Typ om te zoeken

Careers In the spotlight

Steven Janssens: “We willen meer inzetten op een preventieve aanpak” 

Delen

Steven Janssens heeft er een lange loopbaan in de privésector op zitten. Nu is hij diensthoofd van de technische dienst van az Sint-Blasius in Dendermonde. Er zijn veel uitdagingen en dat maakt het bijzonder boeiend. 

U bent diensthoofd technische dienst en projectcoördinator. Welke taken omvat uw functie? 

Steven Janssens: “Momenteel werken we aan een hervorming van de technische dienst. De grootste uitdaging is om binnen het team vooral te focussen op preventieve acties. Nu werken we eerder curatief: de technische dienst wordt erbij gehaald als er iets defect is. 

Hoe pakt u het aan? 

Om de omschakeling te realiseren, stelden we enkele domeinexperten aan die voor hun specialiteit de volledige verantwoordelijkheid zullen krijgen om alles op te volgen. Stel dat er iets fout loopt met de verwarming, dan kan de technicus terugvallen op een HVAC-expert. HVAC staat voor heatingventilation en air conditioningHij kan ook contact opnemen met de externe leverancier om na te gaan wat er aan de hand kan zijn en de technicus informeren. Op die manier bouwen we stelselmatig de interne kennis verder op en weten we gedetailleerd hoe onze installaties er aan toe zijn. Zo kunnen we beter inschatten of het nog zinvol is een herstelling te doen, dan wel om te zorgen voor een vervanging. Ook zetten we in op een betere digitalisering. Momenteel doen we studiewerk naar een voor ons bruikbaar software pakket.

Hoe ziet uw team eruit? 

“De technische dienst bestaat uit 11 medewerkers. Daarvan staan er drie in voor niet geplande interventies, twee werken aan geplande taken en de drie anderen zijn specialisten. Iemand legt zich toe op elektrische zaken en nutsvoorzieningen. Er is ook een specialist inzake technische beheersystemen, hij heeft een sterke link met IT. Het gaat dan bijvoorbeeld over oproepsystemen, telefonie of video-bewaking. Voor HVAC loopt er momenteel een vacature.  

Onze cel werkvoorbereiding wordt bemand door een dispatcher, verantwoordelijk voor de werkverdeling en administratief medewerksters. Daarnaast is er de projectafdeling die instaat voor bouwprojecten en geleid wordt door mijn collega Corinne De Caluwe. We werken nauw samen.” 

Gebeurt de omschakeling geleidelijk of hebben jullie een datum geprikt waarop ze van start gaat?  

“We stelden een plan op dat we voorlegden aan de directie. Daarin legden we uit hoe we de werking van de technische dienst anno 2019-2020 zien. We kregen hun fiat en gingen meteen aan de slag. Een aantal mensen kreeg een bijsturing van het takenpakket en wordt hiervoor opgeleid. Het komt er op aan de omschakeling goed op te volgen en te zien waar er eventueel bijsturingen nodig zijn. We werken dus stapsgewijs, maar het zijn best wel grote stappen vooruit.” 

Welke opleidingen voorzien jullie? 

“Alle technici willen we heel grondig informeren over de installaties. De opleidingen zijn sterk doelgericht en direct toepasbaar binnen de afdelingBijvoorbeeld voor elektriciteit werken we samen met AIB Vinçotte die voor ons opleidingen op maat maakt. De wetgeving omtrent elektriciteit in een ziekenhuis is heel specifiek. Ik vind het heel belangrijk dat alle technici, ook al zijn het geen elektriciens, goed op de hoogte zijn van de elektrische installaties. Ook organiseren we samen met AIB Vinçotte een cursus over veilig werken met hoogspanningDe directie ondersteunt ons hierin. Het is immers belangrijk dat we bij noodsituaties kunnen terugvallen op goed opgeleide technici die vertrouwd zijn met de specifieke context van dit ziekenhuis. Er kunnen jaarlijks ook technici deelnemen aan opleidingen die onze leveranciers aanbieden zodat ze op de hoogte blijven van nieuwe technologieën. 

U komt uit de privésector, wat motiveerde u om voor een ziekenhuis te werken? 

“Ik volgde de opleiding professionele bachelor elektromechanica met opties bedrijfsautomatisatie en industriële informatica. In mijn loopbaan heb ik meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd in het aansturen van nationale en internationale projecten en teams op het vlak van technisch management. Ik kwam in az Sint-Blasius terecht als projectcoördinator voor een renovatie project. Toen het vorige diensthoofd een andere uitdaging aanging, kreeg ik de vraag hem te vervangen. De context hier is heel anders dan in de privésector, maar heel uitdagend. Ik ben pragmatisch en handsone, problemen wil ik aanpakken. Het team steunt me daar ook in en dat is heel prettig om te ervaren. De gedrevenheid is groot. Als ik te snel wil gaan, zeggen ze dat ook. Het is wel zo dat ik voeling heb met de ziekenhuiswereld. Mijn vader was technicus in een Antwerps ziekenhuis. We woonden in de conciërgewoning. Als kind ging ik graag mee als hij opgeroepen werd om ergens een probleem op te lossen.” 

U werd lid van Zorg&Techniek, welke verwachtingen heeft u? 

“Inhoudelijk is het interessant, het is ook fijn om collega’s van andere ziekenhuizen te ontmoeten. Onze problemen zijn soms van dezelfde aard. Het gaat vlot om onderling overleg te plegen. In de privésector lag dat veel moeilijker, daar bel je niet naar je concurrent.”  

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *