Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Op bezoek bij de technische koppen van het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder

Delen

Sinds dit jaar is Nicole Lipkens lid van Zorg.tech. Ze is diensthoofd van de technische dienst in het ziekenhuis van Heusden-Zolder. We hadden haar uitgenodigd voor de rubriek Vrouw in de kijker van het magazine Zorg&Techniek en ze verkoos om meteen het volledige ziekenhuis vanuit technisch oogpunt in de kijker te zetten. Haar collega Peter Brouwers, directeur facilitaire diensten en sinds jaar en dag lid van Zorg.tech, schoof eveneens mee aan tafel voor tekst en uitleg.
 
Tot nog toe is het Sint-Franciskusziekenhuis een blinde vlek geweest in Zorg&Techniek en op actualcare.be. Het was dus meer dan ooit tijd om eens langs te gaan, zeker nu de Limburgse zorginstelling sinds kort ook geaccrediteerd is. Het accreditatietraject werd jaren geleden al in gang gezet. Op aansturen van voormalig hoofdgeneesheer Luc Geutjens en voormalig algemeen directeur Marc Geboers ging men voor de NIAZ-accreditatie. Onder algemeen directeur Rudy Poedts en huidig hoofdgeneesheer Philip Rijkers vond een proefaudit plaats in november 2016, terwijl de eigenlijke audit succesvol doorstaan werd in maart 2017.
 
 

Heeft de accreditatie invloed gehad op de technische dienst?

“Vooral op de dienst biotechniek”, knikt Peter Brouwers. “Daar werken we nu 110% volgens het boekje. Alle medische toestellen werden nauwgezet geïnventariseerd, de onderhoudsfiches zijn snel opvraagbaar op eender welk moment. Ook de in- en uitdienststellingsprocedures zijn helemaal geoptimaliseerd. We hebben ook enkele technici herschikt door ze specifiek, volgens hun specialiteit, te koppelen aan bepaalde afdelingen.”
 
De inventarisatie was ook nuttig in het blootleggen van het ‘zwarte circuit’ aan toestellen. Het gebeurt weleens dat artsen zelf toestellen bestellen, maar ook die apparaten moeten opgevolgd worden. Het onderscheid tussen wat wel of geen medisch toestel is, is vaak ook onduidelijk. Er bestaat geen echte definitie van, waardoor iedereen een eigen interpretatie heeft. Dit gebrek aan eensluidendheid de Belgische zorgwereld uithelpen is trouwens een van de doelstellingen van de VVZ, meer informatie hierover vindt u op pagina 29 in dit magazine.
 
 

Peter Brouwers en Nicole Lipkens

Peter Brouwers en Nicole Lipkens


 
 

Hoe is de technische dienst georganiseerd?

Nicole Lipkens werkt bij het SFZ sinds mei 2011. “Op dat moment waren er heel wat verbouwingen aan de gang. In eerste instantie was ik dus bouwcoördinator, maar na verloop van tijd werd coördinatrice van de technische dienst een juistere titel voor mijn takenpakket. We werken met zo’n 10 mensen op onze technische dienst. 2 medewerkers die zich toespitsen op de medische toestellen, 2 medewerkers voor de typische klusjes die er elke dag wel zijn en dan nog 6 pure technici met elk hun eigen specialiteiten: HVAC, elektriciteit, sanitair, onderhoud van bedden… We besteden heel weinig uit, eigenlijk alleen maar de tuin laten we extern beheren en onderhouden.”
 
Nicole Lipkens begon dus in volle bouwnijverheid aan haar nieuwe opdracht, herinnert Peter Brouwers zich ook nog goed: “Ik ben sinds 2004 in dit ziekenhuis aan de slag. We zijn destijds gestart met de renovatie van onze materniteit. Daarna volgden een nieuwe inkomhal met nieuwe kleedkamers en vergaderruimtes. Met steun van de VIPA-subsidiëring konden we vervolgens uitbreiden en de blokken A’, CD en F uit de grond stampen. Aansluitend hebben we al onze verpleegafdelingen kunnen renoveren. Rond  2013 – 2014 waren al onze vernieuwings- en renovatieprojecten dan uitgevoerd. De belangrijkste nieuwigheid sindsdien is de opening van onze MRI in 2016.”
 
 

Energieverbruik stevig onder controle

Het Limburgse ziekenhuis is er ondertussen, voor het derde rij op jaar al, in geslaagd om het energieverbruik te doen dalen. En dat ondanks de groei. De zonnepanelen op het dak hebben een vermogen van 90 kilowattpiek (kWp) terwijl we op het dak van het administratieve gebouw de zonneboiler terugvinden waarmee al het sanitaire water verwarmd wordt. In de technische ruimte vinden we dan de 5 bijhorende buffervaten van 2000 liter.
 
Gedurende de ganse zomer kunnen de lokalen gekoeld worden via de KWO. Voor de operatiezalen, de serverrooms… gebeurt dit via deep cooling. Peter Brouwers is tevreden over de koude-warmteopslag: “We pompen water van 13 graden uit de grond. Daar kunnen we gemakkelijk mee aan de slag, want voor het systeem volstaat zelfs 16 graden. Ik kom graag nog even terug op het energieverbruik: om het gebouw te verwarmen hebben we gedurende de renovatiewerken het ziekenhuis voorzien van een nieuwe geïsoleerde buitenschil. Zo konden we heel wat koudebruggen van het oorspronkelijke gebouw wegwerken. De energie die we nodig hebben om de gebouwen te verwarmen hebben we zo weten te halveren: van 183 kWh/m² naar 88 kWh/m².”
 
Het ziekenhuis werkte ook enkele andere pijnpunten weg op het vlak van energieverlies. In samenwerking met Rexel werd de werking van de ventilatie en de luchtgroepen grondig geanalyseerd. Is alles optimaal geprogrammeerd? Werkt alles net zo effectief als het zou moeten? Daaruit kwam toch wel en een ander aan het licht. Bepaalde dingen functioneerden niet zoals het hoorde met energieverlies tot gevolg, wat nu niet meer het geval is. De ledverlichting is eveneens mee verantwoordelijk voor het lagere energieverbruik. 85% à 90% van het ziekenhuis is uitgerust met leds. Zo worden ook in de labo’s ledtegels gebruikt. De switch kwam er na een relightning studie in 2016. Alleen de oudste delen van het ziekenhuis hebben nog geen ledverlichting.
 
 

Tags:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *