Toegangscontrole, specialisatie met vele facetten

Innovatieve oplossingen die geautoriseerde personen ongehinderd toegang geven en onbevoegde personen tegenhouden, zijn ook in de zorgsector van groot belang. Ook voor ziekenhuizen en zorginstellingen is een beveilingsconcept vereist dat aan alle eisen voldoet en de gevoelige zones beschermt. Vaak gaan beveilingsfi rma’s tewerk vanuit modulair opgebouwde totaaloplossingen.

Ruimtezones

Mechanische sluitcilinders zijn een eerste stap in de beveiliging van afzonderlijke ruimtes en ruimtezones, maar voor een hogere beveiliging kan bijvoorbeeld worden geopteerd voor mechatronische sluitsystemen. Deze systemen bieden het voordeel van een dubbele beveiliging: de deur kan alleen worden geopend als mechanische en elektronische codes met elkaar overeenstemmen. Elektronische sluitcilinders vormen een goede aanvulling wanneer de veiligheidsstandaard aan een deur moet worden verhoogd. Hiervoor hoeven geen grote aanpassingen te gebeuren, want doorgaans kunnen dergelijke digitale cilinders vlot de mechanische cilinders vervangen. Bij dit systeem wordt de toegangsautorisatie gecontroleerd door een geïntegreerde microchip.

Ook de beveiliging van EDV-kasten is belangrijk, want hun waardevolle inhoud moet worden beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen sabotage. Gebruikersidentifi catie USB-autorisatielezers zijn een interessante oplossing voor de identifi catie van gebruikers en de toegangscontrole aan een werkplek met computer. Via een willekeurige applicatie wordt de PC-lezer verbonden, die de gebruikersrechten toekent en de gebruiker identificeert. Meer en meer wordt ook online bewaking toegepast. Deze veelomvattende systeemoplossingen beschikken over talrijke functies voor de bewaking en sturing van verschillende installaties in gebouwen zoals toernikets, veiligheidssluizen, lezers en elektronische cilinders. (BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.