Uitstekende kankerzorg maar nog te vaak verkeerde diagnoses en te weinig informatie

Afgelopen maanden peilde All.Can bij kankerpatiënten naar hun ervaringen met kanker doorheen hun traject van diagnose en behandeling.
Eén op vier respondenten die zijn diagnose kreeg buiten een screeningsprogramma (26%) stelt dat zijn ziektebeeld verkeerdelijk was gediagnosticeerd, éénmalig (18%) of herhaaldelijk (8%). 13% van hen wachtte zes maand of langer op een diagnose. 40% van de respondenten kreeg te weinig begrijpbare informatie over symptomen die kunnen duiden op het verergeren of terugkeren van kanker. Bovendien ervaart 42% van de respondenten niet genoeg steun om om te gaan met de blijvende symptomen en neveneffecten van kanker.1 op 2 respondenten geeft bovendien aan geen informatie over patiëntengroepen, vrijwilligerswerk, e.d. te hebben ontvangen.
De bevraging is een initiatief van All.Can, een multistakeholder platform voor efficiënte, innovatieve en patiëntgerichte kankerzorg. All.Can België is de Belgische nationale pijler van All.Can.
In totaal namen 391 Belgen deel aan de bevraging. Zij werden geïnformeerd over de enquête via sociale media en patiëntenorganisaties. All.Can België bedankt uitdrukkelijk alle patiënten en hun naasten die de vragenlijst invulden, evenals de organisaties die hielpen de survey te verspreiden onder hun leden.
De resultaten samengevat
Wat leren we uit de antwoorden? Algemeen zijn de Belgische kankerpatiënten zeer lovend over de ondersteuning en begeleiding van zorgprofessionals. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten.  Hieronder zetten we de belangrijkste werkpunten op een rij.

  • Snelle en correcte diagnose – hetzij na deelname aan bevolkingsonderzoek (screeningprogramma’s) hetzij na een doktersbezoek in geval van een gezondheidsprobleem – betekent een enorme winst voor de patiënt, zijn behandeling en overlevingskansen. Eén op vier respondenten die zijn diagnose kreeg buiten een screeningsprogramma (26%) stelt dat zijn ziektebeeld verkeerdelijk was gediagnosticeerd, éénmalig (18%) of herhaaldelijk (8%). 13% van hen wachtte zes maand of langer op een diagnose.
  • Informeren op een begrijpbare wijze is op elk moment van de behandeling van belang, ook na de actieve behandelingsfase. 40% van de respondenten kreeg te weinig begrijpbare informatie over symptomen die kunnen duiden op het verergeren of terugkeren van kanker. Bovendien ervaart 42% van de respondenten niet genoeg steun om om te gaan met de blijvende symptomen en neveneffecten van kanker.
  • Heel wat patiëntenorganisaties bieden hulp en steun aan kankerpatiënten. 1 op 2 respondenten geeft aan geen informatie over patiëntengroepen, vrijwilligerswerk, e.d. te hebben ontvangen. Wie deze informatie wel ontving, deed frequent (9%) of af en toe (46%) beroep op het aanbod van patiëntengroepen. 45% van de geïnformeerden maakte er geen gebruik van.
Waarom deze bevraging?
Betere behandelingen, hogere overlevingspercentages, …: er is al veel vooruitgang geboekt binnen de kankerzorg. Maar het aantal kankerpatiënten stijgt en de betaalbaarheid van kankerzorg komt in het gedrang.

20% van het gezondheidsbudget wordt besteed aan inefficiënte of onnodige zorg.

Een van de oorzaken van deze verspilling is dat de patiënt nog te weinig centraal staat. Doorheen alle aspecten van kankerzorg moeten we zorgen dat we focussen op wat echt telt voor de patiënten. All.Can hecht veel belang aan het luisteren naar de ervaringen en suggesties van patiënten.
Wat gebeurt er met de resultaten van de bevraging?
De eerstvolgende acties van All.Can België zullen zich onder meer richten op oplossingen om patiënten beter te informeren en te begeleiden doorheen het complexe en innovatieve kankerlandschap (of de toegang tot het bestaande informatie- en begeleidingsaanbod te verbeteren). Er komt onder meer een call voor projecten.
De resultaten van deze bevraging worden opgenomenin een internationaal rapport, beschikbaar voor iedereen vanaf 26 juni 2019.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.