Start: ontwikkeling van referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg.

Afgelopen maand werden de twee eerste focusgroepen samengeroepen. De thema’s waarover die zich buigen zijn “Dienstverlening aan de bewoners” en “Infrastructuur”.
Per thema wordt opgelijst wat juridisch vastligt in de wetgeving, aangevuld met verwachtingen of juridisch niet afdwingbare standaarden. Aan elke standaard worden een of meerdere indicatoren gekoppeld die een indicatie geven over de mate waarin de norm/verwachting bereikt wordt. Waar mogelijk wordt aan de indicator een minimumdrempel als norm of goed praktijk gekoppeld.

Voorbeelden

Een paar ter discussie liggende voorbeelden:
– Dienstverlening aan de bewoners:
Een juridisch afdwingbare standaard: “de bewoner kan vrij zijn huisarts kiezen. De gegevens van de huisarts worden bewaard in het zorgplan van de bewoner”. De hieruit voortvloeiende indicator is logisch: in het zorgplan worden de gegevens van de huisarts opgenomen.
Een niet juridisch afdwingbare standaard luidt: de maaltijden worden in een huiselijke sfeer genuttigd. Een indicator kan bijvoorbeeld bepalen dat er keuze wordt aangeboden, drank, tijdstippen en voldoende spreiding.
– Infrastructuur:
Een juridisch afdwingbare standaard: “aangepaste zonnewering waarbij het zicht naar buiten zo weinig mogelijk gehinderd wordt, moet, waar nodig, aangebracht worden”. De indicator kan aangeven wat aangepast inhoudt. Wat bijvoorbeeld niet zou kunnen, zijn rolluiken.
Een niet juridisch afdwingbare standaard peilt bijvoorbeeld naar het aspect veiligheid ten aanzien van bepaalde doelgroepen zoals dementerenden of maatregelen die tegemoetkomen aan valpreventie.

Indicatoren

Het zoeken en omschrijven van indicatoren is niet altijd even eenvoudig. Soms is de werking of handeling moeilijk in een standaard te gieten. Zo zal het lastig zijn om te bepalen wat huiselijkheid is, wat zich veilig voelen betekent, wat een goede maaltijd kan zijn, wat als een rustige sfeer wordt beschouwd …

Een niet eenvoudig te klaren klus. Te meer daar verschillende thema’s elkaar kunnen overlappen en bijgevolg in de finale ronde, deelaspecten worden geordend en samengevoegd.

De andere focusgroepen gaan later aan de slag. Thema’s als dienstverlening en omgevingsgericht, algemene verzorging en verpleging, management en organisatie en tenslotte rond drie aparte specifieke zorgthema’s (waaronder: valpreventie, vrijheidsbeperking, medicatie, incontinentie, katheder, decubitus, wondzorg, gewichtsverlies en dehydratatie, infectiepreventie, hitteplan, dementie, depressie, psychisch lijden) doen alvast hun opwachting.

DVDM

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.