Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Ziekenhuizen

Stomamateriaal: een flexibeler en meer gepersonaliseerde terugbetaling in 2021

Delen

Ongeveer 25 000 personen gebruiken dagelijks een zogenaamd ‘zakje’ en stomamateriaal na een heelkundige ingreep voor de behandeling van dikkedarm- of endeldarmkanker. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt dat materiaal al geruime tijd terug. Vanaf 1 april 2021 moderniseert de manier waarop de patiënten die terugbetaling kunnen genieten. Het is immers onze bedoeling om beter tegemoet te komen aan de specifieke noden van elke patiënt, die inspraak zal krijgen in de keuze van het materiaal en het beheer van zijn budget. Kortom, we willen de terugbetaling en de kwaliteit van de zorg nog beter op elkaar afstemmen.

Wat is een stoma nu precies? Het is een kleine opening in de buik die tijdens een heelkundige ingreep wordt gemaakt en waarlangs de patiënt zijn ontlasting of urine kan afvoeren wanneer dat langs de natuurlijke weg niet meer mogelijk is. Het is vaak een gevolg van de behandeling van dikkedarm- of endeldarmkanker. Een patiënt met een stoma heeft voor de verzorging opvangzakjes en ander specifiek verzorgingsmateriaal nodig.

Huidig systeem is te strak en onpersoonlijk

We betalen het stomamateriaal al geruime tijd terug. Het was wel tijd om dat terugbetalingssysteem te evalueren in functie van de noden van de patiënten.

Via het huidige systeem van de ‘dotaties’ krijgen de patiënten ‘stomapakketten’ met een vaste hoeveelheid zakjes en toebehoren. Elke patiënt heeft natuurlijk zijn eigen situatie en evolutie, waardoor een dergelijk systeem te strak is gebleken en te weinig garanties geeft op het vlak van dienstverlening, kwaliteit en flexibiliteit van de aflevering.
Zo is er soms erg veel verspilling van dure producten die nutteloos of niet aangepast zijn, terwijl het materiaal soms niet volstaat voor andere patiënten met uitzonderlijke problemen (radiotherapie, chemotherapie, enz.) of tijdens de eerste 3 maanden van hun behandeling.

Verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn verbruik en de keuze van zijn materiaal

Op 1 april 2021 komt er daarom een nieuw systeem voor de terugbetaling van stomamateriaal, dat flexibeler en meer gepersonaliseerd is. Een hervorming dus, waarmee we beter tegemoet willen komen aan de specifieke noden van stomapatiënten. Dat zal mogelijk zijn doordat de patiënten op een geïnformeerde manier hun materiaal kunnen kiezen op basis van verschillende criteria, zoals afdichting, comfort, discretie, gebruiksgemak enz. Zij staan dus centraal in het systeem en kiezen het materiaal dat het best bij hun situatie aansluit.

We zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de eerste 3 gebruiksmaanden (leerfase) en aan de uitzonderlijke situaties, waarvoor bijkomende budgettaire middelen zijn vrijgemaakt.

Een virtueel en flexibel budget, aangepast aan elke patiënt

In het nieuwe systeem zal de patiënt een ‘virtueel’ budget hebben (te vergelijken met bv. een belkrediet), waarmee hij tussen alle vergoedbare producten het materiaal en de hoeveelheid kan kiezen en kopen die hij nodig heeft. De patiënt heeft het optimaal beheer van zijn budget dus ook zelf in handen.

Informatiecampagne

Om de overgang in goede banen te leiden zullen wij in de loop van de komende maanden een informatiecampagne lanceren voor de patiënten en de vele betrokken gezondheidsactoren: artsen, bandagisten, apothekers, verpleegkundigen/stomatherapeuten, thuisverpleegkundigen, ziekenfondsen, patiëntenverenigingen, enz.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *