Think Pink komt op voor thuishospitalisatie van borstkankerpatiënten

Think Pink organiseert jaarlijks een nationale Ronde Tafel Borstkanker met een selecte groep experten om een aantal prangende zaken rond borstkanker te bespreken. Tijdens de laatste nationale Ronde Tafel stelde dr. Vincent Verschaeve, oncoloog in het Grand Hôpital de Charleroi, hospitalisatie van kankerpatiënten in de thuisomgeving voor. Een succesvol pilootproject, aanbevolen door 93 % van de behandelde patiënten*, maar waarvoor de overheid sinds 31 december 2020 geen structurele financiering meer voorziet.

Thuishospitalisatie: voor wie en waarom?

Het doel van het project is om de communicatie tussen de eerstelijns- en de specialistische zorg te verbeteren, de zorg ‘menselijker’ te maken, de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren en overvolle dagziekenhuizen te ontlasten. Niet alle patiënten en niet alle behandelingen komen in aanmerking voor thuishospitalisatie. Wat wel kan, zijn bepaalde behandelingen waarvan geweten is dat ze onschadelijk zijn: subcutane behandelingen, sommige kortdurende intraveneuze behandelingen en bepaalde antibiotica kunnen bijvoorbeeld wel perfect in de thuisomgeving toegediend worden.

Hoe werkt het project?

Vooraleer thuiszorg in het kader van het ESCHAP-O-project wordt georganiseerd, worden verschillende criteria nagegaan (akkoord van de huisarts, sociale dienst, geografische locatie …) voor het eerste bezoek en de eerste behandeling. Is de situatie complex, dan wordt een multidisciplinair overleg gehouden bij de patiënt thuis om te kijken welke zorg nodig is en om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar leert kennen. Daarnaast wordt een volledig dossier opgesteld en dat toegankelijk is voor alle betrokkenen. Ten slotte wordt een duidelijk stappenplan voorzien zodat de patiënt 24/24 de juiste hulp kan krijgen.

Vroeger en sneller ingrijpen dankzij de app AMTRA

Als de behandeling bijwerkingen kan opleveren tussen twee bezoeken in en als de patiënt dat wenst, kan hij/zij dagelijks enkele vitale parameters en mogelijke bijwerkingen registreren in de app AMTRA (Ambulant Monitoring of cancer Therapy using a smaRtphone Application), ontwikkeld door het bedrijf Remedus. Bij lichte bijwerkingen krijgt de patiënt een advies via de app. Bij meer ernstige reacties wordt de hulp ingeroepen van het verplegende team dat de thuiszorg coördineert, de huisarts en de oncoloog. Zo kan men veel sneller en vroeger ingrijpen. Op die manier kan men eventuele ernstigere complicaties vermijden en de therapietrouw van de patiënt en daarmee zijn/haar overlevingskansen vergroten. Het systeem laat ook toe om snel te handelen bijvoorbeeld bij een vermoeden van een coronabesmetting.

Een legaal en financieel kader in de komende weken?

Uit een bevraging van ESCHAP-O blijkt een grote patiënttevredenheid: 93 % van de patiënten* zou het project aanbevelen aan andere patiënten. De overige 7 % zou de zorg ‘eerder aanbevelen’. “De financiering van het ESCHAP-O-project liep op 31 december 2020 af. De huidige coronacrisis benadrukt het belang van een goed uitgebouwd systeem voorthuishospitalisatie. Het Grand Hôpital de Charleroi en enkele andere ziekenhuizen vragen een duidelijk legaal kader en structurele financiering voor de pilootprojecten. Think Pink steunt hun oproep en pleit voor een blijvende integratie van de pilootprojecten,” aldus Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink.
Lees het volledige verslag van de derde Ronde Tafel Borstkanker op think-pink.be/Wat-doen-we/Patiëntenrechten.
Is er vanuit uw ziekenhuis interesse om het beleid rond thuishospitalisatie met Think Pink en andere ziekenhuizen te bespreken? Neem dan contact op met [email protected]

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.