Typ om te zoeken

HR In the spotlight Techniek

Uitkijken naar herzien en geherstructureerd AREI

Delen

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dateert van 1981 (Kon. Besluit van 10 maart ’81, inwerkingtreding op 1 oktober ’81 voor huishoudelijke installaties en op 1 januari 2003 voor niet-huishoudelijke installaties). Sindsdien werd daAREI meermaals aangepast. Het huidig AREI is geldig sinds 2013Er staat evenwel een compleet herziene en geherstructureerde AREI in de steigers. Deze wordt officieel van kracht met ingang van 1 juni 2020 

Guy D’Hoossche (Engineer/zaakvoerder GDH Consulting)

Tijdens de huidige overgangsperiode van 7 maanden sinds de publicatie in het Staatsblad van 28 oktober 2019 worden naarstig overal de puntjes op de i gezet en verzorgen geautoriseerde instanties de aangepaste opleiding voor medewerkers 

In de schoot van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is de werkgroep AREI al goed gevorderd en in de tweede fase beland. Concreet betekent die 2e fase dat een aantal artikelen nu reeds herzien worden door de werkgroep. Het gaat nu eenmaal om een levende materie, aldus consultant, auditeur en lesgever Guy D’Hoossche die deel uitmaakt van de werkgroep.  

Overigens is het AREI in Vlaanderen een gedeelde bevoegdheid van de FOD Economie met de FOD Werkgelegenheid, want deze laatste is verantwoordelijk voor de installaties op alle werkplekken. 

Harmonisatie en integratie  

Waarom die grootscheepse herstructurering? Een eerste grote reden is het verbeteren van de leesbaarheid, want in de oude versie stond zowat alles door elkaar, stelt Guy D’Hoossche. In de plaats komen drie thematisch gerichtnieuwe boeken die resp. installaties op laagspanning, installaties op hoogspanning en distributie van elektrische energie (of netwerkbeheerders) behelzen. Daarnaast liet de gebruiksvriendelijkheid van de in totaal 281 artikelen vaak nogal te wensen over. Andere belangrijke reden is het wegwerken van de onderlinge verschillen die bestonden tussen de versies in het Nederlands en het Frans. En verder komt dit nieuw AREI goed uit om de vele bestaande Ministeriële Besluiten in te passen in het geheel én om de bestaande nota’s aan de erkende keuringsorganismen te integreren.  

Met dit nieuw AREI wordt inhoudelijk vooral ook het up-to-date maken van de wetgeving beoogd, die zoveel als mogelijk afgestemd wordt op de internationale normering. Het gaat hier over de normen uitgevaardigd door Cenelec (European Comittee for Electrotechnical Standardization)een in 1973 opgerichte Europese organisatiemaar geen EU-instelling. 

Medisch gebruikte ruimten 

Tot op heden stonden voor ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties geen specifieke richtlijnen in het bestaande AREI. De aanpassingen die in deze overgangsperiode doorgevoerd worden, hebben onder meer (in deel 7 van het Kon. Besluit) betrekking op zogenaamde bijzondere gevallen, zoals “medisch gebruikte ruimten”. Over de concrete invulling hiervan keren wij uiteraard terug in een volgende editie van Zorg & Techniek.  

Inmiddels kunnen geïnteresseerden reeds PDF-bestanden van zowel de drie nieuwe boeken, een algemene verklarende nota als concordantietabellen raadplegen op de website van de FOD Economiehttps://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de-elektrische-installaties.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *