Stad Gent keurt masterplan voor de toekomst van de ziekenhuiscampus goed

Op donderdag 6 mei 2021 gaf het College van Burgemeester en Schepenen groen licht aan het masterplan voor de campus UZ Gent. Dit ruimtelijk plan voorziet een nieuw ziekenhuisgebouw in het hart van de site, de uitbouw van een centrale zorgzone en ruimte voor groen en andere ontwikkelingen rondom het ziekenhuis.
Met de stad komt een belangrijke partner aan boord die de uitvoering van dit plan mee in goede banen leidt. Dat het UZ Gent op vlak van infrastructuur aan een inhaalbeweging toe is, is al langer duidelijk. Er werden verschillende pistes onderzocht, van de renovatie van de bestaande gebouwen tot de bouw van een nieuw ziekenhuis op een andere locatie. Een gedeeltelijke nieuwbouw op de bestaande campus bleek de beste optie.

Zorg centraal
Om de bouw van dit nieuwe ziekenhuis voor te bereiden, werkte het studiebureau VK architects & engineers samen met meer dan 200 medewerkers van het UZ Gent een masterplan uit. Dit plan geeft in grote lijnen weer hoe de campus de komende jaren zal evolueren: waar komen nieuwe gebouwen, welke verdwijnen, waar worden groenzones voorzien, welke accenten worden gelegd?
Centraal in het plan staat een flexibel nieuwbouwcomplex. Dit komt op de plaats van de huidige parkeertoren. Het schakelt alle ziekenhuisgebouwen aan elkaar en vormt het brandpunt van de zorgzone waar de medische activiteiten compact worden gebundeld. Zo ontstaat rondom het ziekenhuis ruimte voor groen en nieuwe ontwikkelingen.
Beter bereikbaar
In het masterplan werden belangrijke pijnpunten meegenomen waar de UZ-campus mee worstelt, zoals de hoge verkeers- en parkeerdruk. Na een grondige mobiliteitsstudie liggen nu enkele oplossingen op tafel om het ziekenhuis beter bereikbaar te maken. Naast nieuwe fiets- en wandelwegen, komt er één centrale toegang voor patiënten en bezoekers die leidt naar een parkeergarage onder het nieuwe ziekenhuis. Voor medewerkers, logistiek en spoedverkeer worden aparte inritten en parkeerfaciliteiten voorzien.
Toekomstbestendig
Het UZ Gent heeft een groene site voor ogen die overzichtelijk en duurzaam wordt ingericht en verbinding zoekt met de groene stadsgordel. Het ziekenhuis onderzoekt daarom met de stad Gent ook de rol van de campus binnen de wijk. Zo wil het UZ Gent de banden met de buurt aanhalen door het domein meer publiek toegankelijk te maken. En het ziekenhuis wil ook meer aansluiting bij de nabijgelegen campus van de faculteit Farmaceutische wetenschappen.
De werken starten in 2023 om het nieuwe ziekenhuis in 2029 in gebruik te kunnen nemen. Doorheen de werkzaamheden blijft de campus bereikbaar en wordt de werking van het ziekenhuis gegarandeerd.

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.