thuis_herstel_zorganderstvLR.jpg

Twaalf pilootprojecten rond thuishospitalisatie in de startblokken

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, geeft vandaag groen licht aan 12 pilootprojecten rond thuishospitalisatie. De projecten hebben betrekking op antibiotherapie en andere zorgvormen in de eigen thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren.
Bij deze testfase zullen zo’n 1300 patiënten en 35 ziekenhuizen betrokken zijn. Ook de diensten voor thuisverpleging en de huisartsen krijgen een centrale plaats.

Maggie De Block: “Hoofddoel van de pilootprojecten is om te testen of de patiënt bepaalde zorgen thuis kan krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis. Deelname aan een pilootproject blijft uiteraard vrijwillig; patiënten kunnen nog altijd kiezen voor een klassieke hospitalisatie.”

Met de oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie werd gemikt op twee soorten voorstellen: behandelingen met intraveneuze toediening van antibiotica thuis en andere zorgvormen die thuis in plaats van in een ziekenhuis toegediend kunnen worden, zoals sommige behandelingen tegen kanker.

Na de oproep van minister De Block in mei 2016 heeft de FOD Volksgezondheid 27 kandidaturen ontvangen. 22 daarvan beantwoordden aan de vereiste criteria. De voorstellen kwamen van groepen zorgverleners of dienstverleners en hielden allemaal een samenwerking in tussen minstens één ziekenhuis, diensten voor thuisverpleging en huisartsen.

Selectie

Bij elk voorstel is de kwaliteit van de zorg beoordeeld door vier of vijf experten, naargelang het onderwerp, waaronder minstens een arts-specialist, een huisarts, een ziekenhuisverpleegkundige en een thuisverpleegkundige.
Uiteindelijk zijn er 12 projecten geselecteerd: 5 in Vlaanderen, 5 in Wallonië en 2 in Brussel.

Verschillende actoren uit de zorgsector slaan de handen in elkaar in deze projecten: ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging, huisartsenkringen, openbare apothekers, woonzorgcentra, sociaal assistenten, zorgcentra voor personen met een handicap en ook enkele bedrijven voor technische en logistieke ondersteuning.

De projecten zijn verdeeld als volgt:

 • 6 projecten rond antibiotherapie;
 • 4 projecten rond behandelingen van tumoren, waarvan 2 specifiek rond borstkanker;
 • 1 project waarbij antibiotherapie en behandelingen van tumoren worden gecombineerd;
 • 1 project betreft zowel antibiotherapie als de behandeling van hemato-oncologische ziektes.

Patiënt centraal

Thuishospitalisatie houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: zij of hij krijgt in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving, zorg op maat van de behandelende arts en van een multidisciplinair team.  De patiënt kan zo rekenen op zorg van dezelfde veiligheid en kwaliteit als in het ziekenhuis. 

Een thuishospitalisatie betekent ook minder kans op ziekenhuisinfecties en draagt bij tot het moreel van de patiënt. De patiënt zal immers elke dag emotionele steun krijgen van het thuishospitalisatieteam en de familie en vrienden kunnen meer tijd doorbrengen met haar of hem aangezien ze zich niet naar het ziekenhuis moeten verplaatsen en geen rekening moeten houden met bezoekuren.

Evaluatie

Na een evaluatie zal de regering beslissen of en zo ja welke projecten rond thuishospitalisatie op een grotere schaal ingevoerd kunnen worden.                                                                                                                                                                        

Meer informatie is terug te vinden op de websites van de beleidscel van minister De Block, van het Riziv en de FOD Volksgezondheid.

De geslecteerde projecten:

 • Titel project: Antitumorale behandelingen voor kankerpatiënten

Coördinerend ziekenhuis: CHC Liège

Partners: CHC-Clinique Notre-Dame, CHC-Clinique Sainte-Elisabeth, huisartsenverenigingen, thuiszorgorganisatie, directeur daghospitalisatie, arts-specialisten, verpleegkundigcoördinatoren oncologie, ziekenhuisapothekers, laboratoria, sociale assistent, dietiste gespecialiseerd in oncologie, psycholoog gespecialiseerd in oncologie, klinische onderzoeksgroep, ICT-dienst, technische dienst.

Regio’s : perimeter van 35-40 km rond de deelnemende ziekenhuizen  (Luik, Hermalle, Heusy)

 

 • Titel project: Antibioticatherapie (iv) et/of antivirale behandeling

Coördinerend ziekenhuis: Centre Hospitalier de Wallonie Picarde

Partners: Openbara apotheker, thuisverpleging, ziekenfondsen, huisartsenverenigingen, thuiszorg, thuishulp, behandelende artsen, firma voor de levering van materialen voor thuishospitalisatie, firma’s voor de training van zorggroepen, réseau santé wallon.

Regio’s : Doornik

 

 • Titel project: Antibioticatherapie IV

Coördinerend ziekenhuis: Grand hôpital de Charleroi

Partners: Huisartsenkring, huisartsen, thuisverpleegkundigen

Regio’s : maximum 20 km van Grand hôpital de Charleroi

 

 • Titel project: Antitumorale behandelingen voor kankerpatiënten

Coördinerend ziekenhuis : Grand hôpital de Charleroi

Partners: huisartsenkring, thuisverpleegkundigen, openbara apotheker, thuiszorg, thuishulp, organisatie die de coördinatie van de zorgen voorziet.

Regio’s : maximum 20 km van Grand hôpital de Charleroi

 

 • Titel project: Antibioticatherapie IV

Coördinerend ziekenhuis : Cliniques Universitaires Saint-Luc

Partners: Thuisverpleegkundigen, huisartsenkring, thuiszorg, thuishulp, fédération des associations des médecins généralistes de Bruxelles

Regio’s : Brussels hoofdstedelijk gewest en Ottignies

 

 

 • Titel project: Antibiotherapie en/of hemato-oncologische behandeling

Coördinerend ziekenhuis : CHU Liège

Partners: Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, Centre Hospitalier Regional de Huy, Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Centre Hospitalier Régional de Verviers East-Belgium, Clinique André Renard, Huisartsenkring, thuiszorg, thuishulp, openbara apothekers, patiëntenverenigingen, Réseau santé wallon.

Regio’s : Arrondissementen van Huy/Waremme, Luik en Verviers

 

 • Titel project: Antibiotherapie en antitumorale behandelingen

Coördinerend ziekenhuis : Erasme

Partners: Chirec, UZ Brussel, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, CHU Saint-Pierre, huisartsenkring, thuisverpleegkundige, thuishulp, thuiszorg

Regio’s : Brussels hoofdstedelijk gewest en ook volgende gemeenten: Drogenbos, Rhode-St-Genèse, Wemmel, Leeuw-Saint-Pierre, Dilbeek, Woluwé-Saint-Etienne, Zaventem, Kraainem, Wezembeek Oppem, Tervuren

 

 • Titel project: Antibioticatherapie

Coördinerend ziekenhuis : Jessa Ziekenhuis

Partners: Huisartsenkring, thuisverlpleegkundigen, organisatie voor de coördinatie van de logistiek.

Regio’s : Limburg

 

 • Titel project: Antibioticatherapie

Coördinerend ziekenhuis : UZ Gent

Partners: Jan Yperman Ziekenhuis, AZ Delta, Imelda Ziekenhuis, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn, Heilig Hartziekenhuis Lier, Sint-Andriesziekenhuis Tielt, Sint-Jozefkliniek Izegem, huisartsenkring, openbara apothekers, thuisverpleegkundigen, gezinszorg, woonzorgcentra, centrum voor gehandicaptenzorg, kennisinstelling

Regio’s : Gent, Bonheiden en West-Vlaanderen

 

 • Titel project: Antibioticatherapie

Coördinerend ziekenhuis : UZ Leuven

Partners:: Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, thuisverpleegkundigen, huisartsenkring, woonzorgcentra

Regio’s : alle Vlaamse provincies

 

 • Titel project: Antitumorale behandeling voor bepaalde borstkankerpatiënten

Coördinerend ziekenhuis : UZ Leuven

Partners:: thuisverpleegkundigen, huisartsenverenigingen

Regio’s : Vlaams-Brabant

 

 • Titel project: Antitumorale behandeling voor bepaalde borstkankerpatiënten

Coördinerend ziekenhuis : UZ Antwerpen

Partners:: Imelda Ziekenhuis (Bonheiden), Clinique et maternité Sainte-Elisabeth- Namur, UZ Brussel, Peltzer La Tourelle (Verviers), Heilighart Ziekenhuis Lier, Grand hôpital de Charleroi, organisatie voor de coördinatie van de zorg, logistiek en materiaal, huisartsen, thuisverpleegkundigen, openbare apothekers.

Regio’s : activiteitenzone onbeperkt

Bron: FOD Volksgezondheid – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.