Typ om te zoeken

Techniek Ziekenhuizen

Technische- en Preventiedienst Sint-Andriesziekenhuis: “De operationele en administratieve voorbereiding is gewaarborgd”

Delen

Het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, een middelgrote, Klasse 1 ingedeelde zorgorganisatie, doet voor omgevings- en gerelateerde materie een beroep op Wiels BV. Zorg & Techniek vroeg Laurens Aernout (Technische- en Preventiedienst, medewerker voor milieu en ADR) naar de verschillende aspecten van de samenwerking. 

“Om de drie maanden komt de milieucoördinator langs voor een rondgang en de administratie. Daarna wordt er een actiekaart opgemaakt met daarop alle actiepunten. Op basis van het advies werken we telkens vlot alle punten weg”, steekt Laurens Aernout van wal. “Topics die de revue passeren zijn milieu, afvalbeleid, keuringen, administratie… De laatste actiepunten gingen bijvoorbeeld over een aanpassing van drie nieuwe afvalstromen. Ook PMD+ moet sinds april opgehaald worden door de bedrijven. Op het vlak van wettelijke keuringen moeten we een lijst doorsturen. Welke keuringen zijn er gebeurd, wat is het resultaat en welke aanbevelingen zijn er?”  

Wat kunnen die keuringen allemaal omvatten bij Sint-Andriesziekenhuis? 

Laurens Aernout: “We hebben een lijst opgemaakt van alle essentiële nutsvoorzieningen die gekeurd moeten worden in het kader van onze JCI-accreditatie. Die lijst met te keuren voorzieningen en infrastructuur omvat een tweehonderdtal punten, zoals hefplatforms, hangbruggen, liften maar ook PBM’s en elektriciteit – denk aan hoogspanningscabine, laagspanning, hoogspanningsboxen voor de scanners op radiologie… Dan zijn er ook de driemaandelijkse inspecties (safety tests), het jaarlijks onderhoud en de maandelijkse testen zoals een offloadtest van de noodgroep. De noodverlichting hebben we nu geautomatiseerd. Het systeem scant autonoom de batterijen en de lampen en biedt een overzicht van de gebreken. De controle op de gassen gebeurt voor het aardgas via gaswaarnemingsdetectoren. Een keer om de drie jaar worden ook de medische gassen gekeurd op lekken in de leiding. En een keer om de tien jaar de persluchtcompressoren.”  

“De keuring van de branddetectie-installatie is uiteraard ook belangrijk. Elk jaar controleren we twintig procent van de detectoren om zo om de vijf jaar aan de wettelijk voorgeschreven keuringstermijn te voldoen. Ook de blusinstallaties van de keukens worden gekeurd. En na de reiniging van de luchtgroepen van het OK en IZ doen we een deeltjesmeting om te checken of we voldoen aan de ISO-milieunorm 14001. Verder zijn er ook nog de keuringen van rookkoepels, debiet brandpomp, muurhaspels, dieseltanks, medische toestellen, stoomgeneratoren…”  

Gebeuren er nog meer keuringen door externe partijen? 

Laurens Aernout: “Emissiemetingen gebeuren door een onafhankelijk bureau. Een erkende staalnemer controleert het zwembad om de zes maanden. De bliksemveiligheid laten we jaarlijks keuren. En we keuren ook de wasmachines (centrifugetest). Om de drie à vier jaar is er de warmte en koude-audit. Ook die documenten vraagt de milieucoördinator op.” 

Neemt de milieucoördinator de keuringen op zich die niet door een externe partner verzorgd worden? 

Laurens Aernout: “Nee, die voeren we zelf uit. Onze milieupartner staat in voor het verslag en volgt het administratieve luik op. Algemeen bestaat dat naast de inspectie en het verslag ook uit opvolging van de milieu-, stedenbouw- en omgevingsvergunning, de opvolging van de omgevingsimpact (milieuzorgsysteem, keuring, afvalwater grondwater, afvalstoffen, bodem, geluid, gevaarlijke stoffen) en energie, water en grondstoffen en verpakkingen. Onze partner verzorgt ook kwartaalverslagen en jaarverslag, afhandeling van heffingen op afvalwater en grond, handhaving, milieu gerelateerde veiligheid en nieuwe wetgeving. Zo weten wij altijd welke evolutie er is op het vlak van alle domeinen waarmee we bezig zijn.”  

Op welke manier adviseert de milieucoördinator op het vlak van koelmiddelenbeheer? 

Laurens Aernout: “De koelunits worden op contractuele basis gecontroleerd door een externe keurder, op onderhoud en lekken via een lektest. Sint-Andriesziekenhuis beschikt over koelmachines voor de koeling van het gebouw en over lokale koelgroepen, diepvriescellen en split units voor lokalen die niet gekoppeld zijn aan de algemene koeling. Alle machines hebben een onderhoudscontract en hebben een eigen digitaal logboek inclusief de inspectierapporten. We passen onze werking en het beheer op dat vlak aan aan de vraag van onze milieucoördinator.” 

“Recyclage en terugwinnen van koelmiddelen is daarbij ook een aandachtspunt. We hebben onlangs een interventie moeten doen op een installatie wegens een lek. Daarbij werden koelmiddelen opgevangen en vervangen waarvoor we ook (milieu)gecertificeerd werden.” 

Voldoet de samenwerking met de milieucoördinator voor jullie als technische dienst op het vlak van administratieve en operationele ondersteuning? 

Laurens Aernout: “Voor mij beantwoordt de samenwerking aan onze noden. De operationele en administratieve voorbereiding is gewaarborgd. We zijn altijd op de hoogte van de wetgeving of noodzakelijke technische aanpassingen. Wij als preventiedienst nemen enkel de uitvoering op ons. Dat levert tijdwinst op. Ik zie geen nadelen om expertise rond omgeving of milieu uit te besteden. Onze partner werkt heel proactief. Zelf moeten we wel nog de nodige documenten indienen in het omgevingsloket. Hoewel we een vzw zijn, moet dat toch gebeuren op basis van een persoonlijk paspoort, in dit geval dat van ons afdelingshoofd van de technische dienst.” 


Omgevingsvergunning ook nodig bij wijziging rechtspersoon of verbouwingen 

Sint-Andriesziekenhuis maakte tijdens het tweede kwartaal van 2021 een inventaris op van alle aanwezige toestellen en gevaarlijke producten, omdat de omgevingsvergunning moet vernieuwd worden wegens de opsplitsing tussen het ziekenhuis en het aanpalende WZC.  

“Het Sint-Andriesziekenhuis bestond tot voor kort uit een ziekenhuis en een woonzorgcentrum. Na de splitsing in twee afzonderlijke vzw’s bleef er één overkoepelende technische dienst. Omdat het WZC een vernieuwbouw plant, worden beide entiteiten gesplitst. Ook op het gebied van de omgevingsvergunningen.” 

Ook voor de uitbreiding van het hoofdgebouw van Sint-Andriesziekenhuis met een extra verdieping was er een nieuwe omgevingsvergunning nodig. “Met de zesde verdieping die erbij komt – enkel nieuwe ziekenhuiskamers – verandert de milieuklasse niet”, klinkt het. “Maar omdat de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning nu gekoppeld zijn in de omgevingsvergunning, moest voor de bouw ook het milieuaspect bekeken worden. Deze administratie werd door de architect verzorgd samen met onze externe milieucoördinator.” 

LEES OOK:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *