziekten, nierbeschadiging, dementie, retinale bloedingen en virusstoornissen. In België is hypertensie verantwoordelijk voor 15.000 overlijdens per jaar. Hypertensie wordt ook wel de «stille moordenaar » genoemd omdat er meestal geen symptomen zijn maar hypertensie kan leiden tot ernstige cardiovasculaire ziektes en is de belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Een eenvoudige bloeddrukcontrole is het enige middel om te weten of iemand  hypertensie heeft. “Meten is weten”.

«Therapietrouw» kan worden gedefinieerd als het vermogen van de patiënt om het advies en de instructies van de arts volledig en nauwkeurig op te volgen. Hoewel therapietrouw een sleutelrol speelt bij de behandeling van elk type ziekte wordt die vaak over het hoofd gezien.

Mensen die voor hypertensie worden behandeld, stoppen met hun behandeling of vergeten de medicatie elke dag in te nemen vooral in de maanden na het begin van de behandeling. Dit gebrek aan therapietrouw leidt tot een verminderde normalisering van de bloeddruk met mogelijk zeer belangrijke en ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op cardiovasculaire incidenten zoals een hartaanval of beroerte. Met bovendien nadelige economische  gevolgen voor de maatschappij ten gevolge  van ziekenhuisopnames of  bijkomende behandelingen3 .

De meeste patiënten hebben meer dan één medicijn nodig om hun hoge bloeddruk onder controle te houden. Hoe meer medicatie  moet ingenomen worden, hoe groter het risico op niet-naleving. Behandeling met 1 pil kan een oplossing zijn om de therapietrouw te verbeteren, naast het voorlichten van de patiënten over de aandoening, het doel van de behandeling en de gevolgen van een gebrek aan therapietrouw. Tijdens de Covid-19 pandemie, werd er vastgesteld dat het stopzetten van de behandeling door mensen met chronische ziekten zoals hypertensie aanzienlijk is toegenomen. In Europa hebben bijna 10% van deze mensen hun behandeling stopgezet tijdens de maanden waarin de pandemie op haar hoogtepunt was.

De COVID pandemie en hypertensie

De COVID-crisis heeft zijn weerslag gehad op stress die kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk, op zich geholpen door gewichtstoename bij velen tijdens de lockdown, minder activiteit, meer tussendoortjes en een hogere alcoholconsumptie.

Bloeddrukmeting bij de dokter is gedurende deze hele periode niet mogelijk geweest, daarom is het essentieel om de patiënt te trainen in zelfmeting, zodat de monitoring van het bloeddrukniveau verzekerd is, vooral wanneer de medische follow-up van de patiënt beperkt is.

De inname van remmers van het renine-angiotensinesysteem werd ook, tijdens het begin van de epidemie, in twijfel getrokken vanwege een theoretisch risico op grotere penetratie van het virus in de cellen, wat later werd uitgesloten.  Maar soms werd er toch gestopt met dit type behandeling dat belangrijk is voor de cardiovasculaire- en nierbescherming. Daarom is het belangrijk om patiënten, met een hoog cardiovasculair risico, aan te moedigen om hun behandeling te hervatten als ze gestopt zijn met innemen tijdens de gezondheidscrisis.

Prof. Dr. Tine De Backer – UZ Gent  : « We hebben gezien dat therapietrouw in al zijn facetten een belangrijke factor is voor de bescherming van de patiënt met hypertensie om het risico op een beroerte, hartaanval, hartfalen en  nierfalen te minimaliseren. »

Over de campagne « waaromdaarom »

De derde editie van de campagne « waaromdaarom » wijst op het belang van het trouw opvolgen van de therapie in het kader van een behandeling tegen hypertensie en legt de nadruk op het meten van de bloeddruk en regelmatige opvolging bij een arts.

De medicatie tegen hypertensie moet elke dag worden ingenomen. De medicatie trouw innemen en de instructies van de arts opvolgen, behoren tot de belangrijkste manieren om ervoor te zorgen dat de behandeling de bloeddruk op lange termijn effectief onder controle houdt en mensen beschermt tegen het risico op cardiovasculaire incidenten.

Meer informatie op: www.bloeddruk.be

Over ISH: de International Society of Hypertension (ISH) is gespecialiseerd in de preventie en behandeling van cardiovasculaire ziektes wereldwijd. ISH heeft 100 filialen in 95 landen. De ISH stelde vast dat sensibilisatie een sleutelelement blijft in de strijd tegen hypertensie en heeft daarom het May Measure Month Initiative opgericht (MMM) met als doel het bewustzijn van problemen met bloeddruk te vergroten en het belang van het meten ervan. In 2018 en ook in 2019 lieten meer dan 1,5 miljoen volwassenen hun bloeddruk meten via MMM. Servier zal opnieuw samenwerken met ISH in 2021 om het bewustzijn te vergroten en mensen die risico lopen te motiveren om hun bloeddruk te laten controleren.

Over Servier: Servier is een Frans farmaceutisch laboratorium dat wereldwijd actief is en al meer dan 40 jaar onderzoeken uitvoert. Servier ontwikkelde een gamma van antihypertensiva die dagelijks, over de hele wereld, 15 miljoen patiënten helpen om hun ziekte onder controle te houden. Servier spant zich in om innoverende diensten en producten te creëren die inspelen op de behoeften van patiënten met hypertensie. Via deze campagne wil Servier de mensen bewustmaken van de problematiek en het welzijn van de patiënten verbeteren.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *