Digital Health Valley

Start-ups aan het woord: LynxCare, Mitch&Mates, ZorgOnline, FibriCheck en Atendi Care

Aansluitend op het artikel over Digital Health Valley met minister Alexander De Croo, delen hieronder enkele bedrijven hun ervaringen als start-up in de zorg.
 

LynxCare

CEO Georges De Feu
 
Wat doet LynxCare?
LynxCare – automatische codering en aantoonbare kwaliteit: administratie is een last voor patiënten, artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel. Daarom bouwden we bij LynxCare de Lynx CareMonitor® software: artificiële intelligentie die automatische dossierverwerking en codering (ICD, SNOMED), follow-up en zorg-inzichten mogelijk maakt.
 
Wat zijn uw ervaringen als start-up tot op vandaag?
In de gezondheidszorg spelen veel tendenzen en belangengroepen. Een goede kennis en betrokkenheid hiervan is essentieel om een onderneming uit te bouwen.
Bij LynxCare zetten we ons volop in op de ommeslag tussen het fee-for-service en het bundled payment model in de zorg. We geven artsen en ziekenhuizen de tools om efficiënt de verleende zorg op te volgen, zowel intra- als extra-muros. Dit houdt enerzijds automatische codering in (kwaliteitsparameters rechtstreeks uit de brondossiers), maar anderzijds ook vereenvoudigde communicatie met de patiënt (vragenlijsten en compliantie).
Initiatieven als de Digital Health Valley zijn hierin van groot belang, ze brengen zowel technische als klinische mensen samen, en juist dat heb je nodig om te innoveren in de zorg.
 

Mitch&Mates

Commercieel directeur Patrick Eggen
 
Wat doet Mitch&Mates?
Doorheen de jaren hebben we veel kennis verworven over de hedendaagse zorgsystemen, en nog belangrijker, waar hedendaagse zorgsystemen functioneel en integraal tekort schieten of onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn. Vanuit die ervaring zijn we gestart met oplossingen te bouwen om de functionele gaten of ontbrekende schakels in bestaande systemen te dichten. Wij hebben geen ambities om bestaande systemen te vervangen, wel om bestaande systemen te verrijken. Mitch&Mates heeft een eigen visie waar we in de toekomst met informatiesystemen naar toe moeten. Soms rebels, maar steeds vooruitstrevend en rekening houdend met de eindklant in de zorg.
 
Wat zijn uw ervaringen als start-up tot op vandaag?
Wij willen onderdeel zijn van een evolutie die leidt tot een revolutie in de Healthcare IT. Onze doelstelling is om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen door integratie van technologie.
De vertaalslag maken naar de praktijk wordt goed omarmd en je moet zorgdragen dat je steeds met de juiste mensen bij de zorginstellingen spreekt maar ook steeds de juiste mensen bij die zorginstellingen er bij gaat betrekken.
Het is moeilijk als je niet bekend bent en ook nog een kleine organisatie bent maar we zetten onze mates (relaties/partners/medewerkers) in om het maximale resultaat te bereiken met een duidelijke WIN-WIN-WIN situatie: patient-zorginstelling-Mitch&Mates.
 

Atendi Care

Zaakvoerder Koen Van Roy
 
Wat doet Atendi Care?
Atendi Care is een communicatieplatform voor ziekenhuizen, zorginstellingen en particuliere zorgvragers op zoek naar het juiste zorgaanbod in de ouderenzorg. Atendi Care verbindt vraag en aanbod gebaseerd op beschikbare capaciteit per type zorgvraag, en positioneert zich als een match-making platform in de ouderenzorg.
 
Wat zijn uw ervaringen als start-up tot op vandaag?
Een onderneming starten in de zorg is makkelijk 2 tot 3 maal moeilijker in vergelijking met de regulier markt. De zorgsector is sterk gereguleerd, relatief gesloten en functioneert ondanks de grote budgetten op flinterdunne marges. Deze ingrediënten liggen in onze ervaring aan de basis van de langer dan gemiddelde doorlooptijd tot implementatie.
Kennis van de sector is cruciaal om te weten waar de gevoeligheden liggen. Daarom is een onderneming starten in de zorg weinigen gegeven.
Algemeen beschouwd is het onze ervaring dat innovaties in de zorg vaak moeilijk ingang vinden, maar misschien nog veel belangrijker, dat door toedoen van te lange doorlooptijden en een te grote risicoaversie (gewoon aankopen van een product en desgevallend een jaar later annuleren indien teleurstellend) innoverende bedrijven door de zorgsector zelf vaak onmogelijk worden gemaakt.
Desondanks merken we dat early adopters op hun beurt een echte katalysator kunnen zijn voor innovatie in de zorgsector. Op die manier zijn ambassadeurs bijzonder belangrijk om vroeg in je innovatieproces te betrekken als stakeholder van de onderneming.
 

ZorgOnline

Zaakvoerder Maarten Creemers
 
Wat doet ZorgOnline?
Een zorginstelling is een ingewikkelde puzzel van zorgverlening, begeleiding, administratie, personeelsbeleid, communicatie, logistiek, etc. Het is belangrijk om op een gemakkelijke manier overzicht te houden en op ieder moment van de dag te weten wat er speelt. Met ZorgOnline is dat op een transparante en zeer gebruiksvriendelijke manier mogelijk. ZorgOnline is een allesomvattend web-based intranet dat alle wezenlijke onderdelen van een organisatie met elkaar verbindt.
 
Wat zijn uw ervaringen als start-up tot op vandaag?
In de beginfase was het niet eenvoudig om mensen te overtuigen om met ons in zee te gaan. Er was weinig vertrouwen in een start-up met maar weinig referenties. Echter, door continu te blijven innoveren en verbeteren, hebben we er voor gezorgd dat er op de dag van vandaag meer dan 40 voorzieningen dagelijks met ZorgOnline werken. Een hindernis waar we regelmatig mee te maken krijgen, is het feit dat het voor sommige organisaties niet evident is om naar een volledig digitaal systeem over te stappen. Deze problematiek lossen we op door deze organisaties extra te ondersteunen en verder te helpen waar nodig. Een succesvolle implementatie is dan ook onze absolute prioriteit.
 

FibriCheck (Qompium NV)

CEO Lars Grieten
 
Wat doet FibriCheck?
FibriCheck is een digital health-startup die zich focust op het ontwikkelen en commercialiseren van mobiele softwaretoepassingen voor een betere gezondheid en dit zowel preventief als curatief. Onze eerste toepassing is de medische app FibriCheck, vandaag enkel beschikbaar op voorschrift. Door je vinger 60 seconden op de camera van je smartphone te leggen, kan FibriCheck hartritmestoornissen vaststellen. Alle metingen die een patiënt doet worden ook automatisch gedeeld met de arts die zijn patiënten actief kan opvolgen of rapporten kan ontvangen waarin de nodige informatie zit om feedback aan de patiënten te kunnen geven.
Onze toepassing is van grote toegevoegde waarde aangezien een specifieke hartritmestoornis (voorkamerfibrillatie genaamd) een belangrijke oorzaak is van beroertes. Een vroegtijdige detectie van deze hartritmestoornis zorgt er dan ook voor dat patiënten een aangepast zorgpad kunnen krijgen en dat beroertes vermeden kunnen worden.
 
Wat zijn uw ervaringen als start-up tot op vandaag?
Lanceren als startup binnen de gezondheidszorg brengt heel wat additionele uitdagingen met zich mee die je goed in perspectief moet plaatsen. Als je jezelf gaat benchmarken met andere starters dan besef je immers dat je als medische starter een heel stuk trager vooruit beweegt. Er zijn veel striktere vereisten op je productontwikkeling gezien het stringente juridische kader. Zo dien je ontwikkelings-, validatie- en certificatiestappen te doorlopen die haaks staan op de methodes van Agile en Fail Fast. Deze stappen kosten nu eenmaal meer tijd, en meer effort, omdat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel gedragen worden binnen de medische wereld.
Dit zorgt ook dat er bijkomende kosten zijn en de netto-effort die geleverd moet worden groter is omdat je niet alleen verantwoording moet afleggen aan je klant (patiënt), maar ook aan de artsen, die zich enkel baseren op geloofwaardigheid. Ten slotte is er ook een extern orgaan die toeziet op welke stappen je allemaal zet.
Eens je al deze stappen doorlopen hebt, dan ben je er jammer genoeg nog niet. De tweede grootste uitdaging bevindt zich op het vlak van succesvolle businessmodellen binnen een versnipperde markt. De gezondheidswereld in België is gedreven op terugbetaling, en als er geen terugbetaling is moet je genoeg waarde leveren zodat de arts bereid is je applicatie voor te schrijven en de patiënt bereid is te betalen out of pocket! Los van België heeft elk land bovendien zijn unieke ecosysteem binnen de gezondheidsmarkt, waardoor ook internationalisatie een extra uitdaging is.
Aangezien geloofwaardigheid het enige is wat je uit de “gadget”-wereld doet houden, maakt dat je niet zomaar een consumentenmodel kunt bewandelen, want dat druist in tegen de hele ervaring die de medische wereld jarenlang heeft opgebouwd. Je dient dus op unieke, creatieve manieren mogelijkheden te zoeken, te testen, te verifiëren en te proberen om dit op een unieke manier toch in te passen in de huidige gang van zaken. En aangezien je je slechts zeer beperkt kan beroepen op reeds voorgegane ervaringen, zal elke innovatieve starter op zijn eigen manier een weg moeten vinden. De enige manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van de volgende 2 quotes: Just do it en De aanhouder wint!
Verandering kan niet uitblijven, digitale technologie wordt zodanig een commodity dat dit uiteindelijk ook in de gezondheidszorg zijn rol zal vervullen, en dan is het aan ons (als starters) om ervoor te zorgen dat deze technologie ook een waarde kan bijdragen om samen de zorg te blijven verbeteren. En wat is er mooier dan meewerken aan oplossingen die bijdragen tot het hoogste goed voor mensen: een goede gezondheid. Wensen we dat elkaar niet allemaal bij het nieuwe jaar?
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.