Terugbetaling immunotherapie triple-negatieve borstkanker hoopgevende mijlpaal voor zwaar getroffen patiënten

Dinsdag 9 november 2021 — 9 November 2021 – Toonaangevend nieuws uit het immuno-oncologisch domein, want MSD kondigt vandaag de goedkeuring van de terugbetaling van haar immunotherapie aan voor patiënten met triple-negatieve borstkanker in België. Een belangrijke mijlpaal voor een groep patiënten waar na een vaak weinig hoopgevende diagnose eindelijk terug perspectief is.

Pharmabedrijf MSD, houder van een van de grootste en snelst groeiende klinische onderzoeksprogramma’s in immuno-oncologie ter wereld, kondigt vandaag aan in België goedkeuring verworven te hebben voor de terugbetaling van haar immunotherapie voor patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Het nieuws geeft opnieuw hoop aan een groep patiënten die gediagnosticeerd worden met een erg agressief type van borstkanker en daardoor weinig perspectief hadden.

Wat is triple-negatieve borstkanker?

Triple-negatieve borstkanker is een agressieve vorm van borstkanker die vaak jonge vrouwen treft. Deze vorm van kanker is niet hormoongevoelig – noch voor oestrogeen, noch voor progesteron – en reageert daarom niet op hormoontherapie. Bovendien is de tumor niet HER-2 positief, wat betekent dat het HER-2 eiwit niet in overmate aanwezig is op de kankercellen, waardoor een gerichte behandeling met de traditionele behandelingstherapieën gericht tegen dit eiwit niet mogelijk is. De combinatie zorgt ervoor dat dit type kanker erg moeilijk te behandelen is. In een metastastisch stadium, bij uitzaaiingen naar andere organen, worden de kankercellen bovendien snel resistent tegen chemotherapie en is genezing dus niet meer mogelijk. Het maakt dat voor deze patiënten de nood het hoogst is om op korte termijn daadkrachtige therapieën te ontwikkelen. Van de ongeveer 12.000 borstkankerpatiënten in België gaat het in 8,6% van de gevallen over triple-negatieve borstkanker.1

Hoopvol nieuws
Het nieuws over de terugbetaling is een mijlpaal in de behandeling van triple-negatieve borstkanker. Immunotherapie geeft na een erg lange status quo in wetenschappelijk onderzoek eindelijk terug hoop aan een groep vrouwen waarbij enige vorm van hoop na een diagnose ver zoek was. Van genezing is er in dit type kanker namelijk jammer genoeg nog geen sprake. Patiënten moeten rekenen op, vaak experimentele, therapieën waarvan ze moeten hopen dat die hun kanker onder controle krijgt om op die manier zo lang mogelijk te kunnen overleven. Tegelijk kampen veel patiënten nog steeds met de erg zware neveneffecten die de meeste huidige behandelingen nog steeds met zich meebrengen. De medische sector kijkt dus al erg lang reikhalzend uit naar een pharmaceutische oplossing voor het levensbedreigende raadsel van triple-negatieve borstkanker.

Delphine Remy, auteur van “Cancer ? Je gère !” en oprichter van de podcast “Naître princesse, devenir guerrière”, die aan borstkanker lijdt, getuigt: “Toegang hebben tot een innovatieve behandeling wanneer je triple-negatieve borstkanker hebt, is buitengewoon.  Er zijn te veel jonge vrouwen die deze vorm van kanker niet overleven. Het breekt mijn hart om te zien hoe sommige vrouwen met triple-negatieve borstkanker met alle beschikbare middelen in leven worden gehouden, in de hoop dat zij het kunnen volhouden tot er een nieuwe behandeling op de markt komt die hun nieuwe hoop kan bieden. Het verheugt mij te weten dat wij een stap dichter zijn bij de bestrijding van triple-negatieve borstkanker, die vooral jonge vrouwen treft.”

Aangetoonde verhoging van levensverwachting voor metastatische triple-negatieve borstkanker
Eerder onderzoek toonde al aan dat immunotherapie bij triple-negatieve borstkanker slaagkansen heeft. Immunotherapie bestrijdt niet rechtstreeks de kanker maar helpt het immuunsysteem om dat te doen, en is vooral gericht op het bevorderen van de werking van zogenaamde T-cellen, witte bloedlichaampjes die kankercellen kunnen herkennen en uitschakelen.

De studie KEYNOTE-355,  die de aanleiding gaf voor de terugbetaling van de immunotherapie ‘pembrolizumab’ voor gevorderde triple-negatieve borstkanker in ons land, bestond uit een steekproef van 847 patiënten uitgevoerd in 209 centra in 29 landen. Patiënten met een onbehandelde, lokaal recidiverende en inoperabele of metastatische triple-negatieve borstkanker kregen willekeurig een behandeling met en zonder immunotherapie, in combinatie met chemotherapie, toegewezen. ²  De studie toonde een verlengde levensverwachting aan versus behandeling met enkel chemotherapie. Onder de patiënten die de combinatiebehandeling met immunotherapie ondergingen was de levensverwachting beter, met 27% minder kans op overlijden in vergelijking met patiënten die enkel chemotherapie kregen.³

De studie toonde daarmee aan dat er wel degelijk een rol is voor de immunotherapie van MSD ter toevoeging aan standaard chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderde triple-negatieve borstkanker. Voorwaarde voor patiënten om in aanmerking te komen voor de immunotherapie is wel dat de expressie van de biomarker PD-L1 in voldoende mate aanwezig is op de tumor. Het gaat over een predictieve marker die de respons van de patiënt op deze immunotherapie kan voorspellen.

Dr. Punie, van de dienst Algemene Medische Oncologie aan het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, legt uit:

Er zijn minder behandelingsopties voor patiënten met triple-negatieve borstkanker, en in een gevorderd stadium heeft de beschikbare chemotherapie doorgaans een beperkte werkingsduur. Daarom is er een hoge nood aan gerichte nieuwe therapieën voor deze vaak jonge patiënten. 

Het was geweten dat een deel van de triple-negatieve borstumoren gevoelig kunnen zijn aan medicatie die hun eigen immuunsysteem activeert en zo de tumor helpt te bestrijden. In deze groep van patiënten met ‘PD-L1 positieve’ triple-negatieve borstkanker bleek in de KEYNOTE-355 studie de combinatie van chemotherapie met de immunotherapie ‘pembrolizumab’ gepaard te gaan met een betere en langere ziektecontrole en een langere overleving in vergelijking met chemotherapie alleen. De immunotherapie werd in deze studie onderzocht en efficiënt bevonden in combinatie met drie verschillende chemotherapie-schema’s, waardoor de chemotherapie kan worden afgestemd op de klinische situatie.²

De terugbetaling van pembrolizumab is dus een belangrijke stap voor een subgroep van patiënten met gevorderd triple-negatieve borstkanker. Er komen zo alsmaar meer patiënten in aanmerking voor immuuntherapie, waardoor hun ziektecontrole en overleving verbetert en de behandeling meer wordt gepersonaliseerd. Deze nieuwe optie biedt meer perspectief aan deze patiëntengroep en hoop op langdurge ziektecontrole op moment van de moeilijke diagnose van gevorderde triple-negatieve borstkanker. Toepassing van immunotherapie in vroegere ziektestadia bleek ook een veelbelovende strategie bij triple-negatieve borstkanker. Er gebeurt ook verder onderzoek naar nieuwe combinaties met immunotherapie waardoor de uitkomsten in de toekomst hopelijk ook voor andere patiënten met triple-negatieve borstkanker kunnen verbeteren.” 

1 Van Walle et al. Incidence of breast cancer subtypes in Belgium: a population-based study. BJMO – volume 14, issue 6, october 2020. 

² Cortes et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet. 2020 Dec 5;396(10265):1817-1828

³ Rugo H.S., et al. KEYNOTE-355: Final results from a randomized, double-blind, phase 3 study of first-line pembrolizumab + chemotherapy versus placebo + chemotherapy for metastatic triple-negative breast cancer. Presented at ESMO 2021. abs LBA16.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.