AZ Sint-Maria Nieuwe Spoedvleugel (c) Geert Vanhassel (16)

Spoedgevallendienst Sint-Maria Halle uitgebreid en kindvriendelijker

Om aan het fors gestegen aantal patiënten op de spoedgevallendienst tegemoet te komen, heeft het AZ Sint-Maria Halle de dienst uitgebreid. De aanpalende ambulancehal is heringericht tot een nieuwe spoedvleugel met extra kamers en wachtzaal.

Tijdens de coronapandemie werd de verwarmde ambulancehal reeds ingenomen door de spoedgevallendienst om twee patiëntenstromen te creëren. De crisis is inmiddels gaan liggen, maar op de dienst blijft het druk. “Het aantal bezoekers steeg de afgelopen vijf jaar van 27.926 in 2017 tot 35.716 in 2022. Dat is een stijging van bijna 28 procent”, klinkt het bij Sint-Maria Halle. “Er is een grote instroom vanuit Wallonië na de afbouw van de dienstverlening in het ziekenhuis in Tubeke. Ook de eerstelijnszorg is soms overbevraagd waardoor mensen sneller naar onze spoedgevallendienst komen.”

Ook voor de pandemie ervaarde het ziekenhuis al een plaat tekort. “We hadden de ruimtenoden van de spoeddienst al aangekaart bij de overheid.” Er werd in 2021 een precair zorgstrategisch plan ingediend, maar financieringsmiddelen laten op zich wachten. Om die reden besloot het ziekenhuis met eigen middelen aan de slag te gaan. “We kunnen niet langer wachten. We moeten onze patiënten op een comfortabele en veilige manier kunnen verzorgen”, klinkt het. “En dat betekent: meer en voldoende ruimte. Er zat dus niets anders op dan proactief te werk gaan met onze eigen reserves. Geen sinecure als je weet dat de financiële situatie in de ziekenhuissector zwaar onder druk staat door de hoge inflatie en de torenhoge energieprijzen.”

Holding care en short care

Om meer ruimte te creëren werd de voormalige ambulancehal ingericht als spoedvleugel. Ook nam Sint-Maria Halle extra spoedartsen en -verpleegkundigen in dienst. Dankzij die extra bemanning, slaagt het ziekenhuis erin de patiëntenstroom beter te organiseren. Patiënten waarvan vermoed wordt dat ze gehospitaliseerd moeten worden, stromen door naar de holding care. Daar worden de eerste zorgen, onderzoeken en therapieën opgestart. Wanneer een opname vermoedelijk niet nodig is en ambulante verzorging volstaat, wordt de zorgvrager doorverwezen naar de short care. “Door deze aanpak worden bezoekers met kleine spoedzorgen beter afgeschermd van patiënten met een zware pathologie.” Het is een spoedarts die, samen met de verpleegkundige floormanager, het triageteam vormt.

AZ Sint-Maria Nieuwe Spoedvleugel (c) Geert Vanhassel

De holding care is ondergebracht in de oorspronkelijke spoedgevallendienst. De ambulante verzorging of short care wordt opgevolgd in de vernieuwde spoedvleugel. Door die ingreep is er in de holding care ruimte voor vier extra units.

De short care bestaat uit een ruime nieuwe wachtzaal, drie aangeklede pediatrie-kamers, twee gipskamers en twee hechtingszalen. De gips- en hechtingskamers zijn bovendien zo ontworpen dat al het materiaal kan worden gestockeerd in één grote kast met toegang in beide kamers. Dit spaart tijd en ruimte voor logistieke en verpleegkundige taken.

Speelmuur

Tot slot is de spoedgevallendienst ook kindvriendelijker geworden. De pediatrische kamers werden opgefleurd met piraten, ruimtevaarders en circusdieren. “Al deze stripfiguren stellen voortaan onze jongste bezoekers gerust en nemen hen mee in hun fantasiewereld, ver weg van alle zorgen en hun pijn.” In de wachtzaal komt er voorts een grote speelmuur met uitnodigende spelletjes. Dit zou de wachttijd voor de allerjongsten aangenamer moeten maken.

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.